Brieucvandamme.be

VRIJDAG 2 APRIL 2010 DE MORGEN
Reageren? lezers@demorgen.be
MANU CLAEYS en WIM VAN HEES doorprikken ‘die ene grote kromme redenering’ in de Oosterweelbeslissing MANU CLAEYS EN
WIM VAN HEES
zijn respectievelijk lid van de
actiegroep stRaten-generaal en
Ademloos. Guido Verbeke en
Peter Verhaeghe tekenen mee.
Sinds oktober 2008 zijn niet minder dan zeven onafhankelijke
studies publiek gemaakt waaruit telkens weer blijkt dat het
sluiten van de ring via het BAM-tracé geen afdoend
antwoord biedt op de mobiliteitsproblematiek.
Maar sommige politici zijn blijkbaar alleen onder de indruk
van studies die hun eigen logica bevestigen
Gezondheidszorg
Uw zieke hart onder het mes van een econoom 130.000 dollar, ruwweg 100.000 euro.
transplantatie kost 80.000 euro en levert twee gezonde jaren op. Er wordt dankzij de gezondheid gecreëerd (twee keer 100.000).
De baat is veel groter dan de kost, en het is interventie. Had de kostprijs van de hart- zijn de voorbeelden waarmeeGoutry zijn stelling illustreert:de onterecht ingeplante pace- Menig ethisch debat kon de afgelo- wikkelingen laten steeds advies geven het bedrag in andere behande- BRIEUC VAN DAMME
brengt economische
nuchterheid in het debat over de
betaalbaarheid van de
gezondheidszorg
over de niet-terugbetaling door het zieken- Brieuc Van Damme is
levenskwaliteit opbrengen, geen levensver- fonds van 32 aortaklapvervangingen via de gezondheidszorgexpert,
lenging, maar die ook in QALY’s (jaren in verbonden aan het Itinera
lies. Dan de verontwaardiging over de herden- Institute.
king van 20 jaar abortuswetgeving. En van- daag verontwaardiging over de vraag van Luc Goutry of de middelen in de gezondheidszorg een probleem. Zolang de vraag stijgt, moet meet je gezondheidswinsten en hoe druk je besteed. In essentie gaat de verontwaardiging het aanbod in een goed werkende markteco- gezondheidswinsten uit in geld, want daar geval dat Viagra acht keer ‘doelmatiger’ is echter over hetzelfde: voor welke gezond- heidszorg mag uiteraard niet over dezelfde markt voor auto’s. Vanwege de vitale solidari- gevonden. Om de eerste hindernis te omzei- teitscomponent die in onze sociale markt- wingen. Om er maar één te noemen: is een ontstaat, is normaal. Het mag dan wel een economie gevlochten zit, wordt ongeveer 72 levensjaar van een kind evenveel waard als nieuwjaarscliché zijn, maar gezondheid is levensjaren in goede gezondheid, de QALY’s wel degelijk ons meest waardevolle bezit.
onze sociale zekerheid betaald. Zolang de genaamd (Quality Adjusted Life Years). Stel Onze psychologische en lichamelijke inte- dat een harttransplantatie van 80.000 euro en objectief debat over wat wel, en wat niet, griteit staan boven alles en die wensen we dankzij de meerinkomsten is er niets aan de uit individueel standpunt dan ook, letterlijk, hand. Er stelt zich echter wel een probleem gezondheid verlengt, dan kost één jaar in terugbetaald onvermijdelijk is. Dat heeft koste wat het kost te verdedigen. Zo blijkt goede gezondheid, of 1 QALY, via deze behan- ligt dan de welvaartsgroei. Dan kom je tot stellen Hall en Jones vast dat het nut van een het scenario van vandaag, waarin de gezond- We moeten beseffen dat een transparant en
extra levensjaar – in tegenstelling tot een heidsuitgaven de welvaart geleidelijk aan derde of vierde auto bijvoorbeeld – niet kannibaliseert ten koste van andere interes- objectief debat over wat wel en wat niet door
afneemt. Ons Federaal Planbureau bereken- sante uitgavenposten. Op termijn is dit niet de sociale zekerheid moet worden terugbetaald
de dat de ‘elasticiteit’ van gezondheidsuitga- hoezeer we dat ook zouden willen, niet alles onvermijdelijk is
product (BBP) per capita – de mate waarin de vraag naar gezondheid daalt of stijgt in ver- exponentiële uitgavengroei zijn budgettaire gelijking met de groei van onze welvaart – grens. De vraag is daarom niet hoeveel de deling 40.000 euro. Vervolgens, en zo heb- mogelijkheden en hun kostprijs. Een objec- groter is dan 1. Dit betekent twee dingen: ben ze de tweede moeilijkheid overwonnen, tieve evaluatie – kwatongen spreken van maar wel hoeveel gezondheid door de over- ‘economische euthanasie’ – kan bijvoor- zijn uit te geven aan onze gezondheid, en levensjaar gemiddeld ‘waard’ is. Hiervoor relatief gezien zouden we meer willen uitge- bestaan verschillende technieken. Dit kan Kosten-baten
onder andere worden gedaan door te kijken hoeveel levensverzekeringen waard zijn, of waken dat de schaarse middelen enkel inge- Niet de vergrijzing is de katalysator achter dat een individu in zijn leven vergaart op te heid effectief ten goede komt. Dat is geen overheid haar verantwoordelijkheid op door tellen (we zijn wat we produceren). Zo werd in de VS de contante waarde van één levens- zin voor verantwoordelijkheid en solidari- gezondheidszorguitgaven voor de verre toe- jaarden zo lang mogelijk in leven te hou-

Source: http://www.brieucvandamme.be/assets/20100402_BVD_DM1.pdf

20100820_reha_postapoplektischer_aphasie

Diese Ausführungen zur Rehabilitation aphasischer Störungen nach Schlaganfall stammen aus dem Buch: Diener/Putzki, Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie, (ISBN 9783131324146) © 2008 Georg Thieme Verlag KG (Seiten 920 - 928) Rehabilitation aphasischer Störungen nach Schlaganfall In einer einjährigen prospektiven, bevölkerungsbasierten Studie im Kanton Stadt Ba

esapergs.org.br

Revogação de Pregão Por: Maria Helena Cesarino Mendes Coelho A Secretaria Estadual da Saúde realizou licitação na modalidade de pregão eletrônico para compra do medicamento Xinafoato de Salmeterol 50 mcg, sagrando-se vencedora a empresa X, que ofereceu o produto ao preço unitário de R$ 52,50. Entretanto, antes de proceder ao referido pregão, como vislumbrara a possibilidade de efe

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf