Medicamentsen-ligne vous propose les traitements dont vous avez besoin afin de prendre soin de votre santé sexuelle. Avec plus de 7 ans d'expérience et plus de 80.000 clients francophones, nous étions la première clinique fournissant du acheter kamagra original en France à vente en ligne et le premier vendeur en ligne de Levitra dans le monde. Pourquoi prendre des risques si vous pouvez être sûr avec Medicamentsen-ligne - Le service auquel vous pouvez faire confiance.

Microsoft word - informatieboekje medicatie bij eetstoornissen 2012 11.doc

Medicatie in de behandeling
van eetstoornissen
Voor meer informatie over Curium-LUMC, kijk op onze website: Medicatie en omgeving
Alle medicijnen die invloed hebben op de hersenen, kunnen de
rijvaardigheid beïnvloeden. Dat geldt dus ook voor olanzapine en
fluoxetine. Je moet dus voorzichtig zijn met autorijden, maar ook een
fietser of bestuurder van een brommer of snorfiets moet voldoende
rijvaardig zijn, en mag andere verkeersdeelnemers niet in gevaar
brengen! Medicatie kan ook op andere vaardigheden effect hebben,
zoals het kunnen bedienen van machines.
Medicatie en alcohol & drugs

Het gelijktijdig gebruik van medicijnen die op de hersenen werken, en
alcohol of drugs, moet ernstig worden afgeraden. Alcohol en drugs
werken óók op de hersenen, als je van alles door elkaar gaat nemen
weet je niet wat er kan gebeuren. Bovendien kunnen medicijnen, en
alcohol/drugs, elkaar beïnvloeden op het gebied van verwerking en
uitscheiding door het lichaam, waardoor je veel te veel, of veel te weinig
van een stof in je lichaam kan krijgen.
Olanzapine/fluoxetine en andere medicatie

Neem geen andere medicijnen in, ook geen pijnstillers of “de pil” zonder
dat je dit met je behandelend arts overlegd hebt, als je olanzapine of
fluoxetine gebruikt. Medicijnen kunnen elkaar namelijk beïnvloeden.
Hetzelfde geldt voor bepaalde kruiden.
Off label prescriptie

Er is weinig onderzoek is gedaan naar het effect van deze middelen bij
jongeren. Dit komt o.a. omdat deze middelen niet vaak worden gebruikt
bij (jongeren met) eetproblemen. Daarom is olanzapine niet officieel
geregistreerd voor de behandeling van anorexia nervosa, en in het
algemeen niet voor toepassing bij kinderen en jongeren. Fluoxetine is
wel geregistreerd voor de behandeling van boulimia nervosa, maar niet
bij kinderen en jongeren.
Als je zo’n middel gaat gebruiken, moet je weten dat er sprake is van off
label prescriptie (voorschrijven buiten het officieel geregistreerde
indicatiegebied). Dat wil niet zeggen, dat de behandeling onveilig is.
Voor zover bekend is de behandeling zeker veilig, anders zou deze zeker
niet door artsen worden aangeraden.
Overigens is dit een probleem, dat ook voor veel andere medicijnen die
bij kinderen en jongeren worden gebruikt, van toepassing is.
Fluoxetine
Fluoxetine is een geneesmiddel dat vooral wordt toegepast in de behandeling van depressies, angststoornissen en dwangstoornissen. Mensen met eetstoornissen voelen zich vaak ook somber en angstig: dit verbetert bijna altijd als de behandeling voor de eetstoornis goed aanslaat. Er zijn aanwijzingen voor een positief effect van fluoxetine in de behandeling van volwassenen met boulimia nervosa, in die gevallen waarbij de psychologische behandeling niet genoeg aanslaat. Fluoxetine is een middel dat enkele weken tijd nodig heeft om goed aan te kunnen slaan. Er worden doseringen tot 60 mg gegeven. Informatie over bijwerkingen van fluoxetine is onder andere te vinden op de website van het Farmacotherapeutisch Kompas (http://www.fk.cvz.nl/ ) via het trefwoord ‘fluoxetine’. Bijwerkingen kunnen na één of twee weken verminderen of verdwijnen, maar er zijn er ook die risico’s met zich meebrengen. Hierbij moet speciaal genoemd worden, dat een klein gedeelte van de mensen die fluoxetine gebruiken, zich niet beter, maar juist wanhopiger gaat voelen. Deze mensen kunnen sneller aan zelfbeschadigend gedrag of aan zelfmoord denken. Dit begint gelukkig meestal niet plotseling. Het is belangrijk om bij zo’n soort ontwikkeling meteen contact met de behandelend of dienstdoend arts op te nemen. Een andere vervelende en gelukkig zeldzame bijwerking, is dat er juist De behandeling met fluoxetine kan beter niet plotseling gestopt worden. Er is dan een verhoogde kans op (voorbijgaande) Dit boekje is bestemd voor jongeren met een eetstoornis die in behandeling zijn bij Curium-LUMC en hun ouders/verzorgers. Het is in principe niet nodig, om als routine specifiek lichamelijk onderzoek of aanvullend onderzoek te doen, voorafgaand aan of tijdens 2342 AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: 071-5159600 Voor meer informatie over Curium-LUMC, kijk op onze website: www.curium-lumc.nl Olanzapine
Olanzapine wordt soms voorgeschreven als de behandeling van anorexia nervosa onvoldoende aanslaat, en/of als er daarbij sprake is van ernstige bewegingsonrust, heftige angst of ernstig vastzittende gedachten die de behandeling in de weg staan. Als je informatie over olanzapine gaat opzoeken, kom je vooral de behandeling bij psychoses (“in de war zijn”) tegen. Hierbij zijn er heel andere problemen dan bij een eetstoornis, en worden doseringen tot 20 Inleiding
De dosering bij de behandeling van anorexia nervosa is meestal laag (2,5 – 7,5 mg/dag). Dat betekent, dat er meestal niet veel bijwerkingen Medicatie heeft een kleine plaats in de behandeling van eetstoornissen gemeld worden. Als de behandeling aanslaat, zal dit zeker ook een bij adolescenten. Dit komt onder andere doordat het effect van positief effect hebben op het gewicht. Dat hoort bij het herstel van een medicatie bij eetstoornissen bij jongeren nog onvoldoende eetstoornis. Vrees voor een te hoog gewicht als gevolg van wetenschappelijk onderzocht is. En waar het onderzocht is, zijn de olanzapinegebruik is er niet. In de eerste plaats omdat de hele resultaten niet altijd gunstig. Toch is er wel een plek voor de behandeling erop gericht is om geleidelijk aan te komen en vervolgens behandeling met olanzapine in de behandeling van anorexia nervosa, en te stabiliseren. In de tweede plaats omdat de medicatie weer wordt met fluoxetine in de behandeling van boulimia nervosa. Daarnaast is er gestaakt, zodra de behandeling weer goed op gang is. soms een indicatie voor behandeling met medicatie bij comorbide Voor meer informatie over de bijwerkingen van olanzapine kun je de (bijkomende) psychiatrische problematiek. internetsite http://www.fk.cvz.nl/ bezoeken en zoekterm “olanzapine” invoeren. Het duurt meestal een tijdje (een paar weken) vóór olanzapine volledig werkt, bijwerkingen treden vaak al eerder op. Sommigen gaan vanzelf over, andere niet. Om medicatie op een veilige manier te kunnen gebruiken, zijn er binnen Curium-LUMC afspraken gemaakt over bepaalde controles voorafgaand aan de behandeling en tijdens de behandeling (na drie maanden, en daarna jaarlijks). Het gaat hierbij om het bepalen van de bloeddruk, gewicht en lengte, en om het bepalen van de hoeveelheid van bepaalde stoffen in het bloed, zoals het bloedsuikergehalte. Bij aanwijzingen voor problemen met het hart of de bloeddruk wordt er tevoren ook een ECG (hartfilmpje) gemaakt.

Source: http://www.curium-lumc.nl/download/pdf/Informatieboekje%20medicatie%20bij%20eetstoornissen%202012%2011.pdf

Bwt1092006.qxd

B I O T E C H ’ S M O S T R E S P E C T E D N E W S S O U R C E F O R O V E R 1 5 Y E A R S T H E D A I L Y B I O T E C H N O L O G Y N E W S P A P E R KAI’s PKC Program Nabs Tioga’s Series A Round: $24M $340M Deal With Sankyo For Phase IIb Trial Of IBS Drug KAI Pharmaceuticals Inc. signed a potential $340 mil-Six months after licensing a promising early stagelion dea

Microsoft word - drug abuse.doc

Bibliography -- Drug Abuse ========================================================================= 362.29 BAY Bayer, Linda N. Crack & cocaine. Philadelphia: Chelsea House Publishers, [2000]. Note: Describes the effects of crack and other forms of cocaine on the body, the dangers of abusing them, the reasons why people use them, and ways to prevent an addiction or get help. 362.2

Copyright © 2010-2014 Pharmacy Pills Pdf