Igemo.be

Woonforum Dijle & Nete
23 november 2011
Gemeentehuis Putte
Woonforum Dijle & Nete – korte voorstelling

Het project 'Wonen langs Dijle en Nete' wil de opgebouwde kennis en ervaring graag delen en
vermenigvuldigen
.
Tijdens een eerste panelgesprek (namiddag) zoomen we in op de relatie tussen vredegerecht,
woningkwaliteit en herhuisvesting
. We onderzoeken met 4 panelleden de mogelijkheden, problemen en
uitdagingen van deze driehoeksrelatie.
Tijdens het tweede panelgesprek (avond) verkennen we het aspect betaalbaar en energiezuinig wonen.
Hoe kijken een private ontwikkelaar, een bouwheer en een de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
naar deze uitdagingen?
De E-Cube van Universiteit Gent is een betaalbare doe-het-zelf kit voor een passiefwoning. Het concept
stond in oktober mee op de Solar Decathlon 2011 in Washington, D.C als enig Europees ontwerp: inspiratie
voor de woningen van morgen?
Na elk panelgesprek volgen meerdere werkgroepen, waar we dieper ingaan op volgende thema‟s:
wonen voor allen
betaalbaar en energiezuinig wonen
resultaten van de Woonwinkel, woningkwaliteit en leegstand
sociale ‘last’ of sociale ‘lust’
het lokaal woonplan Dijle & Nete

Als uitsmijter presenteren we 2 woonprojecten als voorbeeld:
In de namiddag licht de gemeente Putte het sociaal woonproject Molenveld III toe. De inplanting van dit
project is duidelijk anders dan de eerste en tweede fase van het Molenveld.
’s Avonds geeft de gemeente Sint-Katelijne-Waver toelichting over een VLABO-project (hoek van de
Mechelsesteenweg – Hagelsteinweg) rond betaalbaar wonen dat er kwam via een wedstrijdformule.
Er is steeds ruimte voor interactie.
Doelgroep
Het Woonforum Dijle & Nete richt zich uitdrukkelijk tot de regionale actoren, maar in principe kan elke geïnteresseerde deelnemen: Gemeenten en OCMW‟s van 'Wonen langs Dijle en Nete': bestuurders, raadsleden, ambtenaren Lokale woon- en welzijnsactoren: bestuurders en personeelsleden Burgers, lokale adviesraden, belangengroepen Iedereen die professioneel actief is in de woon-/bouwsector: projectontwikkelaars, architecten, immo-makelaars, notarissen, landmeters, … Andere gemeenten en OCMW‟s, (inter-)gemeentelijke woondiensten of –projecten, … Inschrijven

De deelname is gratis en het aantal deelnemers is beperkt.
De inschrijving verloopt digitaal vi
Duidt aan of je in de namiddag komt, ‟s avonds, of voor beide delen.
Kies tevens een themasessie die je wil volgen en een tweede optie (wanneer de eerste optie volzet zou zijn).
Voor meer informatie:
015 28 60 28

Bereikbaarheid

Het Woonforum Dijle & Nete gaat door in het gemeentehuis van Putte, Gemeenteplein 1 – 2580 Putte.
Wie een GPS gebruikt zoekt best op onderstaande navigaties, omdat ‘Gemeenteplein’ een nieuwe naam is,
die sommige GPS-systemen (nog) niet kennen.

GPS:
navigeer naar Lierbaan 65 – 2580 Putte of coördinaten 51.057163 / 4.629082 Gemeenteplein 1: achter het gemeentehuis, Alice Nahonstraat (op 50m - rondom de kerk), of de gemeentelijke parking voorbij “Kelvik Sport” (links achter de kerk) zi(halte Alice Nahonstraat), lijnen 2, 511, 514, 520 Het gemeentehuis is rolstoeltoegankelijk. Programma

Deel 1 - namiddag

13u30 Onthaal

14u00 Inleiding
dhr. Luc Wuyts, voorzitter Intergemeentelijke vereniging „Wonen langs Dijle & Nete‟ dhr. Peter Van Cleemput, teammanager lokaal woonbeleid.
14u15 Panelgesprek 1: woningkwaliteit versus vredegerecht en herhuisvesting
Artikelen 15, 135 en 2 van respectievelijk de Vlaamse Wooncode, de Nieuwe Gemeentewet en de woninghuurwet gaan allemaal over woonkwaliteit. Werken deze wetgevingen elkaar tegen, of versterken ze elkaar? Wie doet wat? Waar loopt het goed of fout? En hoe zit het met herhuisvesting? Veel vragen en hopelijk ook veel antwoorden.  Panelleden: Dhr. Stefaan Vandevoorde, advocaat, gespecialiseerd in huurwetgeving Dhr. Bart Van Loenhout, jurist Huurdersbond Antwerpen vzw Dhr. Peter Gysbrechts, burgemeester gemeente Putte Dhr. Tim Op de Beeck, hoofd Sociale dienst OCMW Duffel 15u00 Koffiepauze

15u15 Werksessies

Werksessie 1: ‘Wonen voor Allen’ en woningaanpassingen: goed begonnen is half
gewonnen. Wat kan best onmiddellijk en wat kan later? Kan het zonder een meerprijs? Wanneer betaal je je later blauw? Mevr. Carla D‟Hulst is interieurarchitecte, haar man is architect. Ze is in Lier zeer sterk betrokken en ervaren in het thema toegankelijk wonen (woning én omgeving). Het feit dat ze rolstoelgebruikster is, is daar niet vreemd aan. Mevr. Els Cousin is technisch woonadviseur bij het „Team Wonen‟, voordien werkte ze als coördinator woningaanpassing bij Landelijke Thuiszorg.  Werksessie 2: 18 maanden resultaten: Woonwinkel, woonkwaliteit en leegstand: ervaringen,
succesfactoren, knelpunten: cijfers en praktijkverhalen. Dhr. Frederik Ducuroir is woonadviseur bij het „Team Wonen‟. De Woonwinkel hielp reeds meer dan 1 000 klanten verder. Mevr. Amy De Roeck is medewerker leegstand bij het „Team Wonen‟, ze screende reeds 2 000 woningen en zette ongeveer 400 panden in het leegstandsregister.  Werksessie 3 : Sociale ‘last’ of sociale ‘lust’: werkt het Grond- en Pandendecreet als Viagra
voor Sociaal Wonen en private projectontwikkelingen? Terwijl sommige private ontwikkelaars het decreet als een „last‟ beschouwen, zijn er projectontwikkelaars die er méér van lusten. Hoe wordt de „last‟ een „lust‟? Dhr. Koen Spitaels is afdelingshoofd Projectrealisatie bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).  Werksessie 4: Het lokaal woonplan: voorstelling en bespreking woonstudie, woonvisie en

Dhr. Peter Van Cleemput is teammanager lokaal woonbeleid en werkte de voorbije 12 maanden het
woonplan (verder) uit voor Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Hij licht het
voorontwerp van dit drieluik toe en bespreekt dit met de aanwezigen. De opmerkingen worden meegenomen
naar het beheerscomité van de Interlokale vereniging 'Wonen langs Dijle en Nete', waarna het definitief
ontwerp ter goedkeuring aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.
16u30 Slotmoment

De werksessies: een beknopte samenvatting
Dhr. Peter Van Cleemput, teammanager lokaal woonbeleid
Voorstelling sociaal woonproject Molenveld III in de gemeente Putte
De inplanting van dit project is duidelijk anders dan de eerste en tweede fase van het Molenveld: ruimtelijke
kwaliteit als onderdeel van een goed lokaal woonbeleid.
Dhr. Gert Van Segbroeck, stedenbouwkundig ambtenaar, gemeente Putte
Slotwoord

Dhr. Jan Scheltiens, schepen van wonen en ruimtelijke ordening, gemeente Putte

17u00 Een drankje, gevolgd door soep en broodjes

Deel 2 - avond

17u30 Onthaal, eventueel met soep en broodjes

18u30 Inleiding
Dhr. Jan Scheltiens, schepen van wonen en ruimtelijke ordening, gemeente Putte Dhr. Peter Van Cleemput, teammanager lokaal woonbeleid.
18u45 Panelgesprek 2: Betaalbaar en energiezuinig wonen
Is betaalbaarheid en energiezuinigheid verzoenbaar? Welke modellen dienen tot inspiratie om morgen woningen te realiseren? Hoe groot of hoe klein moeten we wonen? Is de woning te duur of liggen onze normen te hoog?  Panelleden: Dhr. Kristof De Brabander, architect bij Bostoen Passiefbouw Dhr. Jürgen Naets, medewerker project Ecobouwers, Bond Beter Leefmilieu Dhr. Koen Spitaels, afdelingshoofd Projectrealisatie, VMSW Dhr. Marc De Kooning, projectmedewerker E-Cube project Universiteit Gent 19u30 Koffiepauze

19u45 Werksessies

Werksessie 5: Energiezuinige private bouwprojecten: promotoren zien er brood in, de
klanten ook? Wat kan een projectontwikkelaar leren van een conceptuele ontwikkeling en omgekeerd? Dhr. Kristof De Brabander, architect bij de firma Bostoen Passiefbouw Dhr. Marc De Kooning, projectmedewerker E-Cube project Universiteit Gent  Werksessie 6: 18 maanden resultaten: Woonwinkel, woonkwaliteit en leegstand:ervaringen,
succesfactoren, knelpunten: cijfers en praktijkverhalen.  Werksessie 7 : Sociale ‘last’ of sociale ‘lust’: werkt het Grond- en Pandendecreet als Viagra
voor Sociaal Wonen en private projectontwikkelaars?  Werksessie 8: Het lokaal woonplan: voorstelling en bespreking woonstudie, woonvisie en
Begeleiding: zie deel 1
21u00 Slotmoment

De werksessies: een beknopte samenvatting
Dhr. Peter Van Cleemput, teammanager lokaal woonbeleid
Sint-Katelijne-Waver en VLABO realiseerden een betaalbaar project via een wedstrijdformule. Ze kozen
een alternatieve bouwvorm met een hoge woondichtheid die aansluit bij de bestaande omgeving. Deze
vernieuwende bebouwingstypologie verzoent kwalitatief en betaalbaar wonen met elkaar.
Dhr. Bert De Keyser, schepen land- en tuinbouw, ruimtelijke ordening, huisvestiging en milieu.
Slotwoord
Dhr. Peter Gysbrechts, burgemeester gemeente Putte. 21u30: Afsluitend drankje

Source: http://www.igemo.be/te_assets/getFile/2e1bf52c1391e079dfc8e9f7b19e4342.pdf

riverpointcm.com

Independence | Integrity |Experience | Communication | Performance SHORT-TERM VOLATILITY EMPHASIZES IMPORTANCE OF LONG-TERM FOCUS Even a casual market observer could tell you that it’s been a wild ride over the past couple of years. In fact, the Standard & Poor’s 500 Index has experienced a day of plus / minus 2% essentially once per week (every four trading days, to be exa

Microsoft word - gsk wal-mart inhaler

GSK, Wal-Mart sell $9 rescue inhaler Devices use new propellant that replaces ozone-damaging CFC versions Sabine Vollmer, Staff Writer Comment on this story – the www.newsobserver.com GlaxoSmithKline has teamed with Wal-Mart, the largest retailer in the world, to tap the market for "green" asthma inhalers. The inhalers contain albuterol, a drug that provides asthma and emphysema

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf