Ho december 2006 diny


----------------------------------------------------------------------------------
29e Jaargang nr. 12
December 2006
Redactie:
Ds. W.H.Th. Moehn
Ds. A. de Lange
-----------------------------------------------------------------------------------------


Inhoudsopgave:

* Jeugdbijlage: op gekleurde bijlage in het Kopij kerkbode
Wij verzoeken u vriendelijk de berichten voor de kerkbode van de maand januari 2007 in te leveren vóór dinsdag 19 december bij mevr. Kanis, De Oosterakker 5. Ons e-mail adres is: MEDITATIE:
Hoe Jezus er gekomen is
"Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest." Mat. 1 : 20c Hoe Jezus er gekomen is. Ongelovige mensen hebben vaak gezegd: daar zal Jozef wel meer van geweten hebben. Laat nu Jozef zelf er grote problemen mee hebben dat Maria in verwachting is, als ze nog niet getrouwd zijn, omdat HIJ ER NIETS VAN WEET! Ze hebben als verloofd paar met elkaar geleefd zoals het hoort: geen geslachtsgemeenschap voor het huwelijk. En nu is Maria toch in verwachting. Hier moet volgens hem een derde in het spel zijn. Omdat Jozef dit niet kan aanvaarden heeft hij besloten de relatie met Maria in stilte te verbreken. Hij zou het ook openlijk kunnen aankaarten, en dan zou Maria in een vreselijk situatie kunnen komen, maar dat wil hij niet. Maria zelf heeft de achtergrond van het feit dat ze in verwachting is wellicht niet met Jozef kunnen delen. Ze zal wel ongeveer iets gezegd hebben in de zin van: "Daar kan ik niet met je over praten. Je zou me toch niet geloven als ik het je vertelde." Of misschien heeft ze het Jozef wel verteld, maar hij kan het inderdaad niet geloven. Maar dan wordt het nacht. En Jozef droomt. Geen droom die je na afloop onder de categorie 'dromen' wegzet, maar een droom die WAARHEID is. De Engel des Heeren verschijnt hem in die droom, en heeft een boodschap voor hem. En in die droom wordt alles rechtgezet. Wat Maria verteld heeft wordt bevestigd. Wat ze niet heeft kunnen vertellen wordt aan Jozef bekendgemaakt. "Hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest." Voor Jozef was dit nodig om te weten. Zo alleen wist hij dat Maria hem trouw gebleven was, en zo alleen kon hij Maria trouw blijven. Voor ons is dit ook nodig om te weten. Want het gaat hier over Hem die door God is aangewezen om onze Redder en Zaligmaker te zijn. Hem die de schuld van ons leven moet boeten. En hoe zullen wij een mens ooit vertrouwen als onze Middelaar bij God, als hij niet tegelijkertijd ook echt God is? Ik kan niet sterven voor de zonden van de wereld, om het voor de wereld bij God weer goed te maken. Ik kan niet eens de verzoenende dood sterven voor mijn eigen zonden. Jezus kan ik vertrouwen als ik van Hem weet dat Hij meer is dan andere mensen. Dat Hij ook God is. Dan kan ik mijn eeuwige redding van een eeuwig verderf gerust aan Hem in
handen geven.
Hier gaat het over Jezus’ maagdelijke geboorte. Dat is inderdaad een
onbegrijpelijk gebeuren. Niet minder dan een wonder. Maar moeten wij
God de mogelijkheid van een wonder te verrichten ontzeggen? Sinds Hij
hemel en aarde uit niets geschapen heeft, kunnen wij Hem gerust elk
wonder toevertrouwen. Ook het wonder dat Hij via de weg van de
maagdelijke geboorte Zijn Zoon als mens in deze wereld heeft gebracht,
zodat mensen van de eeuwige straf bevrijd zouden kunnen worden.
"Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest." Daarin
zien we de Heilige Geest leven wekken waar geen leven was. En dat mag
voor ons nog op een andere manier bemoedigend zijn. Namelijk als het
gaat over het geestelijk leven dat we van onszelf niet hebben.
Ik ben van mezelf dood voor God. Ik ken God niet. Ik voel God niet. Ik
zoek God niet. Ik geloof God niet. Zodoende leg ik alles wat ik vanuit de
Bijbel hoor over ellende, verlossing en dankbaarheid gewoon naast me
neer. Ik hoor dat ik wedergeboren moet worden. Maar ik begrijp er
gewoon niets van wat dat is en hoe dat gaat, ook al hebben ze al heel wat
keren geprobeerd om het me uit te leggen.
Nu, diezelfde Geest van God die Maria een kind verwekte, is ook degene
die in zondaren die geestelijk dood zijn, leven kan verwekken. Zodat ik
God ga kennen, voelen, zoeken en geloven. Zodat ik wat de Bijbel vertelt
over ellende, verlossing en dankbaarheid ter harte neem en ga beleven: ik
krijg last van mijn zonden, ik krijg oog voor Jezus die om de straf voor
mijn zonden te dragen in de wereld moest komen, en ik verlang om God
te danken die zo om mij heeft willen denken. Door de Heilige Geest is het
mogelijk dat Jezus, Die in Bethlehem geboren werd, ook in mijn hart
geboren wordt.
Hoe Jezus er gekomen is.
Als kind door Maria verwacht: alleen door de Heilige Geest.
In mijn hart, als degene die mijn alles is: ook alleen door de Heilige Geest.
In beide gevallen kwam er verder geen mens aan te pas.
Op Kerstfeest zingen we daarom: ERE ZIJ GOD!
ds. A. de Lange
KERKDIENSTEN:

Dorpskerk
3 december
09.30 uur ds. W.H.Th. Moehn,
Bediening Heilig Avondmaal.
14.30 uur ds. W.H.Th. Moehn,
Dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten:
Heilig Avondmaalscollecte Diac. Comm. Hulp Oost-Europa Deurcollecte: (morgendienst):Diac. Comm. Hulp Oost-Europa (alleen in de 2e dienst) 10 december
Deurcollecte: Bijstand in pastoraat en catechese

17 december
9.30 uur ds. W.H.Th. Moehn, Loco-
Bediening Heilige Doop
Bev. ambtsdragers
Collecten:
24 december
Deurcollecte: Bijstand in pastoraat en catechese 25 december Eerste Kerstdag
16.30 uur ds. L. Westland, Elburg

26 december Tweede Kerstdag

Kerstzangdienst met medewerking van het koor ‘Vox Humana’.
Collecten:

31 december Oudejaarsdag

18.30 uur Ds. A. de Lange
1 januari Nieuwjaarsdag

MARANATHA KERK:
3 december

Heilig Avondmaal
14.30 uur Ds. A. de Lange
Nabetr. en dankz. Heilig Avondmaal
Collecten: Diaconie
Kerkenwerk
Heilig Avondmaalscollecte: Diac. Comm. “Hulp Oost-Europa”
Deurcollecte:(morgendienst):Diac. Comm. “Hulp Oost-Europa”
(alleen in de 2e dienst) Verwarmingskosten

7 december
19.30 uur Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan
Op verzoek van de Mannenvereniging

10 december
09.30 uur Ds. J.C. Zijderduijn, Valburg
Collecten: Diaconie
Kerkenwerk
Deurcollecte: Bijstand in pastoraat en catechese
17 december
09.30 uur Ds. A. de Lange
Kerkenwerk
Deurcollecte: verwarmingskosten
24 december
09.30 uur Ds. A.J. Mensink, Driesum
Kerkenwerk
Deurcollecte: Bijstand in pastoraat en catechese

25 december Eerste Kerstdag
09.00 uur
Ds. W.H.Th. Moehn
10.45 uur Ds. W.H.Th. Moehn
Collecten: Diaconie
Kerkenwerk
Deurcollecte: I.Z.B.

26 december Tweede Kerstdag
09.30 uur Ds. J. Brouwer, Epe
Collecten” Diaconie
Kerkenwerk
Deurcollecte: I.Z.B.

31 december Oudejaarsdag
09.30 uur Ds. A. de Lange
Collecten: Diaconie
Kerkenwerk
Deurcollecte: Oudejaarsdagcollecte

Oppasschema voor de maand december voor de Dorpskerk
Zo 3 dec. Wilma Plette, Henriët Jans, Esther van Raalte en Ilse van de
Bosch.
Zo 10 dec. Lambertha Boeve, Mathilde van Asselt, Roos van Bart en
Zo 17 dec. Nicalien Wentzel, Gerlinde Hoogland, Jennie Mostert, Zo 24 dec. Janneke Kroes, Jantine Boeve, Miranda van de Berg, Lieneke
Jonker.
Ma 25 dec. Marleen Hein, Loes van Asselt, Simone Grootkarzijn, Karen
Klein.
Di 26 dec. Marijke Korenberg, Marjan Dickhof, Reintje Smit, Willianne
v.d. Berg/Leonie Grootkarzijn.
Zo 31 dec Francien van Wijhe, Thérèse Mulder, Sandra Ruitenberg,
Eline v.d. Wal.
Ma 1 jan. Reina Dickhof, Jolanda Wolf, Alissa Sneller, Laura Morren

Als je op een datum bent ingeroosterd wanneer je niet kunt dan a.u.b. zelf ruilen.
Voor info: Diana Rozeboom tel. 0525 - 630431
Oppasschema voor de maand december voor de Marantha Kerk
zo 3 dec 's ochtends Hendrina van Loo, Julliet van de Streek
zo 10 dec Heidi Doornwaard, Jeannet de Groot
zo 17 dec Hermien ten Hove, Lisanne ten Hove
zo 24 dec Jolanda Fikse, Esther & Willeke van de Werfhorst
ma 25 dec eerste kerstdag Helena van 't Hul, Janneke van Wijnen
di 26 dec tweede kerstdag Monique Wensink, Marleen Korenberg
zo 31 dec Marlies Dragt, Wiedeke Doornwaard & Monique Flier
ma 1 januari nieuwjaarsdag Hendrina van Loo, Juliët van de Streek

Evelien Sneller
634092
ALGEMENE BERICHTEN:
Ouderenmiddagen
Op D.V. donderdag 21 december is er de kerstmiddag voor de ouderen
in onze gemeente. Deze middag wordt afgesloten met een gezamenlijke
broodmaaltijd. De middag begint (in afwijking van de andere middagen)
om 14.30 uur. Voor vervoer kunt u contact opnemen met br. A.
Grootkarzijn, tel. 631639. Ver van de troon der tronen en ’s hemels
zonneschijn wilt Ge onder mensen wonen, der mensen broeder zijn.
Enkele dagen voor het Kerstfeest mogen we ons hierover reeds
verwonderen en ervan zingen. Er is niet alleen samenzang, maar er zal
ook voor ons gezongen worden door mw. A. Hop en Corné Juffer.
De meditatie zal verzorgd worden door ds. W.H.Th. Moehn.

Bediening Heilige Doop
I.v.m. de bediening van de Heilige Doop in de Dorpskerk op D.V.
zondagmorgen 17 december zal op woensdag 13 december doopzitting
worden gehouden in ’t Open Huis; aanvang 20.00 uur. Doopaangifte kan
plaatsvinden tot uiterlijk maandag 4 december bij de scriba van de
wijkkerkenraad, br. A. Onderdelinden, Vierschotenweg 38, tel. 0525-
631965.

Zondagsschool "JAFETH"
Zondag 3 december valt uit omdat er dan Heilig Avondmaal is. De
zondagen 10 en 17 december is er zondagsschool. We hopen dat alle
kinderen er zijn omdat we dan gaan oefenen voor het Kerstfeest. Dit
betekent dat wij zondag 17 december niet zingen bij de doopdienst omdat
wij moeten oefenen voor het Kerstfeest.
zaterdagavond 23 december te
houden in de Dorpskerk om 19.00 uur. Het Thema dit jaar is: "Licht voor
iedereen". Via zang en declamatie hopen de kinderen ons het een en ander
te laten horen. Wij rekenen erop dat beide ouders met de kinderen
meekomen. Ook grootouders worden verwacht evenals broers en zussen.
Ook andere belangstellenden zijn welkom. We hopen op een mooie en
zegenrijke Kerstfeest viering.
Als leiding wensen we een ieder Gezegende Kerstdagen toe en een
voorspoedig 2007. De zondagsschool hoopt op 14 januari 2007 weer te
beginnen. Voor al het bovenstaande schrijven we de woorden van Jac. 4:
15. Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen.
De Heere zij een ieder nabij en schenke ons Zijn zegen.
Vriendelijke groet van de leiding.

Kerstfeest, zondagsschool ‘Maranatha’
We hebben er bijna weer een jaar opzitten en de Kerst staat al weer voor
de deur. Een drukke tijd voor ons allemaal. Maar toch is het fijn dat we
stil mogen staan bij de geboorte van de Heere Jezus. Dit willen we samen
met u vieren op 21 december a.s. aanvang 19:00 in de Maranatha
kerk.
Dit jaar nemen er twee kinderen afscheid van de zondagsschool. Dit zijn
Janneke van Boven en Melanie van ’t Hul. Wij hopen dat zij al de jaren
met plezier naar de zondagsschool zijn gegaan en wensen hen Gods zegen
in de toekomst.
We hopen natuurlijk dat er in januari ook weer nieuwe kinderen op de
zondagsschool komen. Dus, lijkt het je leuk om eens te komen dan ben je
van harte welkom vanaf zondag 7 januari in de Looschool!
We beginnen om half tien en eindigen gelijktijdig met de kerkdienst.
Verder wensen we iedereen een gezegend Kerstfeest toe en een
voorspoedig 2007!
Leiding zondagsschool ‘Maranatha’
Voor meer info. Alie van Oene 0525-632927

Gezamenlijke catecheseavond
Op 11, 12 en 13 december zijn er in beide wijken geen gewone
catechisaties. In plaats daarvan is er op D.V. maandag 11 december een
gezamenlijke avond met een speciaal onderwerp. Het heeft te maken met
iets wat je al veel tegenkomt, of in je verdere leven nog wel veel tegen
zult komen: ‘Computer, internet en christen-zijn’. Johan Korten,
gemeentelid en leraar ICT op de middelbare school zal ons informatie
geven en het nodige laten zien en horen. Dit mag je niet missen. Ouders,
helpt u er uw jongere aan denken om op maandag 11 dec. om 19.00 uur
naar het Open Huis te komen? Reserveer in je agenda tot kwart over 8.
Bejaarde jarigen van 80 jaar en ouder, die in de maand december
2006 kun verjaardag hopen te vieren

Mevr. A. Strijkert-Doornwaard, geb. 21 dec. 1923 Bovenheigraaf 40 Gij zult mij het pad des levens bekend maken Als ik dit schrijf hebben wij net de Bijbelleesweek afgesloten. Als u en jij dit leest, zijn jullie hoop ik nog steeds bezig je te verdiepen in de Bijbel al dan niet met de boekjes “Klinkers”, “Kickers” of “Prikkels”. In deze “drukke” maand is het juist heel goed om ook je stille tijd regelmatig te houden. Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, kwam naar deze aarde om ons op te zoeken in onze duisternis. In Johannes 1 vers 5 lezen we: “En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen”. Door Zijn Woord te lezen en er uit te leren leven mogen we wandelen in het Licht. De wereld heeft Hem niet gekend.(vers: 10 ) Maar u en jij wilt Hem toch wel leren kennen? Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. (vs: 12 ) Door veel te lezen in de Bijbel kunnen wij het geloof ontdekken en ook leren het ons eigen te maken, want Hij geeft er ons de macht voor. Het is Zijn liefdevolle werk in deze wereld. En toch heeft de wereld Hem niet gekend, toen Hij kwam en ook nu nog niet. Maar een christen is niet van deze wereld, want gij geheel anders want gij hebt Christus leren kennen. In Hem heb je alles voor nu maar zeker voor de toekomst. Daarom: Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Groeien in een leven in het volle Licht. Ik zie dat ik bijna begin te preken, maar als je zelf veel van Zijn liefde en rijkdom mag ontdekken in de Bijbel wil je dat ook graag delen met anderen. Elke dag leven vanuit Zijn Woord geeft je leven zoveel meer waarde, dat alles wat de wereld je kan bieden er nog niet bij in de schaduw kan staan. Ontdek het zelf ook in Zijn Woord, Hij helpt je erbij en geeft je de macht. We hopen D.V. in de maand januari 2007 een “nazorgavond” te plannen voor in ieder geval diegenen die door zijn gegaan met het Bijbellezen. Dat wordt dan een hele volle zaal. In de maanden februari en maart 2007 komen er ook HGJB-bijdragen in “Een Handvol Koren” (GZB) . Daarover later meer. Wij wensen u en jullie gezegende Kerstdagen en een Goede jaarwisseling toe. Met vriendelijke groeten, De Bijbelleescommissie Engbert-Jan, Ilonka, Helga, Dineke en Jan Kerstkaarten bezorgingactie
De opbrengst is voor de Winteractie Bohimma Karimbu
Een leesbaar Woord voor Ghana
Bohimma Karimbu betekent in het Nederlands: Leer Me Lezen. We hopen met
deze actie geld in te zamelen waardoor zondagsschoolleiders getraind kunnen
worden, materialen ontwikkeld, vertaald en gedrukt kunnen worden, zodat ook
de kinderen van Ghana mogen ontdekken hoe groot Gods liefde is.
De tieners, leiding en vrijwilligers willen ook dit jaar weer graag uw kerstkaarten bezorgen in de omgeving. De omgeving bestaat uit de hele gemeente Oldebroek. Dus Wezep, Hattemerbroek, ’t Loo, Kamperveen, Oosterwolde, Kerkdorp, Noordeinde en Oldebroek. De kosten zijn € 0,25 per kaart. Doe de kaarten in een envelop of plastic
tas (niet te groot, anders liever twee pakketjes) met de bezorgkosten erbij.
Deze kun je inleveren op de volgende adressen:
Dorpskerk Maranatha kerk
Regenboogschool Looschool
’t Open Huis
H.E. Klompmaker, Morelissenstraat 9, ’t Loo
H. Jonker (Bakker) Zuiderzeestraatweg 357
H. van Hattem, Ratelaar 1
De Hullen
Golff Supermarkt
Spar Jonker

Inlevertijden: van 10 december t/m 22 december tot 18.00 uur.
De kaarten worden op zaterdag 16 en 23 december bezorgd.
Inlichtingen: D. van Erven, tel. 0525 – 632590.

Huldiging Fizion-team
Zaterdagavond 18 november is de leiding van Fizzion door wethouder
Maat gehuldigd als vrijwilligersteam van het jaar 2006! Van harte
gefeliciteerd met de waardering die jullie van de kant van de burgerlijke
gemeente hebben ontvangen. De feestelijke bijeenkomst vond plaats
in het Jeugdhonk. De wethouder heeft niet alleen een toespraak gehouden,
maar ook namens de gemeente een cadeau overhandigd. In de grote doos
bleek een Poolbiljart te zitten. Dit mooie cadeau zal een plaats krijgen in
het nieuwe jeugdhonk dat op de bovenverdieping van 't Open Huis
gerealiseerd gaat worden.

Oliebollenactie
D.V. 28 en 29 december
hopen we onze jaarlijkse oliebollenactie te
houden. Donderdag zal de bakdag – en vrijdag de ventdag zijn.
We proberen er voldoende te bakken zodat we niemand teleur hoeven te
stellen.
Wilt u echt zeker zijn van deze eindejaar lekkernijen, dan kunt u vooraf
uw bestelling doorgeven aan Nellie Vierhuizen (tel. 632974) of Catrien
Fijn (tel. 631433).
Er zijn ook weer oliebollen te koop bij de bekende verkoopadressen:
Golff supermarkt te Oldebroek en familie Fijn aan de Bovenheigraaf 69 ’t
Loo. Hier kunt u donderdag en vrijdag vanaf 10:00 uur terecht. Verkoop
zolang de voorraad strekt.
Het bakken op donderdag 28 december zal gebeuren in drie ploegen. Zo
hoeft niemand heel lang bij de bakpan te staan en blijft het leuk. Op deze
manier hebben we wel wat meer mensen nodig. Ziet u het zitten om een
paar uurtjes oliebollen te scheppen, om te draaien of in te pakken, meld u
dan aan bij Dickie Stouwdam(tel. 631930) of bij bovengenoemde dames.
De huis aan huis verkoop zal plaatsvinden op vrijdag 29 december vanaf
10:00 uur ‘s ochtends. Hiervoor zijn we nog op zoek naar chauffeurs en
venters. We hopen op vele spontane aanmeldingen bij Wim Vierhuizen
(tel. 632974)
Zowel uw hartelijke ontvangst van de verkopers als uw medewerking
worden bijzonder gewaardeerd. Een smakelijke jaarwisseling toegewenst.

Verslag kerkenraadsvergadering van 31 oktober 2006
Opening
Ds. A. de Lange heet ons welkom en in het bijzonder jeugdwerkleider G.
Schouten. We zingen psalm 98: 1. Daarna gaat de voorzitter ons voor in
Lam wordt geëerd. De engelen zingen, de vier dieren en de vierentwintig
ouderlingen. Ook op deze dag mag er dankbaarheid zijn. Reformatie
herdenking en morgen dankdag. Was het Lam er niet dan was er geen
verzoening, geen voortgang van de geschiedenis en geen hoop voor de
kerk. Het Lam is geslacht. Het is geschied. Hij heerst. Hij laat de
geschiedenis voort gaan. Het cirkelt om het Lam. Solus Christus. Christus
alleen. Met Hem is er toekomst. Voor de kerk in ook in het jeugdwerk. Te
midden van dit alles is er Het Lam. Hij die de boekrol opent en ontrolt.
Voor Hem is de eer. In de hemel wordt er amen gezegd. Er is daar de
lofzang. Zingen wij mee uit de Geest? Wij mogen naar dit volmaakte lied
uitzien.
Jaarverslag G. Schouten
In ons midden is deze avond jeugdwerkleider G. Schouten. Hij licht het
jaarverslag 2005 toe. Een overgangsjaar. Wijkgebonden worden de zaken
nu ingevuld. Het staat op de rails. Maar nu de praktische uitwerking.
Ds. A. de Lange vraagt hem waaraan hij dan denkt. De vragen zijn;
bereiken we iedereen, elke doelgroep. Het is niet de bedoeling om ze uit
elkaar te halen maar om ze erbij te betrekken .
De jongeren hebben veel. We willen ze graag in de kerkdiensten, de
catechese en het jeugdwerk. We moeten ook niet streven naar elke keer
wat nieuws erbij. Wat we doen, moeten we goed doen. Schakel ze in.

Preekbespreking
We hielden als kerkenraad samen met de dominee een preekbespreking.
Dit was de preek uit Jac. 2: 24 van de morgendienst van 29 oktober. De
dominee vraagt ons naar onze bevindingen. Is de tekstkeuze en de
preekstof goed. Is de uitleg duidelijk. Is het niveau van de preken juist en
is het evenwichtig. Komt het over. Is het een Christusprediking en
bevindelijk.
We zijn dankbaar dat de preek drie punten heeft. Dat er evenwicht is in de
verdeling van de punten maar ook evenwicht in de preekstof.
Het niveau van de preken is goed. De gebruikte voorbeelden staan ten
dienste van. De preken zijn ook concreet. Recht op het hart af. Er wordt
ook aangegeven hoe de zaligheid te verkrijgen is. Bevinding is niet iets
van bekende termen en klanken. Maar bevinding is dat God tot mij
spreekt door het Woord. Wordt Christus verheerlijkt in mijn hart.
De dominee heeft ook zelf de indruk dat de preken overkomen.
Maar de vraag is wat werkt het uit.
Tot slot vraagt de dominee ons waaraan hij moet denken. Er moet
bewogenheid blijven met de zielen die ten dode wankelen. Altijd maar
weer opnieuw de heerlijkheid van Christus uitstallen. Schilder de weg die
naar Het Leven leidt en wie deze Weg is.
Dankbaar zijn we dat de dominee in ons midden is en Gods Heil mag
verkondigen. Draagt u ook als gemeente hem op de vleugelen van het
gebed.
Vacatures kerkenraad
Hier bent u van op de hoogte en zult u elders onder de wijkberichten meer
lezen.
Sluiting
Ouderling J. van Wijnen sluit de vergadering af met gebed nadat we
Psalm 46: 1 en 4 hebben gezongen.
Van de familie Vaders

Nieuwskrabbel 18
Er zijn van die dagen en weken dat er heel wat is gebeurd. Dit komt ook omdat we nog steeds nieuwe dingen meemaken die je blijven verbazen in dit zo andere land. Op de verjaardag van Daniël werden we om 4.20 uur wakker van twee aardschokken in verticale richting. Niet zeker over wat het was, alleen in seconden mijn kleren aan om de kinderen uit bed te halen. Het bleef verder echter rustig, dus ja, maar weer gaan slapen. 's Avonds hoorden we dat er inderdaad een aardbeving was geweest met een kracht van 4.5 met als centrum Moyobamba. Om vijf uur in de middag kwam er een groep van 400 mensen door onze straat, iets heel ongewoons. Het waren ronderos (burgerwacht) en vijf mensen die ze hadden opgepakt voor overvallen en inbraak. Dit was een rondje door het dorp, zodat iedereen ze zou herkennen in de toekomst en tegelijk om de 'geleende' spullen bij de eigenaars terug te brengen. Ze hadden al eerder een inval gedaan in een wapendepot van de ronderos om aan wapens te komen. Daarbij was een rondero met schotwonden in het ziekenhuis opgenomen. Riojanen verzekerden dat na zo'n meeting op de plaza het weer een poosje rustig is in Rioja. 's Avonds hebben we met kaarslicht in Moyobamba gegeten, omdat het licht uitgevallen was. Daniël wacht nog steeds op zijn cadeaus die met de post moeten komen, het duurt wel lang, zeker als je al jarig geweest bent. De familie was op tijd, maar ja het is natuurlijk wel een lange reis. Twee weken terug ben ik naar Chachapoyas geweest om het kamp voor 2007 te organiseren. Samen met Aracelly, Erick en Jaime hebben we een plaats gevonden boven aan een heuvel in het dorpje Huancas. De foto toont een uitzicht over een cayon van 500 meter diep. De burgemeester van het dorp wil het dorp promoten voor toerisme en heeft alle medewerking toegezegd. Ook zullen we tijdens dit kamp met de jongeren de zeer gesloten gevangenis in Huancas bezoeken om te evangeliseren. Daar zitten ongeveer 500 gedetineerden voor vele jaren opgesloten. Op de terugreis hebben we een jeugdleiderweekend gehouden in Pomacochas. Hoewel de groep gehalveerd was deze 2e keer, was het een groep jongeren waar mee te werken viel. Ik heb veel waardevolle momenten meegemaakt: studies, zang, muziek, gebeden, boottocht met ontbijt aan de andere kant van het meer, gelachen tot mijn buik er zeer van deed, gesport enz. Voor 2007 hebben we een plan gemaakt om meer training te geven aan deze gedreven jonge christenen. In het presbiterio heb ik een studie gehouden over natuurlijke gemeente ontwikkeling. In december gaan we er nog twee dagen over door. De studies van Christian Schwarz bieden aan kerkleiders interessante principes voor gemeentegroei: eerst een gezonde gemeente, daarna komt de groei in aantal vanzelf. Het mooie van principes is dat ze toepasbaar zijn in elke context, terwijl een model gekopieerd en wel, in een andere context vaak op problemen stuit. Ook voor de Nederlandse gemeenten heel interessante materie. Zo worden ook de broeders toegerust die op de evangelisatieposten met kerkplanting bezig zijn. Wij worden geroepen om te planten en nat te maken, God geeft de wasdom. Daarom spreekt de Bijbel zoveel over kenmerken van een gezonde gemeente, principes om aan te werken in de kerk van Jezus Christus, op deze manier zal God zelf dagelijks toedoen aan de gemeente die zalig wordt. Het is november, dus we zijn hier aangeland in de natte regentijd. Morgen de wasmachine maar eens bekijken, die niet meer centrifugeert. Het lijkt erop dat de koolborstels al versleten zijn. De vraag is of die hier te koop zijn. Carolina hoopt van wel, want zeker nu is de was anders niet droog te krijgen. Van de week was ik op de motor naar Rafael Belaunde voor een cursus aan de kerkenraad en belangstellenden. Ik kwam als een 'verzopen kat' terug, door de stromende regen. Vandaag was het ook een regendag. Dat betekende zowat een lege kerk. Vanavond hebben we het geschreven toneelstuk van Jonatin in uitvoering gebracht. Dit was een taak voor de Nederlandse les. Papa was koning, Jonatin dief, en Daniël politieagent die alles tot een goed einde bracht. Marieneke en Anne Lize waren het publiek en mama de jury die de punten uit deelde. Morgen scannen en mailen we alles naar juf Trudy van de wereldschool, zodat die er zich over kan buigen. Zo rijgen dagen zich tot weken en maanden. Vandaag zijn we 10 maanden in Peru. God heeft ons hier een plek gegeven, Hij is bij ons. Goed om dat te mogen weten en te merken. Allen Zijn nabijheid toegewenst. namens Carolina, Jonatin, Daniël, Marieneke, Anne Lize en Arjan.

Meer over de fam. Vaders kunt u zien en lezen op
www.herveen.nl/familievaders/

Reis naar Israël
Het komt nu echt al dichterbij! De afgelopen week is de meeste informatie
binnengekomen en het wordt een prachtige reis. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij. De inschrijving sluit 6 december a.s.!
Hebt u altijd al het verlangen gehad om Israël te bezoeken, dan is er nu de
mogelijkheid om in eigen sfeer deze bijzonder mooie reis te maken.
Kom dan naar de laatste informatie- en inschrijfavond op vrijdag 8
december in het Open Huis. Van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Het programma ziet er onder voorbehoud als volgt uit:
Vertrek op dinsdag 17 april ’07 vanuit Oldebroek met de bus.
Aankomst Tel Aviv vermoedelijk in de namiddag.
Woensdag. Bezoek aan de Massada, De dode Zee en Ein Gedi in de
woestijn met de Shulamit waterval.
Donderdag. Door de woestijn naar Eilat met o.a bezoek aan de Nabatese
stad Avdat en de beroemde krater Mispe Ramon.
Vrijdag. De schitterende onderwaterwereld van de Rode Zee in het
Observatorium ”Coral World”.
Zaterdag.Via Arava naar Qumran, vindplaats van de Dode Zee rollen.
Dan naar Jeruzalem waar onze wandeling begint op de Olijfberg.
Vervolgens naar de hof van Gethsemané. Vandaar uit via de
St.Annakerk , Lithosstrotos, waar Pilatus zijn veroordeling uitsprak en verder langs de kruisweg. Zondag. Eigen kerkdienst of dienst in de Graftuin. Maandag. Bezoek aan de klaagmuur met de Bar Mitswa viering, het tempelplein met de Rotskoepel en de Al Aqsa Moskee, wandeling door de Gardo naar de Heilige Grafkerk . Dinsdag. West Jeruzalem met bezoek aan de Menora, Knesset en het gedachtenispark van de Holocaust “YadVashem”. Dan naar Bethlehem, “Geboorte kerk” en via de Jordaanvallei naar Tiberias. Woensdag. Boottocht over het meer van Galilea. Dan Berg van de Zaligsprekingen en al wandelend naar beneden “Tabgha” (Kerk van de Brood vermenigvuldiging). Bezoek van de Synagoge in Kapernaüm en de doopplaats in de Jordaan “Yardanit”. Donderdag. Golanhoogte met de kruisvaarderburcht “Nimrod”, de joods orthodoxe stad Sefad, naar de bronnen van de Jordaan enz. Vrijdag. Kana in Galilea, Nazareth en het natuurpark “Gan Hashlosha”. Ten slotte naar de beroemde fraaie opgravingen van Beth Shean. Zaterdag. Van Tiberias naar Akko met de karavanserai, langs Haifa naar de berg Carmel waar Elia de Ba-al priesters liet doden en het prachtige uitzicht over de Vallei van Jizreël. Zondag. Eigen kerkdienst. Maandag. Bezoek aan Cesarea met de prachtige opgravingen van de oude stad met het theater. Bezoek aan Megiddo enz. En dan morgen D.V. weer naar huis. De bus brengt ons dan weer terug naar Oldebroek. U ziet het is een vol maar wel heel mooi en compleet programma. Er kunnen te allen tijde wijzigingen plaats vinden, maar die worden dan ter plaatste met u besproken. De reis wordt uitgevoerd door m.i. de beste organisatie die ik ken: “Drietour reizen”. Wilt u inschrijven of meer informatie, bel mij dan 0525 631965, of anders tot ziens op vrijdag 8 december in het Open Huis om 19.00 uur. Met vriendelijke groeten, A.(Bram) Onderdelinden Vierschotenweg 38. ’t Loo-Oldebroek.
BERICHTEN WIJKGEMEENTE I:
Overleden
Op 28 oktober 2006 overleed in het ziekenhuis te Zwolle Batje Sneller-
Eibrink
, van Asch van Wijcklaan 11, op de leeftijd van 68 jaar. Sinds 16
februari 1996 was ze weduwe van Hendrik Sneller; het gemis was groot.
Zwaar is haar weg ook verder geweest. De laatste jaren was het een op en
neer gaan naar het ziekenhuis, omdat het hart zo slecht was. En als ze
thuis was, was het vaak weer benauwd.
Toch bleef ze zoveel mogelijk volhouden om dingen te ondernemen. Ze
wilde nog zo graag verder, met name ook voor haar 5 kinderen met hun
gezinnen. Wat was ze dankbaar als ze dingen toch weer had kunnen
volbrengen. Omdat er niets voor haar gedaan kon worden tot echte
verbetering werd het de laatste tijd steeds duidelijker, dat haar einde heel
dichtbij kon zijn. Ze heeft het bij de Heere mogen zoeken. Haar gebed
was: O, God wees mij zondaar genadig. En ze heeft die genade ook bij
God mogen vinden. Haar belijdenis, hoe schuchter, en hoe voorzichtig
ook als ze zag op zichzelf, mocht toch zijn: Ik weet, mijn Verlosser leeft
(Job. 19 : 25a). Zo mocht ze ook vrede krijgen met het naderend einde, en
we mogen haar nazien met een heilige jaloersheid. Ze is de strijd te boven
en de zonde voorbij. De Heere zij grootgemaakt voor Zijn eigen werk. De
begrafenis heeft plaatsgevonden op donderdag 2 november op de
begraafplaats aan de Mheneweg Zuid, na een rouwdienst in de Dorpskerk.
God trooste haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie.

Huwelijksjubileum
Op 18 dec. hoopt het echtpaar J.W. Koele-Koops, Vierschotenweg 7, 25
jaar getrouwd te zijn.
Op 28 dec. hoopt het echtpaar J. Wolff-van den Hul, Stuivezandsweg 4,
40 jaar getrouwd te zijn.
Hartelijk gelukgewenst met het naderende huwelijksjubileum, en een
gezegende gedenkdag toegewenst. Er mag teruggedacht worden. En dan
vermenigvuldigen zich de gedachten. Wat is er veel gebeurd! Er mag ook
omhoog gezien worden. Naar God die door alles heen gezorgd heeft, en
die ook verder zorgen wil. In Zijn hoede zijn wij welgeborgen. En dan
mogen we ook wel duidelijk zeggen: Zonder Hem zouden we nergens
geweest zijn, en komen we ook nergens uit. God geve u met allen
die u lief zijn veel goeds voor de tijd die komt.
Verhuisd
Ik ontving een adreswijziging van Henri van de Weg. Hij is verhuisd van
Zuiderzeestraatweg 178 naar Bloemstraat 15. Van harte Gods zegen
toegewenst op je nieuwe woonadres!
Kerkenraadsverkiezing
Aangezien de gemeenteleden geen namen hebben ingediend, heeft de
kerkenraad in haar vergadering van dinsdag 31 oktober in de vacatures
van ouderling en diaken rechtstreekse benoemingen gedaan. In de
vacature van ouderling is benoemd dhr. G. van de Weg,
Zuiderzeestraatweg 178. In de vacature van diaken is benoemd dhr.
R.J.van Loo, Zuiderzeestraatweg 277. We mogen hier het verheugende
bericht neerschrijven dat beiden hun benoeming hebben mogen
aanvaarden. De Heere gaf rust en ruimte. Hij was erbij en Hij opende de
weg. We bidden hen de vrede des Heeren ook verder toe.
Aangezien er na gedane afkondiging geen bezwaren zijn ingediend tegen
de verkiezingsprocedure of hun belijdenis en wandel hebben we hun
bevestiging vastgesteld op D.V. zondag 17 december in de middagdienst
in de Dorpskerk. Na de dienst is er in het Open Huis voor gemeente en
belangstellenden gelegenheid om de broeders de hand te geven en hen
Gods zegen toe te wensen. Tevens kan er wat gedronken worden.
We hebben als gemeente veel reden tot dankbaarheid dat hiermee de
vacatures in onze wijkkerkenraad weer vervuld zijn. Laten we ons
verwonderen en verblijden dat de Heere in ons midden wil voortgaan!
Avondmaal
Op zondag 3 december wil de Heere Jezus in ons midden zijn en mag er
aan Zijn tafel gegeten en gedronken worden. Wie kan daaraan deelnemen?
Niemand en iedereen. Niemand, omdat we allemaal zondaren zijn. Zien
we dat in, doordat de Geest ons dat laat inzien, dan keuren we onszelf af.
Ongeschikt en onwaardig. En toch kan iedereen aangaan, als Hij
tenminste maar zijn oog op Christus richt, en met Bartimeus smeekt:
Ontferm u mijner. Avondmaalgang heeft alles te maken met toevlucht
nemen tot Christus. Die toevluchtneming gaat aan het avondmaal vooraf,
vindt tijdens het avondmaal plaats en gaat na het avondmaal door.
Inderdaad, ook het afleggen van openbare belijdenis des geloofs gaat aan
het avondmaal vooraf. Daarom spoor ik u en jou ook bij dit
avondmaal graag aan om ernst te maken met het belijdenisdoen, als het er
tot nu toe nog niet van kwam. Laat het rondom het avondmaal in het hart
van velen zingen: “Zie, Ik kom tot U gevloden….”
Catechese
Op 4 dec. is er gewoon catechisatie. Op 5 dec. vervallen de beide uren op
‘t Loo. In de tweede week van december is er in plaats van de gewone
catechisatie-uren op maandag 11 december om 19.00 uur een
gezamenlijke avond in het Open Huis, waar alle catechisanten van beide
wijken verwacht worden. Jullie mogen daar een op een boeiende manier
ingevulde presentatie verwachten, met als onderwerp: ‘Computer, internet
en christen-zijn’. Johan Korten, gemeentelid en leraar ICT aan de
middelbare school hoopt dit voor ons te verzorgen. Ik zou me kunnen
voorstellen dat ouders hier ook wel belangstelling voor hebben, maar dit is
toch echt een catechisatieavond. Wilt u wel even helpen om uw zoon of
dochter aan dit speciale catechisatietijdstip te laten denken? We hopen
daarna met de catechisaties verder te gaan vanaf D.V. 8 januari 2007.

Weekdienst
Op D.V. 7 december
is er een kerkdienst in de Maranatha kerk om 19.30
uur op verzoek van de mannenvereniging. Ds. C. Hoogerwerf uit
Groenekan hoopt in deze dienst voor te gaan. Als uit alle gezinnen van de
hervormde gemeente te Oldebroek 1 persoon naar deze dienst zou komen,
zou de Maranatha kerk te klein zijn. Mensen, er vindt op deze avond
Woordverkondiging plaats! Als u geen goed excuus hebt om er niet te
zijn, denk ik dat u er wel moet zijn. Er kan een woord voor u of jou bij
zijn. Wie biddend naar de kerk komt, mag daar zelfs zekere verwachting
van hebben!
Bijbelkring
We hopen weer samen te komen op D.V. donderdag 14 december om
20.00 uur
in de grote zaal bij de Maranatha kerk. Deze avond is Genesis 3
aan de orde. 1 van de Ingrijpendste hoofdstukken in de Bijbel. Wat
gebeurt hier veel. De zon gaat onder, omdat de zonde in de wereld
binnentreedt. Het is aan de orde in de Adventstijd. Dat is veelzeggend.
Dat we Gen. 3 aandachtig tot ons nemen mag er ons bij helpen om de
Adventstijd en kersttijd des te dieper te beleven. Allen weer
hartelijk welkom.
Mannenvereniging
Op D.V. 13 december hopen we om 20.00 uur weer samen te komen in
de grote Maranatha zaal. We willen op deze avond een serie Bijbelstudies
over het boek Hosea beginnen. Het gaat deze avond over Hosea 1 (Herv.
Vaan aug. 2006). We hebben vriend M. Bos bereid gevonden dit gedeelte
voor ons in te leiden. Allen weer hartelijk welkom. We zien van tijd tot
tijd nieuwe bezoekers binnenkomen en we hopen dat dat door mag gaan.
Kerstfeest
De decembermaand en de kerstdrukte. Het staat allemaal weer voor de
deur. Wat is er eigenlijk bijzonder? Wordt Christus weer geboren? Toch
niet. Het wordt enkel herdacht dat Hij in deze wereld kwam. Is dat dan zo
bijzonder dat een hele maatschappij daar druk mee moet zijn? Dat zeker
wel. Maar laten we er wel op de goede manier druk mee zijn. Zolang we
blijven steken in dingen als eten en drinken, versieringen, extra bezoekjes
en cadeaus zijn we niet druk met het eigenlijke. Wanneer zijn we daar wel
druk mee? Als het in ons hart en hoofd stil wordt. Als de Bijbel opengaat.
Als het tot ons doordringt dat we verloren liggen in zonde en schuld, en
dat niets ons meer redden kan, dan de komst van Gods Zoon naar deze
wereld. En die komst vond op zo’n bijzondere manier plaats, dat Hij als
mens geboren werd. Dan gaat het voor ons open: “Komt, verwondert u
hier mensen, ziet hoe dat u God bemint…” Op de kerstdagen die dit jaar
meteen na de zondag vallen zijn er de kerkdiensten. We bidden dat het
Woord van God erin voor ons open zal gaan, en dat het echt Kerstfeest
voor ons mag worden.
Jaarwisseling
December is de laatste maand van het jaar. Al schrijf ik dit nog ruim voor
december, toch leert de ervaring dat ook de laatste weken van het jaar snel
genoeg voorbij gaan. En dan behoort 2006 ook weer tot de geschiedenis.
Ook rondom de jaarwisseling komen we samen in Gods huis. Aangezien
31 dec. op een zondag valt hoeft er geen extra kerkdienst belegd te
worden. De tweede dienst is op deze oudejaarszondag ’s avonds om half
7. Laten wij in deze dienst maar aanwezig zijn om de Heere te danken
voor het goede dat Hij ons dit jaar gaf, om Hem ons leed en gemis voor te
leggen vanwege rouw die er kwam, om de kortheid en vergankelijkheid
van ons leven te gedenken en om voorbereid zoeken te zijn, voor het
moment dat ons leven ten einde zal komen.
Gedenken overledenen
Wij zijn gewoon in de oudejaarsdienst de namen van gemeenteleden die
in het afgelopen jaar ons ontvielen te noemen en voorbede te doen voor
hun families. Het leek de kerkenraad zinvol om de betreffende families
voor deze dienst uit te nodigen, zodat ze dat in het midden van onze
gemeente mee kunnen maken. We hopen de uitnodigingen in de loop van
de maand december te versturen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten en wat te drinken in het Open Huis.
Om bij stil te staan
Nameloos leed. Sommige mensen maken het mee. Ik denk aan een
moeder, die haar man en kinderen met verschillende moeilijke dingen
geconfronteerd zag worden, en die met name leed met een zoontje dat
allerlei problemen en beperkingen had, en voor wie het onzegbaar zwaar
was. Geestelijk gezien was het voor haar ook een worsteling. Bidden
tegen de aanvechtingen in. Aan haar schreef ik voor het Refoweb het
volgende, dat ik u doorgeef: “Uw zoontje begrijpt het soms gewoon niet,
waarom het zo in zijn leven moet zijn. En u kunt het hem niet laten
begrijpen, omdat u het ook niet begrijpt. Ik zal u eerlijk zeggen, dat ik met
hetzelfde probleem van het niet begrijpen worstel. Maar ik geloof wel dat
we mogen weten, dat God, als we het bij Hem zoeken, ons in het
nameloze leed niet in de steek laat. Hij is erbij. Zoals Jezus erbij was toen
Lazarus gestorven was. Hoe was Hij erbij? “Jezus weende.” En er was
nog meer. De kern van dit gedeelte is: de Heere Jezus is ZELF de
Opstanding en het Leven. En een iegelijk die in Hem gelooft zal leven, al
ware hij ook gestorven. Kom je Hem zo in je leed tegen, dan heeft het
leed niet het laatste woord. Al zou de ziekte je klein krijgen, al zou de
dood er komen, Hij is toch meer. In Zijn hoede Zijn wij welgeborgen.
Vandaar uit krijgt dat diepe woord van Job een heel bijzondere vulling:
“Zie, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?”
U stelt zelf de vraag: “Draagt de Heere ons er toch doorheen?” Ik denk dat
het zeker zo is. Die realisering ligt in lijn met de bekende dichtregel:
“Gedurende de tijd van uw beproeving en lijden, toen u slechts 1 paar
voetstappen in het zand zag, heb Ik u gedragen.” Als we dat gewaar gaan
worden, mogen we belijden wat psalm 139 zegt: ‘Nam ik vleugelen des
dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee (denk in uw geval maar aan
de diepste en ongekendste wegen die u moet gaan), ook daar zou Uw
hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.” Zo zingt Asaf:
“’k Zal dan gedurig bij U zijn in al mijn noden angst en pijn……” (Ps. 73
: 12)
Laat me u op nog een valkuil wijzen. U maakt alles als moeder mee, en ik
begrijp dat uw moederhart er u soms ook bijna toe brengt tegen God in het
geweer te komen, omdat uw zoon en andere kinderen deze moeilijke weg
moeten gaan. Diepweg worstelt zich dan de vraag naar boven: is God wel
VADER, dat Hij niet voorkomt dat mijn kind dit overkomt? Die vraag
mogen we echter gelovig met JA beantwoorden. We mogen eraan blijven
vasthouden dat God Vader is, en dat Hij, ook al begrijpen wij niet welke
weg Hij met ons en onze kinderen houdt, het beste in Zijn liefde ons wil
geven. Laten wij Gods Vaderschap maar niet bevragen vanuit ons
ouderschap. God blijft langer vader, dan wij ons ouderschap volhouden,
en Hij is op een betere manier Vader, dan wij ooit vader of moeder
kunnen zijn!
Ik laat het hierbij. Niet omdat er niet nog een heleboel te zeggen is, maar
wat kunnen woorden doen? Voor u en de anderen die ook zo’n moeilijke
weg moeten gaan kan ik alleen maar bidden. Ik hoop in ieder geval dat u
ook een predikant/kerkenraad hebt, die u pastoraal begeleidt en opvangt.
In het poëziealbum van veel kinderen staat het volgende vers:
“Wandel maar stillekens achter Hem aan,
Achter de Heiland, Hij wijst u de wegen,
Zijn die niet altijd zo lieflijk gelegen,
Als gij zoudt wensen – wil ze toch gaan,
Hij gaat vooraan! Hij gaat vooraan!”
Tenslotte
Aan het einde gekomen van deze berichten groet ik u, mede namens mijn
vrouw en kinderen, hartelijk.
Uw. A. de Lange

BERICHTEN WIJKGEMEENTE II:

In memoriam
Vrees toch geen nood! ’s Heren trouw is groot, en op ’t nacht’lijk
duister, volgt het morgenrood.
Donderdag 2 november is in de leeftijd van
83 jaar overleden Harmpje Mulder-Kloosterman. De laatste jaren van
haar leven woonde zij in ‘Klein-Rhijnvis’ in Hulshorst. Daar is zij tot het
einde toe liefdevol verzorgd. De verhuizing binnen Oldebroek van de Ds.
Otto Veeninglaan naar de Tulpstraat was haar zwaar gevallen, maar in
‘Klein-Rhijnvis’ heeft zij zich vanaf de eerste dag prima thuis gevoeld.
Voor haar kinderen was het een geruststellende gedachte dat hun moeder
het hier goed had. Eind september moest zr. Mulder worden opgenomen
in het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Even was er sprake van dat zij
naar De Voord zou gaan, maar na overleg mocht zij toch terugkomen naar
haar vertrouwde omgeving. Intensieve weken volgden, omdat de onrust
was toegeslagen in haar leven. Ten slotte kon zij niet meer van bed komen
en werd het steeds moeilijker haar te bereiken. Toch zal ik me haar blijven
herinneren als het levende bewijs dat de Psalmen die in de jonge jaren
ingescherpt worden, het langst bewaard blijven in de herinnering. Na het
lezen van de beginregel, vulde zij zonder haperen de rest van het
Psalmvers aan! In haar lange leven heeft zij geweten van de nood: nog
maar 10 jaar oud toen haar moeder stierf; in de oorlogsjaren getrouwd;
vertrouwd met armoede… maar ook ervaren dat de trouw van de Heere
iedere dag nieuw is. We denken aan haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen. Op hen is veel afgekomen in de laatste weken. De
Heere trooste jullie allen en Hij zij jullie met Zijn genade nabij.
Donderdag 16 november is in de leeftijd van 85 overleden Hendrik van
Dieren.
Hij woonde aan de Tulpstraat 2. Afgeschermd door coniferen en
vitrage leidde hij een teruggetrokken bestaan. Omdat niet werd
opengedaan voor de thuiszorg moesten agenten donderdagavond een ruit
forceren. Toen bleek dat br. Van Dieren reeds gestorven was.
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Geboren
Zaterdag 28 oktober zijn Robert en Diana Rozeboom, Wederik 9,
verblijd met de geboorte van hun dochter Marit Hanna. We feliciteren
jullie van harte met deze blijde gebeurtenis. Ook Milan wensen we toe dat
hij veel vreugde zal beleven aan zijn zusje Marit. In Psalm 127 leren we
met Salomo zingen: ‘Zie, kinderen zijn een erfdeel van de Heere, de
vrucht van de schoot is Zijn beloning.’ Met die woorden geeft hij aan dat
onze kinderen hun ontstaan niet aan het toeval te danken hebben, maar dat
God, naar het Hem goeddunkt, er aan een ieder toebedeelt – aldus commentaar van Johannes Calvijn. Uit Zijn hand hebben jullie een kostbaar geschenk ontvangen, om Marit op te voeden tot Zijn eer. Huwelijksjubileum
Hieronder mogen we de namen vermelden van vier echtparen die elkaar
ooit in de wintermaand het ja-woord hebben gegeven. We wensen hen een
mooie gedenkdag toe en een goed nieuw huwelijksjaar onder de zegen
van de Allerhoogste. Lof zij de Heer, ons hoogste goed, oorsprong van al
het goede, de God die louter wond’ren doet. Wij leven in Zijn hoede, die
onze vrede is, onze vreugd, in wie zich heel ons hart verheugt. Geeft onze
God de ere!
Deze woorden zingen we in Gezang 431.
10 december
echtpaar J.M. Bronsink-Veldman, Beeklaan 26,
echtpaar H.J. Stange-Morren, Bovenstraatweg 39, 55 jaar
echtpaar K. Kolkman-Koele, Van Pijkerenlaan 98, 40 jaar
echtpaar A. Onderdelinden-Ehles, Vierschotenweg 38,


Rond de diensten
Deze maand hebt u niet minder dan dertien maal de gelegenheid om naar
de kerk te komen of met behulp van de kerkradio af te stemmen op de
diensten. De eerste zondag van Advent zal in het teken staan van de
viering van het Heilig Avondmaal. Deze dag hoop ik te preken uit het
boek Job. Tot versterking van het geloof geeft de Heere niet alleen het
Avondmaal, maar ook de Doop. We hebben het dan over de derde zondag
van Advent. Op zondag 24 december mag ik bij gezondheid het Woord
bedienen in het kerkje in Reeuwijk-Dorp, waar ik in 1990 bevestigd ben
in het ambt van predikant.
Maandagmorgen 25 december hebben we tweemaal dienst in Maranatha.
Tussen de diensten is er tijd genoeg om te wisselen. De eerste dienst
eindigt om 10.15 uur. Wilt u niet te vroeg naar de tweede dienst komen
om problemen op het parkeerterrein te voorkomen!
Dinsdagmorgen verleent het koor ‘Vox Humana’ onder de bezielende
leiding van Henk van der Maten medewerking aan de dienst die gehouden
wordt in de Dorpskerk.
Zo gaan we op weg naar de laatste dag van het jaar 2006: de dienst waarin
we de broeders en zusters gedenken die in het afgelopen jaar gestorven
zijn. Met verdriet en tranen mogen we komen naar de plaats waar de
Heere troost wil geven. Hij heeft immers het laatste woord en daarom
roept Zijn gemeente hier op aarde: ‘Maranatha’ – ‘Kom, Heere Jezus!’
Verkiezing ambtsdrager
De stemmingsvergadering in verband met de aanstaande vacature van
ouderling G. Stouwdam is vastgesteld op D.V. donderdagavond 7
december
in de grote zaal van ’t Open Huis; aanvang 19.00 uur precies.
In de vergadering van 23 november is het dubbeltal opgesteld en via de
kanselafkondiging en de Veluwse Kerkbode zullen de namen u worden
bekendgemaakt. Laten we biddend naar de vergadering toeleven!

Catechisatie
Samen met de catechisanten uit wijk 1 hebben we op D.V.
maandagavond 11
december de gemeenschappelijke afsluiting van het
eerste gedeelte van het catecheseseizoen 2006–2007. Onder de algemene
berichten vinden jullie alle informatie voor deze avond. Ik ben dankbaar
voor de gelegenheid die we hebben om wekelijks met elkaar rondom de
geopende Bijbel in gesprek te zijn. De laatste weken zijn we bezig
geweest met ‘Leer Me Lezen’. En nu volhouden! In het nieuwe jaar hopen
we jullie weer te ontmoeten op maandag 8 en woensdag 10 januari.
Bijbelkringen
Het was goed om in de kring heel intensief na te denken over Genesis 1 en
2. We hebben echter ook met elkaar ontdekt hoe we gedwongen worden
verder te lezen in het volgende hoofdstuk. Adam en Eva laten zich
verleiden door de woorden van de slang en je kunt zeggen: zonde is een
scheur zonder eind. In de dagen van Advent komt dan heel indringend op
ons af waarom Gods eigen Zoon mens moest worden; namelijk om de
kloof te overbruggen. De oudere leden van de gemeente zijn in het
bijzonder welkom op D.V. dinsdagmorgen 12 december om 10.00 uur in
’t Open Huis. Gerrit heeft de koffie dan al klaar staan. De bijbelkring op
donderdagavond is op 14 december; aanvang 20.00 uur. Een goede
voorbereiding toegewenst.

Jongerengesprekskring
In december is er geen kring. In het nieuwe jaar hopen we elkaar weer te
ontmoeten op donderdagavond 18 januari.

Thema-avonden 2007
Rondom het thema ‘De wereld – bedreiging en uitdaging’ is in de
maanden januari en februari een drietal thema-avonden ingeroosterd.
Noteert u alvast in de agenda D.V. donderdag 11 januari, 25 januari en
1 februari
. In het januarinummer hoop ik u meer te berichten over de
invulling van de avonden en de sprekers die u kunt verwachten.

Verhuisd
Bertil, Marjanne, Joël en David Jansen
zijn verhuisd van Koeleweg 17
naar Groote Woldweg 72, 8097 RV Oosterwolde (Gld). We wensen jullie
alle goeds en Gods zegen toe in de noodwoning en later in het echte huis.
Uit een kerstpreek van Johannes Calvijn
‘Wij weten dat al ons goed, onze vreugde en rust gelegen is in de
vereniging met de Zoon van God. Hij is ons Hoofd en wij zijn Zijn
lichaam; van Hem hebben wij ons leven en ons heil en alle goed. En wij
zien inderdaad hoe ongelukkig onze toestand zou zijn, als wij onze
toevlucht niet bij Hem hadden en wij niet onder Zijn bescherming
stonden. Nu zijn wij niet bij machte zo hoog te klimmen, aangezien wij
slechts met grote moeite op aarde kunnen kruipen. Daarom moet Hij naar
ons toekomen en in Zijn geboorte is Hij ons reeds nabijgekomen, toen Hij
zich bekleed heeft met ons vlees en onze broeder geworden is. Wij zouden
dan ook nu niet onze toevlucht kunnen nemen bij onze Heere Jezus
Christus, die ter rechterhand van God Zijn Vader zit in de hemelse
heerlijkheid, als Hij zich niet zo diep had vernederd, dat Hij sterfelijk
mens werd en in dezelfde omstandigheden als wij verkeerde. Om die
reden wordt Hij met nadruk ‘de mens Christus Jezus’ genoemd, wanneer
Paulus in 1 Timotheüs 2:5 spreekt over ‘Middelaar tussen God en de
mensen’, zoals Hij ook om dezelfde reden ‘Immanuël’ genoemd wordt,
dat wil zeggen: God met ons.’
Ten slotte
Gij zijt als mens geboren, eenmaal de tijd vervuld, opdat geen mens
verloren zou gaan in zonde en schuld.
Elisabeth Kreuziger, tijdgenote van
Maarten Luther, heeft lang geleden deze woorden gezongen. In het
Liedboek voor de kerken is het Gezang 158. In de stal van Bethlehem laat
de hemelse Vader zich zo diep in het Vaderhart kijken! Het mooiste wat
Hij had gaf Hij voor u en mij, opdat wij niet zouden sterven, maar leven.
En… het toegangskaartje is ook voor u en jou helemaal gratis. Wie
daar knielt krijgt het… vrede in het hart door Jezus Christus.
Samen met mijn vrouw en onze zonen wensen we jou en u gezegende
Kerstdagen toe. Na de dienst op 1 januari hopen we elkaar te ontmoeten
om ook persoonlijk een gezegend 2007 toe te kunnen wensen.

W.H.Th. Moehn

Gebedskringen
In de kersttijd danken we God voor Zijn Zoon Jezus, Zijn onuitsprekelijke gave
aan ons. Een ieder, die het fijn vindt om samen met ons te bidden, is hartelijk
welkom in het Open Huis.
Wanneer:
Maandagavond 11 dec. en Woensdagavond 6 en 20 december boven in het jeugdzaaltje van het Open Huis Het is zo vaak verteld, zo vaak beschreven: en hoe de herders eens in Beth’lems dreven de engelen hoorden zingen; en het mooist van al en hoe God Zelf Zijn Zoon aan hen heeft voorgesteld, en hoe Herodes ’t kindje wilde doden – Ik heb zo vaak gehoord; ’t is me zo vaak verteld – Wéér is ’t Advent en alles zal gaan spreken Van Jezus Die voor ons zo arm op aarde kwam; Maar ’t laat me soms zo koud, dat ik alleen kan smeken: Erbarm U over mij! Zoek Heer Uw dwalend lam!

VERENIGINGSWERK:

Huisbijbelkringen

kontaktpersoon telefoon
Huisbijbelstudiekring van wijkgemeente 1
Deze maand komen we twee keer bij elkaar. De eerste keer is op D.V. zondag 3 december. We zijn dan te gast bij Eric van den Heuvel en we gaan dan Jakobus 2: 1-7 behandelen. De tweede keer komen we bij elkaar op D.V. zondag 24 december. Deze kerstavond zijn we te gast bij Gerrit en Hanna Bakker. Uiteraard zal deze avond in het teken van Kerst staan. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, [en] opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. (Galaten 4: 4 en 5).
Dameskrans Bidt en Werkt
Wij hopen op D.V. 12 december gewoon dameskrans te houden en op D.V. 19
december vieren wij samen met Menorah kerstfeest. Wij doen dit uit de liturgie
van de Herv. Vrouw uit oktober 2006. Brengt u dit blad dan mee?
Deze avond begint om 19.45 uur.
Eeuwige God, in Uw zegen is ons geluk
en in Uw vrede vinden wij rust!
Wees ons genadig en schenk ons deel
te hebben aan Uw Goddelijke Gave!
Uw eigen Zoon, Onze Zaligmaker!

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.
Namens het bestuur,
A. van Loo-Vosselman

Ziekenhoekje

“Ik heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen,
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde….”
Uw sterren, Schepper, zie ik staan. Geef aan mijn hart de vrede weer. Beste zieken, Wij zijn in de laatste weken van het jaar 2006 aangekomen. De adventstijd… De tijd voorafgaande aan het Kerstfeest! Ook de tijd waarin wij gewend zijn kaarten te sturen naar onze vrienden en familie, naar zieken in de gemeente. Over dat kaarten sturen las ik het volgende. Het is alweer jaren geleden dat hij en zijn vrouw een zeer bijzondere kerstkaart ontvingen. Het was nu eens niet een besneeuwd landschap met in de verte een kerkje of een paar verzilverde kerstklokken. Op deze kaart, die uit Hong Kong in China kwam, stond een Chinees afgebeeld bij de kribbe van Bethlehem! Met zijn linkerarm maakte hij een uitnodigend gebaar om naar Het Kind te komen kijken. Je zag een stoet aankomen van allerlei slag in Chinese kleding. En….met zijn réchterarm stuurde hij de mensen dóór en wees met zijn hand naar heel mooie verten, de contouren van het nieuwe Jeruzalem! Ziet u, dát zet een mens aan het denken! Daar zit veel in…. Komt allen tezamen….ja! Van heinde en ver komen ze, kleinen en groten. Zij denken. Zij aanbidden. Vreugde alom! Overal Kerstfeest, zingen, gezelligheid… Er is echter ook een andere kant! Misschien lees je dit wanneer je helemaal niet in de kerststemming bent? Misschien leef je in spanning wat betreft je gezondheid? Je kind is opgenomen in een psychiatrisch Je man is nog maar pas geleden overleden en nu ben je voor het eerst met de Kerst alleen? Er is diep verdriet in je hart! Wij zien vaak nog in raadselen… Toch mogen we gelóven en verwáchten! Dwars door alles heen! Gelovig wachten op de bruidegom…het Kind in de kribbe! Denk nog even aan die linkerarm van die Chinees….Hij wees naar de kribbe! Denk ook aan die uitgestrekte rechterarm… Die wees naar het nieuwe Jeruzalem! Probeer het dan maar om mee te zingen: Komt allen tezamen! Maar, bidt óók: Maranatha, kom Heere Jezus! Als we Hem lovend en prijzend tegemoet gaan, kan er rust komen in dagen van ziekte…. Rust, wanneer de stormen van de oude dag over en door ons heengaan! Jezus Christus, het Kind in de kribbe, redt uit alle nood! Ja, zelfs van de dood! O, Heere, zwarter wordt de lucht. De donkere wolken weren ’t licht. Drijf ‘t zondeduister op de vlucht Maak licht de lucht, en rein en wijd.

Vrouwenstudie vereniging “Menorah”.
In de maand december hebben we géén bijbelstudie avonden.
Op DV 19 december hopen we samen met de dameskrans het Kerstfeest te
vieren. We gebruiken hiervoor de kerstliturgie uit het oktobernummer. Wilt u het
boekje meenemen?
Deze avond staat onder leiding van “Menorah”.
We hopen dat u allen aanwezig kunt zijn,om zo het grote Heilsfeit te gedenken.
In mensen een welbehagen,en dat alles omdat de Vader een welbehagen heeft in
Zijn Zoon. Het Kind aanschouwen in geloof, geeft altijd verwondering en
aanbidding. Dan blijft er alléén over, Hij heeft gedacht aan Zijn genade.
De Heere geeft het u dan te zingen ERE ZIJ GOD, dat wensen we u als bestuur
van harte toe, met name denken we aan hen die verdriet, zorgen of ziekte kennen.
De Heere zegene en behoede u.
We wensen u met de uwen Gezegende Kerstdagen en een Gezegend 2007 toe.
VAN DE DIACONIE:
Bestemmingscollecten in de maand december

D.V. Zondag 3 december is de opbrengst van de Avondmaalscollecte bestemd
voor de commissie Hulp Oost Europa. Deze diaconale commissie is actief bezig
om hulp te verlenen aan noodlijdende personen en gemeenten in Oekraïne en
Roemenië. Er zijn al een aantal projecten gereed, maar andere projecten lopen
nog of worden nieuw opgestart. Hiervoor is uw hulp nodig.
Wat is het dan een voorrecht dat wanneer wij aan de Avondmaalstafel genodigd
worden, we uit dankbaarheid onze gaven mogen geven voor hen die het zo nodig
hebben

D.V. Zondag 17 december
is de collecte bestemd voor de Zondagschool.
Om de kinderen op een eenvoudige wijze te vertellen over Gods liefde voor
mensen, dat hij alle mensen zalig wil maken en een plaats wil schenken in Zijn
eeuwig koninkrijk. Hiervoor zijn diverse materialen nodig, zoals een leerrooster,
bijbelse verhalen en werkjes om te maken.
Hier zijn de nodige kosten aan verbonden. Daarom willen wij ook deze collecte
van harte bij u aanbevelen.

D.V. Zondag 24 december
is de collecte bestemd voor het jeugdwerk.
We mogen dankbaar zijn voor het brede programma dat we onze jeugd kunnen
bieden, dat willen we graag de rest van dit winterseizoen in Zijn naam blijven
doen.
De jeugd is niet alleen de toekomst van de Gemeente, maar is ook nu al wezenlijk
onderdeel van onze Gemeente.
Uw gaven bouwen zo mee aan het heden, maar ook aan de toekomst van Zijn
Gemeente.
Wilt u met uw gaven en uw gebed de bovenstaande doelen gedenken?

Namens de diaconie,
W. Mulder
Elders verblijvenden

Evenals voorgaande jaren willen we ook in het december nummer aandacht
schenken aan hen die door verschillende omstandigheden buiten onze gemeente
verblijven.
Exodus 16. We willen het boek Exodus vervolgen, in juni j.l. hebben we bij het laatste gedeelte van hoofdstuk 15 stilgestaan. Het volk Israël heeft zich kunnen laven en voeden te Elim, ze zijn weer op krachten gekomen. De reis gaat nu weer verder, ze trekken de woestijn in. Is dit niet herkenbaar dat ook wij na genoten zegeningen, een welaangename rust ervaren hebben, ja dat wij de goedheid des Heeren mochten smaken. Maar dat na dezen de tegenheden en de omstandigheden de boventoon weer gaan voeren ? Ja dan kunnen wij ons ook wel eens woestijn reizigers voelen die dorsten naar de frisse waterstromen. Als dit ontbreekt slaat de ontevredenheid toe, het volk begint te murmureren. Er worden verwijten gemaakt naar de leidslieden, waren we maar in Egypte gebleven dat was beter dan te moeten omkomen in de woestijn. Toen zeide de Heere tot Mozes: Ik zal. Omdat Hij een waarmaker is van Zijn woord en belofte draagt Hij zorg voor het volk. Er zal voedsel komen elke dag, genoeg voor een ieder. Zo zorgt de Heere ook voor een ieder van ons, elke dag voor lichaam en ziel, ondanks de omstandigheden die moeitevol en zorgelijk kunnen zijn. Het volk zal weten dat Ik de Heere uw God ben. Dat wensen we elkander toe in welke situatie u ook verkeert, dat u zult weten dat Hij uw en onze God wil zijn. Zo mag het volk verzadigd worden en wij ? Op het moment van schrijven [20 nov.] betreft het voorzover bij ons bekend de volgende gemeenteleden. De Steenrots, Marmerstraat 76. 8084 XD, ’t Harde. Mw. Edith Keijl, Tulpstraat 10. geb. 16 juni. Mw. Driesje Klock, Hollanderstraat 1. geb. 9 september 1958. Zorgverleningcentrum Het Baken, Locatie De Voord, Veldbloemenlaan 25. 8081 DL, Elburg. Mw. A. de Groot – Kroes, De Hullen, 18 augustus 1926 Mw. L. Kooiman, De Hullen, geb. 31 mei 1921. Mw. Wensink Vosselman, Van Sytzamalaan 2a. geb. 17 april 1937. Mw. J. Oosterbroek van Boven, Pimpernel 12. De Horst, geb. 11 januari 1923. Mw. Bovendorp – Tooi, Stationsweg 20. Kwelder, geb. 3 mei 1916. Mw. F. Port – Veldman, Vreeweg 61. Kwelder, geb. 19 september 1917. Mw. H. Nagelhout – Engeltjes. De Hullen, geb. 22 februari 1913. Het Nieuwe Feithenhof, Nunspeterweg 7, 8081 BV, Elburg Mw. S. van `t Goor- van den Hul. Zuiderzeestraatweg 239, Kamer 133, geb. 2 februari 1927
Mariposa, Sportlaan 16, 8084 VB, `t Harde
Mw. J. van Dijk – van Boven, Oude Dijk 21, geb. 11 oktober 1930.
Mw. T. Schoonhoven, Van Sytzamalaan 2 g, geb. 16 juni 1930.
De Bosrand, Bosrand 37, 8097 BL, Elspeet
Hr. A. van `t Ende, Van Pijkerenlaan 45, afd. Boszicht, geb. 5 november 1950
De Weezenlanden verpleeghuis Groot Weezenland 28, 8011 JW, Zwolle.
Mw. G van ‘t Ende-Koele, Harm Aartsweg 68a. Eekwal 211, geb. 8 januari 1921.
Hr. D. Zoombeld, Harm Aartsweg 55. geb. 11 september 1933.
Groot Schuilenburg, De Voorwaarts 61, 7325 AA, Apeldoorn.
Alice Kroes, Stationsweg 42. afd. de wingerd 4. geb. 22 april 1987.
`s Heerenloo – Loozenoord, Fokko kortlanglaan 25, 3853 KD, Ermelo.
Hr. H. Beije, Ottenweg 59. afd. Het Honk geb. 9 april.
Hr. D. Breetveld, Irisstraat 12. afd. Pakhuis. geb. 4 februari.
Hr. H. Koele, Looweg 38. Gerst. geb. 13 juni.
Mw. M. v. Hattem, Dahliastraat 2. afd. Rogge. geb. 19 mei 1982.
Het Slath, Brinkgeversweg 4, 8161 NW, Epe.
Hr. D.v.Pijkeren, Looweg. geb. 15 februari.
Hullenoord, Loenenseweg 44, 7361 GC, Beekbergen.
Hr, J.Brouwer, Anjerstraat. afd. Klaproos. geb. 15 augustus 1933.
Meerkanten, Veldwijk 75, 3853 LC, Ermelo.
Hr. Johan Fijn, Bovenheigraaf 69, 20 augustus 1987.
Hr. J. Knikker, Bloemstraat 53, geb. 12 maart 1945.
Mw. W. Klompmaker - Broekhuizen, Zuiderzeestraatweg 330. afd. Oosterhoorn /
Narcis. geb. 5 november 1940.
Philadelphia, Gerard Vethlaan13, 8072 PS, Nunspeet.
Mw. Gerlinda Visch, Rustenburgsweg 28, Het Kodal, geb. 31 januari 1984.
Philadelphia wooncluster Zwolle e.o. Schaepmanshof 13-17, 8091 XJ, Wezep.
Hr. A.vd. Maaten, Zuiderzeestraatweg 335. geb. 21 september.
Philadelphia, Nunspeterweg 110, 8076 PD, Vierhouten.
Mw. E.v.Oene, Harm Aartsweg 59. afd. Berk 110 b, geb. 11 augustus.
Veldheem, Klinkenberg 61, 8091 GN, Wezep.
Mw. A. Brink – Veldman, Vreeweg 107. geb. 1 december 1919.
Mw. G.J. Ruiter – de Wijk, Zuidwendigeweg 4. geb. 22 november 1912.
Woonvorm Het Adelaarsnest, Zwarteweg 1, 8097 PR, Oosterwolde GLD.
Hr. R. Bakker, Wittensteinsallee 14. geb. 6 september 1965.
Hr. B. van de Grift, Luiting Matenlaan 36, geb. 24 november 1951.
Woonvorm, Wijmerts 54, 8032 MC, Zwolle.
Hr. H.J. Jonker, Hollanderstraat 2. geb. 11 augustus 1938.
Woonvorm, Lijsterbeslaan 11, 7421 AR, Deventer.
Mw. H. Mensink, Van Pijkerenlaan. geb. 28 maart.
Woonvorm Het Holtrust, Schuberstraat 72, 8031 ZE, Zwolle.
Mw. Grietje Klein, Rustenburgsweg 12. Het Holtrust, geb. 3 augustus 1945.
Woonvorm, Willem Telstraat 13, 8162 ET, Epe.
Mw. Catharina Wolf, Zuiderzeestraatweg. geb. 4 augustus 1971.
Woonvorm, Schoolpad 28, 3851 JE, Ermelo.
Hr. D. vd. Brink, Forsythiastraat 59. afd. 8091 JT, Wezep, geb. 12 februari 1962.
Gedenkt hen, ook rond hun verjaardagen, en draagt hen blijvend op aan de troon
der genade.
Mochten ondanks onze uiterste zorg, bovenstaande gegevens niet correct zijn,
wilt u ons hiervan op de hoogte stellen?
Namens de Diaconie:
M. Bos.
G.J. Mulder.

Informatieavond jongerenwerkvakanties in Oost-Europa 2007
De Jongerencommissie van Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld organiseert
een informatieavond over de plannen voor werkvakanties in 2007. De avond
wordt op vrijdag 1 december 2006 georganiseerd in de Evangelische Hogeschool,
Drentsestraat 1, Amersfoort en begint om 19.45 uur.
Stichting Hulp Oost-Europa organiseert sinds 2002 werkvakanties naar Oost-
Oekraïne, Hongarije, Roemenië en Bosnië om daar de handen uit de mouwen te
steken of mee te helpen met het organiseren van kinder(evangelisatie)kampen.
Voor volgend jaar staan diverse nieuwe bestemmingen op het programma. De
reisgids is begin december beschikbaar. Jongeren kunnen zich aanmelden voor de
informatieavond of voor het ontvangen van de reisgids via
www.hulpoosteuropa.nl of www.vakantieplus.nl.
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:
Bediening Heilige Doop
Op zondag 22 oktober 2006 zijn in de Dorpskerk gedoopt:
Jacobus Julius van ’t Slot, geb. 06-07-2006, zoon van R. van ’t Slot en H.
van Norel, van Asch van Wijcklaan 39.
Janine Lokhorst, geb. 03-08-2006, dochter van D. Lokhorst en B. van den
Bosch, Ratelaar 15.
Voorganger in deze dienst was ds. W.H.Th. Moehn.
De tekst van de preek was n.a.v. Job 1 : 5
Kerkelijke Stand

Deze maand geen ingekomenen.
Uit onze gemeente zijn vertrokken naar:

Wezep: (Perf.)
Fam. G. Souman-Uitslag, Wittensteinseallee 18 Fam. G. van Olst-van Olst, Narcisstraat 12. Fam. G.W. Nijhof-Mulder, met kinderen, Ratelaar 6. Mevr. M.M. van Werven, Zuiderzeestraatweg 387. Mevr. P. Korenberg-ten Hove, van Asch van
Financiën
Verjaardagfonds oktober
Totaal € 1.289,75 waarvan 1 x € 20,-- en 1 x € 5,-- september.
w.o. 1 x € 50,-- 5 x € 20,-- 7 x € 15,-- 3 x € 12,50 37 x € 10,-- 1 x € 7,50 1 x
€ 6,-- 92 x € 5,-- 1 x € 4,80 2 x € 4,50 1 x € 4,20 3 x € 4,-- 1 x € 3,10 12
x € 3,-- 2 x € 2,90 en 4 x € 2,50.

Collecten

Dorpskerk Maranatha
1e coll. Diaconie met best. 1/10 Verpl. Israël enz. 8/10 en 29/10 Bijst.Past. Cat. - 1.247,10
Giften
Via mevr. D. Voordijk-Westhoff € 10,-- kerk
Via mevr. E. Boeve-Smit € 10,-- kerk
Voor al uw gaven en medeleven hartelijk dank!
Bestemming deurcollecten december
3 december (alleen in de 2e
In de decembermaand is het opletten waar de deurcollecte voor bestemd is. gehouden. Dan heeft in de morgendienst de deurcollecte hetzelfde doel als de
schalen op de Avondmaalstafels.
Verder ziet u dat tijdens de kerstdagen de deurcollectie niet is bestemd voor het
plaatselijke kerkenwerk. Gewoontegetrouw wordt tijdens de kerstdagen de
deurcollecte bestemd voor de IZB.
De Oudejaarscollecte is daarentegen weer een bijzondere collecte voor het
kerkenwerk. Dit jaar valt de laatste dag van 2006 op een zondag. Laten we maar
de deurcollecte na beide diensten Oudejaarsdagcollecte noemen.
Voor deze, maar ook de andere collecten, vertrouwen wij op een vrijgevige
gemeente!
Dankdagcollecte
Inclusief enkele nagekomen giften bedraagt de totale opbrengst van de
Dankdagcollecte € 7922,90. De opbrengst is 5% lager dan vorig jaar.
Desalniettemin is het een prachtig bedrag en we willen u ook via dit bericht
hartelijk danken voor uw gift. (zie voor actuele info bij verantwoording giften).

Vrijwilligersavond
Het college van kerkrentmeesters organiseerde op 24 oktober jl. in de grote zaal
van Maranatha een gezellige avond voor de vele vrijwilligers binnen onze
gemeente.
Middels een oproep in Hervormd Oldebroek van oktober waren de vrijwilligers
uitgenodigd om deze avond bij te wonen. De voorzitter mocht circa 60
vrijwilligers welkom heten op deze informele bijeenkomst.
Hoogtepunt was de presentatie van Ep Boeve. Aan de hand van dia’s vertelde hij,
op de hem bekende wijze, over allerlei zaken van vroeger en nu. Het ging over
boerderijen, vee, molens, kerken, klederdrachten etc. Aangezien onder de
vrijwilligers veel personen zijn die al wat op leeftijd zijn kregen ze veel bekende
plaatjes van vroeger op het scherm te zien.
Na zijn presentatie werd onder het genot van een hapje en een drankje nog een
tijdje gezellig nagepraat.
Gelet op de vele positieve reacties zal binnen het college van kerkrentmeesters
nog gesproken worden over continuering van een dergelijke avond in de
toekomst.
U hoort daar t.z.t. meer over.
Felicitatie Fizzion.
Na het bovenstaande bericht is het fijn om te kunnen vermelden dat de
leidinggevenden van Fizzion als Vrijwilligersgroep van het jaar 2006 van de
Gemeente Oldebroek is uitgeroepen. Ze mochten die prijs op zaterdagavond 18
november jl. van wethouder Maat van de gemeente Oldebroek in ontvangst
nemen. Een felicitatie is hier op zijn plaats aan de leidinggevenden van deze
groep en met hen willen we alle andere leidinggevenden van het jeugdwerk
hierbij betrekken.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is een bekende uitdrukking. Dat biedt ook
weer mogelijkheden voor het vrijwilligerswerk voor de toekomst binnen onze
gemeente, want jong geleerd is (ook) oud gedaan.
In dezelfde week als deze prijsuitreiking had het college van kerkrentmeesters
financiële middelen ter beschikking gesteld aan de jeugd om de bovenzaal van ’t
Open Huis wat op te frissen. We mogen hopen en bidden dat dit tezamen weer
nieuw elan teweeg mag brengen en tot opbouw van onze gemeente zal dienen.

Tenslotte
Al weer in de laatste kalendermaand van het jaar 2006 gekomen wil ik u namens
het college van kerkrentmeesters hartelijk bedanken voor uw offervaardigheid in
het afgelopen jaar en voor de hulp die we van veel gemeenteleden mochten
ondervinden bij allerlei werkzaamheden binnen onze Hervormde Gemeente.
Bovenal willen we onze Heere God bedanken dat hij mensen en middelen wil
gebruiken tot opbouw van Zijn gemeente.
Gezegende Kerstdagen toegewenst.
Namens het college van kerkrentmeesters
C.van Norel

VERANTWOORDING GIFTEN:
Ontvangen via ds. W.H.Th.Moehn 1x €20,-,en 1x €100,- voor de kerk,1x €50,-
voor het orgelfonds en 1x €50,- nagekomen dankdagcollecte,oud. E. Zoet 2x
€20,- voor de kerk,oud.J.v.d.Poll 1x €10,- en 1x €5,- voor de kerk,oud.J.Dickhof
€15,- voor de kerk,mevr.W.Bakker-Boon 1x €10,- en 1x €8,- voor de kerk bij het
bezorgen van planten,mevr.M.Hanekamp-Junte €10,- voor de kerk van een
jarige,mevr.J.v.d.Streek-Steert €5,- voor de kerk bij het bezorgen van een
fruitbakje,mevr.E.Stouwdam-v.d.Riet €10,- voor de kerk bij het bezorgen van een
plant,mevr.D.v.Raalte-v.d.Streek 2x €5,- voor de kerk bij het bezorgen van een
plant en een fruitbakje,mevr.G.Pelleboer €10,- voor de kerk bij het bezorgen van
een plant,mevr.G.A.Vaessen-Monsjou €10,- voor de kerk bij het bezorgen van
een fruitbakje,mevr.W.v.Boven van-Unen €5,- voor de kerk bij het bezorgen van
een plant,mevr.G.v.d.Bosch-v.Zalk €5,- voor de kerk bij het bezorgen van een
fruitbakje,mevr.H.Bovendorp-Koops €10,- voor de kerk bij het bezorgen van een
fruitbakje,huwelijkscollecte 26-10-2006 €86,14
Ontvangen op bezoek door ds. A. de Lange 3 x € 50,-- 3 x € 20,--, € 25,--,
€ 15,-- € 10,-- voor de kerk. 1 x € 10,--, 1 x € 20,-- Maranatha kerk; 1 x € 10,--
fam. Vaders. Ontvangen via dhr. J. Stobbelaar 1 x € 20,-- 2 x € 5,-- Maranatha
kerk 2 x € 10,-- voor de kerk, 1 x € 5,-- nagift dankdagcollecte. Ontvangen via
oud. K. Pool 1 x € 20,-- voor de kerk; ontvangen via oud. K. Pool en Morren 2 x
€ 10,-- 1 x € 20,-- 1 x € 50,-- Maranatha kerk. Door oud. Morren 1 x € 10,-- voor
de kerk. Ontvangen via mevr. V.d. Vegte-de Groot 1 x € 50,-- voor het orgelfonds
bij het bezorgen van een plant. Via oud. E. v.d. Werfhorst 2 x € 10,-- voor de
kerk. Via oud. E. v.d. Werfhorst en diaken M. Bos 1 x € 20,-- voor de kerk.
Ontvangen via mevr. Köhlinger –van het Ende 1 x € 20,--bij een
huwelijksjubileum voor G.Z.B. 1 x € 5,-- bij het bezorgen van een fruitschaal
voor de kerk. Ontvangen via mevr. Veldkamp 1 x € 15,-- voor de Maranatha kerk
bij het bezorgen van een plant 1 x € 20,-- voor de kerk bij het bezorgen van een
fruitschaal. Ontvangen via mevr. K. van Dorp-Sellis 1 x € 10,-- voor de kerk bij
het bezorgen van een fruitbakje. Ontvangen via mevr. V.d. Grift-Visch 1 x € 15,--
, 1 x € 10,-- bij het bezorgen van een fruitbakje, voor de kerk. Ontvangen via
mevr. Van Olst-Haze 1 x 5 10,-- bij bezorgen L.i.d.a. 1 x € 10,-- bij het bezorgen
van een plant, voor de kerk.

Per bank gift algemene doeleinden € 100,--
Per bank gift algemene doeleinden € 40,--
Giften kerktelefoonluisteraars oktober € 726,68
Nagiften dankdag in collectes 5/11 € 330,50
Nagiften dankdag via collectes 12/11 € 40,--
Nagiften dankdag via de bank/giro 100,--; 135,--; 50,--; 122,--;30,--;200,--;25,--
;150,--;120,--;50,--;100,--.

Met deze giften meegeteld is de opbrengst van de dankdagcollecte gestegen
tot € 8.784,90
Allen hartelijk dank voor uw gaven !

Van de Zendingscommissie

Najaarscollecte GZB
Gift huwelijksjubileum voor de fam. Vaders
Allen hartelijk dank!
Namens de Zendingscommissie
Bartje de Groot.

PUZZELRUBRIEK:
Beste puzzelvriendinnen- en vrienden,
Alweer de laatste puzzel voor het jaar 2006. De maand waarin we mogen
vieren dat God de wereld zo lief had dat hij zijn Eniggeboren Zoon, Jezus,
stuurde. Eén van de namen die Jezus bij Zijn geboorte meekreeg is
Immanuël. Het betekent “God met ons”.
Hij kwam onder de mensen wonen om ons te redden. Hij kwam tot ons en
wij mogen tot Hem komen met ons hart. Hij nodigt ons om tot Hem te
komen. Gaan wij op zijn uitnodiging in?
Oplossing puzzel november:
1. Demetrius
2. Rebekka
3. Elia
4. Mirjam
5. Abraham
6. Johannes de Doper
7. Maria
8. Jona
9. Job
10. Adam
Prijswinnaars:
Roos van Bart
Van harte gefeliciteerd en binnenkort kunnen jullie de boekenbon verwachten in de brievenbus. De puzzel voor deze maand is een woordzoeker die betrekking heeft op het Kerstfeest. Als alle woorden zijn weggestreept in de woordzoeker kan op de regel onder aan het ontbrekende overgebleven woord worden ingevuld. Het is geen moeilijke puzzel dus ik verwacht veel inzendingen.

Namelijk dat u heden ……. is de Zaligmaker.

Veel puzzelplezier toegewenst. De oplossingen kunnen tot en met
zaterdag 16 december worden ingeleverd of worden ingestuurd.

Met vriendelijke groeten,
Thérèse Mulder
Van Asch van Wijcklaan 20
8096 AH Oldebroek


Source: http://www.hervormdoldebroek.nl/Kerkblad/2006/HO%20december%202006%20Diny.pdf

Pii: s0895-4356(00)00314-0

Journal of Clinical Epidemiology 54 (2001) 343–349Adjusting for multiple testing—when and how?a Institute of Epidemiology and Medical Statistics, School of Public Health, University of Bielefeld, P.O. Box 100131, D-33501 Bielefeld, Germany b Department of Medical Informatics, Biometry and Epidemiol

Microsoft word - informatiepakket_inzicht

Informatiepakket InZicht bijgewerkt dd 07-04-2011 Algemeen Algemeen InZicht, Centrum voor Orthopsychiatrie te Nijmegen, behandelt en begeleidt jongeren van 12-21 jaar met een IQ van 70 of hoger, waarbij sprake is van ernstige externaliserende gedragsproblemen én (vermoeden van) psychiatrische problemen (bijv. ADHD, Autisme). Veel van deze jongeren zijn bekend met agressief en (dreigend) crimine

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf