Microsoft word - spirometrie, 17892.doc

LONGFUNCTIEONDERZOEK
Uw afspraak voor het longfunctieonderzoek
Voor het onderzoek neemt u plaats in de wachtkamer bij balie
150, op de eerste verdieping van het ziekenhuis. U hoeft zich
niet aan te melden.
Algemene informatie
De werking van de longen kan op verschillende manieren
worden bepaald. Er zijn daarvoor verschillende
longfunctieonderzoeken. De keuze voor een bepaald type
onderzoek hangt samen met de aard van uw klachten en de
ziekte die daarbij mogelijk een rol speelt.
Bij de meeste longfunctieonderzoeken ademt u via een
mondstuk in een spirometer, waarbij de neus met een
klemmetje wordt dichtgehouden.

Voorbereiding

Medicatie
Voor sommige onderzoeken is het noodzakelijk dat u tijdelijk
met bepaalde medicijnen stopt; dit staat op de voorkant van
deze folder vermeld. Mocht dit niet ingevuld zijn of er zijn
onduidelijkheden over, neem dan telefonisch contact op met de
afdeling Longfunctie. Hieronder staan de medicijnen die u niet
mag gebruiken als dat is vermeld.
48 uur voor 24 uur voor 8 uur voor
de afspraak de afspraak de afspraak
staken
Onbrez Foradil Atrovent Respimat Formoterol Ontspannen en niet roken
Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek
begint. Daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent.
Het is belangrijk dat u één uur voor het onderzoek niet meer
rookt of zware inspanning levert.
Zwangerschap
Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Geef dit altijd aan
bij de longfunctieanalist. Ook operaties aan uw hoofd en/of
borstkas, die korte tijd voor het onderzoek hebben
plaatsgevonden, moet u direct melden.
Aanwezigheid
Voor het uitvoeren van de testen houden wij een strak tijdsche-
ma aan. Wij vragen u dan ook vriendelijk een kwartier vóór de
afgesproken tijd aanwezig te zijn. Dit is vooral belangrijk als u
zelf van mening bent dat u even tot rust moet komen voordat
het onderzoek begint.
Wilt u ons bij verhindering tijdig op de hoogte stellen? Zo
kunnen wij de tijd die vrijkomt voor andere onderzoeken
gebruiken.
Spirometrie
Bij dit longfunctieonderzoek wordt onder andere de inhoud van
de longen bepaald en de snelheid van het in- en uitademen.
Tijdens het onderzoek wordt een aantal verschillende
ademoefeningen gedaan, zoals diep in- of uitademen en/of
hard in- of uitademen. In sommige gevallen krijgt u een
medicijn toegediend dat de luchtwegen verwijdt, waarna de
oefeningen worden herhaald.
De tijdsduur van het onderzoek staat vermeld op de eerste
bladzijde. Een longfunctieonderzoek duurt over het algemeen
niet langer dan 70 minuten.
Het is mogelijk dat uw specialist aanvullend onderzoek heeft
aangevraagd, hiervoor krijgt u aparte folders.
De uitslag van het longfunctieonderzoek krijgt u van uw
behandelend specialist bij uw eerstvolgende polikliniekbezoek.
Vragen
Voor vragen over de afspraakdatum en -tijd of wanneer u de
afspraak wilt wijzigen, neemt u contact op met de Polikliniek
Interne Geneeskunde, via telefoonnummer 010 – 461 6140.
Voor longfunctie-inhoudelijke vragen neemt u contact op met
de afdeling Longfunctie, via telefoonnummer 010 – 461 6137.
Maart 2012

Source: http://www.franciscus.nl/Docs/Long/Spirometrie.pdf

hypertension

HYPERTENSION Definition and Classification Hypertension in adults is defined as systolic BP (SBP) of 140 mm Hg or greater and/or diastolic blood pressure (DBP) of 90 mm Hg or greater or any level of blood pressure in patients taking antihypertensive medication. Starting at 115/75mm Hg, cardiovascular disease(CVD) risk doubles with each increment of 20/10 mm Hg throughout the blood pressure

Avbook intro/notes a/w sect

AEROSHELL GREASE 33 AeroShell Grease 33 is a synthetic universal airframe grease composed of Use of AeroShell Grease 33 can provide operators with the following a lithium complex thickened synthetic base oil with corrosion and oxidation inhibitors and load carrying additives. The useful operating temperature range is –73°C to +121°C. • Easier maintainability (one major grease for

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf