Microsoft word - dokument4

Benigna
bröstförändringar

Ann-Christine Källström 2006

Patienten söker pga. oro för cancer:
Utesluta cancer
Information o stöd
Medicinsk behandling
Utredning
Trippeldiagnostik
Palpation
Mammografi
Om patienten är < 25 år kan ultraljud med fördel användas
Punktion
Fibroadenom
”Bindvävsknuta””
• Kvinna i 15-30 års åldern med en rund, välavgränsad, fast, rörlig resistens. • Utreds på sedvanligt sätt med trippeldiagnostik. Kvinnor < 25 år kan ultraljud • Lugnande besked
– om trippeldiagnostiken överensstämmer med fibroadenom • Remiss Bröstcentrum – för bedömning och ställningstagande till kirurgi
• Oftast kvinna i 35-50 års åldern med en rund, välavgränsad, ibland fluktuerande, ibland snabbväxande smärtande resistens, som kan vara svår att kliniskt skilja från en bröstcancer. • Utreds på sedvanligt sätt med trippeldiagnostik, där ultraljud ger är ett bra • Försvinner cystan/resistensen helt efter punktion – ingen ytterligare åtgärd. • I knappt häften av fal en återkommen patienten med en ny cysta inom ett år - Kvarstående palpabel resistens efter tömning av cystan - Intracystisk förändring vid ultraljud - Tjock el er oregelbunden vägg vid ultraljud Bakomliggande orsak kan i ovanstående fal vara en cancer i anslutning til cystan, en intracystisk tumor (benign el er malign). – Remiss bröstcentrum !
Infektion i bröstet
i samband med amning
Symptom : Rodnad, värmeökning, resistens, fluktuation, feber, förhöjt CRP och leukocytos, al mänpåverkan. 1.Mjölkstockning - Startar oftast med en mjölkstockning som ger en kemisk inflammation. Behandla med värme och dränera mjölk - amning el er bröstpump. 2.Bakteriel mastit - Övergår sedan i en bakteriel inflammation oftast orsakad av Staf. aureus. Behandla med värme och dränera mjölk - amning el er bröstpump och antibiotika ex flukloxacil in 3.Abscess - infektion kan ge en smältning och en abscess (ultraljud ger diagnos) Dränera mjölk - amma el er bröstpump och antibiotika ex flukloxacil in samt dränera pus (pigtail via ultraljud) Remiss Bröstcentrum!
Infektion i bröstet
utan samband med amning
subareolär och perifer
Symptom : Rodnad, värmeökning, resistens, fluktuation, ibland feber, förhöjt CRP och leukocytos. Oftast patient i 35-55 års åldern. • Mastit oftast orsakad av en blandning av aeroba och anaeroba bakterier. Behandla med antibiotika ex klindamycin el er flukloxacil in i kombination med metronidazol. Klinisk kontrol efter några dagar samt efter avslutad antibiotika behandling. Om al t ua - mammografi efter 6-8 veckor – för att utesluta bakomliggande malignitet. Om kvarstående resistens efter avslutad antibiotika – trippeldiagnostik. Om kvarstående infektion efter 2-3 dagars antibiotika behandling - Remiss bröstcentrum för vidare utredning med ultraljud för att utesluta abscess och för att utesluta en inflammatorisk cancer. Malignitet ska uteslutas! • Abscess (ultraljud ger diagnos) antibiotika ex klindamycin el er flukloxacil in + metronidazol dränera pus (pigtail via ultraljud) Remiss Bröstcentrum ! • Subareolära infektioner orsakas ofta av en periduktal mastit / duktektasi. Detta är svårbehandlade infektioner som tenderar att återkomma och ge indragning av mamil en och fistelbildning. Vid recidiv el er fistel - Remiss Bröstcentrum ! Sekretion från mamillen
Läkemedel (HRT / p-pil er, metopropol- Seloken®, metyldopa- Aldomet®,metoklopramid-Primperan®, fentiaziner-Hibernal®, haloperidol-Haldol®). Intraduktalt papil om, periduktal mastit/duktektas Mammografi, duktografi, cytologi på sekret. Trippeldiagnostik om samtidig resistens. Anamnes och klinisk undersökning viktigt för att diff. mel an Icke spontan
Bilateral
Flera mjölkgångar
Tjockt krämigt eller mer tunnflytande, gult, grönt, brunt.
Information
Patologisk
Spontan, unilateral
En mjölkgång
Blodig, serös, vattning
Subareolär resistens, triggerpunkt
Remiss Bröstcentrum!
Galaktorré
Bilateral
Mjölkaktig
S-prolaktin
Remiss endokrin mott
Mastalgi - cyklisk
Man finner normala nivåer av kvinnliga könshormoner (östrogen progesteron, prolaktin, FSH-LH och GnRh) Lokalt ökad känslighet i bröstkörtelvävnaden? Ofta unga menstruerande kvinnor. Smärtan varierar med menscykeln. – Anamnes, klin. undersökning, mammografi om >30 år – Vid palpabel resistens ska trippeldiagnostik utföras – Lugnande besked och information om utredningen är normal och att man inte hittat någon bakomliggande cancer - räcker til flertalet patienter – Jättenattljusolja (hälsokostpreparat) i 3 månader – utvärdera , vb RemissBröstcentrum
– Tamoxifen i 3 månader utvärdera, vb RemissBröstcentrum
Icke bröstrelaterad smärta:

Source: http://www.beta.svenskkirurgi.se/brost/benigna.pdf

01 cover 36998-01d 0.2

THIS CIRCULAR IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTIONHong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take noresponsibility for the contents of this circular, make no representation as to its accuracy or completeness andexpressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the wholeor any part of the co

Sec_a_temp_cmyk

Immersion Temperature Transmitter Wireless Sensors Features & Options ● 8 Year Battery Life (with two 3.6V lithium batteries, full AA size)● 100 foot range, extendable to 1,000 feet with Repeater● Transmitted signals can be converted to Voltage, Current or● Probe Lengths: 2”, 4” and 8” (fit standard BAPI Thermowells)● Watertight BAPI-Box Enclosure and Stainle

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf