Canicom 200 first

CANICOM 200 First
Innhold i pakken:

Dressur halsband Canicom (vanntett) med batteri lithium 3volt CR2 Fjernkontroll Canicom 200 First (sprutsikker) med batteri lithium 3volt CR2430 Testlampe 2 stk. lange elektroder Bæresnor Bruksanvisning
Første gangs bruk:
Monter medfølgende batteri, lithium 3v CR2, i dressur halsbandet (kan også være montert fra fabrikk), en pipe-
lyd indikerer korrekt installasjon av batteriet.
Før batterilokket skrues på plass, sjekk at gummipakning er uskadd og ligger riktig.
Skru batterilokket moderat til.
Av/på fjernkontroll
- Så for batteri er montert er fjernkontroll klar til bruk
Av/på halsband
En magnet i fjernkontrollen brukes til å skru dressur band Av/på.
- På; hold det røde feltet på fjernkontrollen mot det røde feltet på dressur halsbandet i
1sekund, en grønn indikatorlampe på dressurbandet viser at Canicom er aktivert.
- Av; samme som på, en rød lampe på dressurbandet viser at Canicom er slått av.

Koding av fjernkontroll og dressur halsband
Alle Canicom 200 First fjernkontroller har en egen radio operatør kode. Tilpassing av fjernkontroll til dressur
halsband skal utføres ved første gangs bruk av Canicom 200 First, eller ved tilpassing av ny fjernkontroll/
dressurband hvis man har mistet den ene enheten.
- Aktiver fjernkontrollen - Hold det røde feltet på fjernkontrollen mot det røde feltet på dressur halsbandet i 6 sekunder, den grønne indikatorlampen på dressur halsbandet skifter til blinkende rødt (minnet er tomt og du kan tilpasse med ny kode) - Aktiver fjernkontrollen - Trykk knapp for pip (eller knapp F eller C). Dressurband er nå tilpasset til fjernkontroll
Hvordan bruke fjernkontrollen
Gul knapp
: Høyfrekvent lyd
Trykk på ”Lyd” knapp, sender konstant høyfrekvens lydsignal fra dressur halsbandet så lenge du trykker på
knappen
Blå knapp 1-5 : Impuls styrker
Kort trykk: Sender impuls fra dressur halsbandet
Langt trykk: Sender 1 lang impuls så lenge du holder knappen inne, begrenset til maks 8 sekunder


Batterimåler fjernkontroll
Batteri i orden; indikator lampe lyser konstant grønt når man trykker på en av knappene
Dårlig batteri; indikator lampe blinker 3 ganger grønt.
Batteri må skiftes ”lithium 3v CR2430”.

Batteri indikator dressur halsband
Batteri i orden; indikator lampe blinker sakte grønt
Dårlig batteri; indikator lampe blinker hurtig rødt.
Batteri må skiftes ”lithium 3v CR2”.

Bytte elektroder
For hunder med tykk pels kan det være ønskelig å skifte elektroder til de lange. Skru ut de som sitter montert på
dressurbandet og skift til det andre paret. Disse skal kun skrues til for hånd, ikke bruk noen form for verktøy.

Source: http://www.breens-jaktutstyr.no/Brukermanualer/Canicom200FirstNorsk.pdf

Dear parent/guardian:

Pertussis Facts (from the New York State Health Department) Updated: January 2012 What is pertussis? Pertussis, or whooping cough, is a highly contagious bacterial infection that causes an uncontrollable, violent cough lasting several weeks or even months, It is caused by a bacterium that is found in the mouth, nose and throat of an infected person. Pertussis may begin with cold-like

kinderkrebsforschung.net

Published Ahead of Print on July 12, 2010 as 10.1200/JCO.2009.26.9381 Procarbazine-Free OEPA-COPDAC Chemotherapy in Boysand Standard OPPA-COPP in Girls Have ComparableEffectiveness in Pediatric Hodgkin’s Lymphoma: TheGPOH-HD-2002 Study Christine Mauz-Ko¨rholz, Dirk Hasenclever, Wolfgang Do¨rffel, Kathrin Ruschke, Tanja Pelz, Antje Voigt,Martina Stiefel, Melanie Winkler, Constanze Vilser, Ka

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf