Besterd.nl

Nieuwsbrief Juni 2009
Huisartsenpraktijk “de Besterd”
Keiweg 167
4909 BP Oosterhout

Voor u ligt de nieuwsbrief van onze HOED Vakantie
Wij zijn van plan om 3 maal per jaar een nieuwsbrief uit te brengen om u op de hoogte te houden van zaken die op dat Dr.Hogenhuis/Busard/van Wezel zijn op vakantie:moment van belang zijn voor u.
Ook kunt u deze nieuwsbrief lezen op onze website: Bereikbaarheid praktijk
Zwangerschapsverlof
De assistentes zijn een deel van de dag rechtstreeks Onze col ega dokter Fr. Thyssen is zwanger! Leuk! bereikbaar, maar vanwege hun diverse werkzaamheden Ze gaat na onze zomervakantie vanaf 17 augustus met wil en wij u vragen om op de volgende tijden te bel en: zwangerschapsverlof. Ze wordt die tijd waargenomen door dokter K Gerber-Erixon. Ook zij heeft haar 08.30 – 12.00 uur Afspraken en visite aanvragen huisartsenopleiding gevolgd aan het huisartseninstituut van 08.30 – 10.00 uur Inleveren van urine’s de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.
Natuurlijk komt dokter Thyssen na haar zwangerschapsverlof 11.00 – 12.00 uur Uitslagen en/of vragen 12.00 – 12.30 uur Uitslagen van urine onderzoek Verbouwing
Uiteraard zijn ze de hele dag voor spoedeisende zaken De praktijk is wat verbouwd. Er is een geluidsdempende
bereikbaar !
wand achter de balie van de assistentes geplaatst.
Receptenlijn
De bedoeling is dat de assistentes s’ morgens de telefoon Ter ontlasting van het praktijknummer gelieve voortaan voor gaan “bemannen” achter deze wand, en dat een derde herhaalrecepten gebruik te maken van de receptenlijn. assistente de patiënten te woord staat aan de balie,zodat de Recepten kunnen 24 uur per dag, ook in het weekend rust en privacy in de praktijk en de telefonische Dr.Hogenhuis/Busard/van Wezel 0162-452388 Dr.van der Zijden/Klinkhamer/Thijssen 0162-457021 Graag willen we nog eens de privacy van de patiënt bij de Indien u de recepten voor 15.00 uur inspreekt dan zorgen wij balie aan de orde stel en. ervoor dat ze de volgende werkdag na 16.00 uur bij de apotheek klaar liggen. Het is niet prettig voor de patiënt die iets aan de assistente wil vragen, dat andere patiënten meeluisteren en te dicht bij TIP: Tijdens vakanties van de praktijk functioneert de
receptenlijn wel! (Tenzij beide praktijken afwezig zijn) Vandaar dat we, op proef, een lijn plakken voor de balie om Avond-Nacht en Weekendwaarneming
mensen te stimuleren “afstand” te houden. In avond, nacht, weekend en feestdagen wordt spoedeisende huisartsenzorg verleend via de Centrale Huisartsenpost te Oosterhout. E-consult
Deze post is gevestigd in het Amphia ziekenhuis locatie Pasteurlaan te Oosterhout. Voor mensen met internet is een proef gestart met U kunt hier uitsluitend voor spoedgeval en terecht na e-mailconsulten. Eenvoudige medische vragen kunt u dan per e-mail stel en op onze website. U krijgt dan binnen 3 werkdagen antwoord.
Deze proef geldt voorlopig al een voor de praktijk van dr. Hogenhuis en dr. v Wezel.
Triage
Het is u wel icht opgeval en dat de assistente u vraagt naar
Er komen de laatste periode veel vragen over de Mexicaanse de reden van uw komst als u een afspraak wil maken voor of varkensgriep. Omdat er inmiddels in al e werelddelen het spreekuur. Dit gebeurt omdat de assistente zo de ernst patiënten zijn, spreekt men van een pandemie. Gelukkig van uw verzoek kan beoordelen, en daardoor het spreekuur verloopt de ziekte meestal mild. Men verwacht in oktober een beter kan inplannen. Ook kan zij u eventueel vast advies vaccin gereed te hebben, maar wie de vaccinatie gaat Dit proces heet ook wel triage, en is bedoeld om de Bij patiënten die koorts en hoesten hebben, en daarbij in spreekuren zo goed mogelijk te structureren.
Mexico of de USA geweest zijn dan wel contact hebben de Vanzelfsprekend valt al es wat u aan de assistente vertelt gehad met iemand waarbij de ziekte is vastgesteld, moeten onder het medisch beroepsgeheim kweken afgenomen worden door de GGD.
Er zijn maar weinig indicaties voor het gebruik van griep- remmende middelen zoals Tamiflu Kalmeringsmiddelen/ slaaptabletten
Sinds kort zijn we gestart met een nieuw project namelijk: het
terugdringen/stoppen van slaap- en kalmeringsmiddelen (de
Stoppen met roken
zogenoemde benzodiazepines, b.v. Temazepam, Oxazepam, Wilt u stoppen met roken dan wil en we dat als huisartsenpraktijk proberen te ondersteunen. Benzodiazepines hebben veel nadelen. Ze kunnen ernstige U kunt hiervoor een afspraak maken met de bijwerkingen hebben en er kan snel gewenning optreden. praktijkondersteuner die samen met u kan spreken over het Een slaaptablet kan de volgende dag nog versuffend werken roken en een stopplan kan doorspreken. Zoals u weet is roken een risico voor hart- en bloedvaten, Bij ouderen vergroten de benzodiazepines het risico op voor longklachten, maar ook een probleem tijdens de val en. Daarnaast geven ze geheugen en concentratieverlies en vanaf 01-01-2009 moet u deze middelen zelf betalen. Kortom: de nadelen zijn meestal groter van de voordelen. Onze praktijkondersteunster, Adriënne van den Bosch, kan u begeleiden in het terugdringen/stoppen van deze middelen. orroo” voor Diabeten
Van de assistentes:
Sinds 1 oktober 2008 zijn al e huisartsen in de regio gaan samenwerken in Diabeteszorggroep “Zorroo”. Bij een urineonderzoek willen wij graag een “gewassen plas”. Voor u als patiënt verandert er weinig, u blijft 4 x per jaar een Wanneer u urine opvangt voor onderzoek: laboratorium oproep ontvangen en komt daarna ter controle. · Eerst van onder wassen
Zorgwet en cholesterolverlagers
· Plas een beetje in toilet en houd dan de urine op Per januari 2009 is er een regeling van de zorgverzekeraars · Plas nu urine in het potjeten aanzien van de cholesterolverlagers. U was al gewend · Plas de rest van de urine uit in het toilet dat de apotheek verplicht was medicamenten op een zo goedkoop mogelijke wijze te leveren. Vanaf 1 januari worden Het voordeel hiervan is dat de urine geen slijm en al een simvastatine en pravastatine direct vergoed, de huiddeeltjes meer bevat waardoor het beter te onderzoeken overige al een wanneer hier een reden voor is. is. Het beste is de urine zo snel mogelijk (in ieder geval voor De reden kan zijn dat beide eerder genoemde onvoldoende 10 uur) op de praktijk te brengen, zodat deze onderzocht kan effectief zijn gebleken of dat u deze middelen niet verdraagt worden op bacteriën. Tot die tijd kunt u de urine tijdelijk in de Uitgebreide instructie en richtlijnen voor het opvangen en inleveren van urine ter controle kunt u afhalen aan de balie. Voor de uitslag kun u bel en tussen 12.00-12.30 met de assistente

Source: http://www.besterd.nl/nieuwsbriefjuni2009.pdf

235_243 235.243

Il transgenico e i suoi limiti(nota a Corte di Giustizia UE6 settembre 2012 in causa C-36/11)3 Roberta BianchiCorte di Giustizia UE, sez. IV, sentenza 6 settembre 2012, causa C-36/11Pres. Bonichot, Est. Larsen - P. s.r.l. c. Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestaliLa messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varieta` del mais MON 810 non puo` essereassogge

hugi.hr

UNION OF THE GERMAN ACADEMIES OF SCIENCE AND HUMANITIES COMMISSION GREEN BIOTECHNOLOGY Proposed document of the IAP initiative on Genetically modified Organisms Are there hazards for the consumer when eating food from genetically modified plants? Abstract On the basis of existing scientific literature this report examines the potential risks for people who consume products of geneticall

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf