Lastenboek rembrandt

Residentie Rembrandt Albertplein 2-3-4 8300 Knokke-Heist E&L Projects Kennedypark 16B 8500 Kortrijk INHOUD: A. ALGEMEEN 1. Rust – Ruimte – Privacy 2. Beschrijving van het gebouw B. RUWBOUW 1. Beschrijving van de werken, materialen en leveringen 2. De grondwerken – uitgravingen – grondopruiming 3. Draagstructuur en gevels 4. Blauwe hardsteen 5. Gewapend beton 6. Vloerplaten 7. Borstweringen 8. Het dak 9. Isolatie 10. Chappewerken 11. PVC – lood – zink – gietijzer 12. Het rioolnet 13. De gemene delen 14. Trappen C. AFWERKING VAN DE APPARTEMENTEN 1. Pleisterwerken - spuitplamuur 2. De muurbekleding 3. Vloerbekleding 4. Het schrijnwerk 5. De keuken 6. De sanitaire installatie 7. Luchtverversing 8. Versiering van de inkomhall 9. Elektriciteit 10. Buitendeurluidspreker en deuropener 11. Telefoon 12. Radio en T.V. 13. De centrale verwarming 14. Warm water 15. Koud water 16. De lift 17. De schilderwerken 18. Het behangwerk 19. De oplevering D. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 1. Principes 2. Plannen en tekeningen 3. Wijzigingen 4. Materialen 5. Bouwtaksen 6. Wederzijdse verbintenissen van partijen A. ALGEMEEN --------------------- 1. RUST – RUIMTE - PIVACY Het project “Rembrandt” is gelegen op een unieke plaats aan het Albertplein. De unieke ligging, de ruime opvatting van het plan, de nabijheid van zowel het centrum als de zee, maken dat dit project enig is. De promotiegroep wil voor het beperkt aantal toekomstige eigenaars het gebouw opleveren, evenwaardig met de exclusieve ligging. Het gebouw wordt een voorbeeld van het nieuwe concept met ruime leefruimtes, gezond ademend wegens zijn traditionele manier van bouwen in rode baksteen (voor de binnenmuren) voorzien van pleisterwerk en door het gebruik van houten ramen en goed isolerend door de sterk doorgedreven vloer-, wand- en gevelisolatie. Standing: luxueuze afwerking van hall en inkom. Veiligheid: inkomdeuren met vijfpuntssluiting ; videofoon welke toelaat te zien zonder zelf gezien te worden. Isolatie: vloerisolatie met zwevende vloerconstructie, dit om de contactgeluiden op te vangen, warmte-isolatie in buitenmuren en daken. Lift: zeer geluidsarme liftinstallatie met frequentiesturing. Meerwaarde: de meerwaarde van uw appartement, mede door het concept en de ligging, is hier zonder twijfel gegarandeerd. 2. BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW De residentie “Rembrandt” is een negen bouwlagen hoog appartementscomplex met duplex-dakverdieping, omvattende appartementen met twee of meerdere slaapkamers. Op het gelijkvloers worden twee handelsruimten met mezzanine gebouwd. Ondergronds zijn er twee bouwlagen voor privatieve bergingen, vuilnisberging en fietsenberging voorzien, alsook de tellerlokalen en de bergingen van de handelsruimtes. B. RUWBOUW -------------------- 1. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN, MATERIALEN EN LEVERINGEN De residentie “Rembrandt” wordt opgetrokken in duurzame materialen van eerste kwaliteit die de stabiliteit en/of de esthetische gaafheid van het gebouw waarborgen. Het afsluiten van de bouwplaats: De bouwpromotor zorgt – op zijn kosten – voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting moet beletten dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werken. De afsluiting beantwoordt aan de voorschriften van de stad Knokke-Heist ter zake. Haar onderhoud valt ten laste van de bouwpromotor gedurende de ganse tijd van de onderneming. De bouwpromotor heeft evenwel het recht publiciteit aan te brengen op de afsluiting. Bij het beëindigen der werken wordt de afsluiting verwijderd op kosten van de bouwpromotor. Diverse aansluitingen: De voorlopige aansluitingen op water en elektriciteit vallen ten laste van de bouwpromotor. De definitieve aansluitingskosten voor water (tot en met de waterteller), gas (tot en met de gasteller), elektriciteit (tot en met de elektriciteitsteller), TV-distributie en telefoon vallen ten laste van de koper evenals de waarborgen, keuringen en diverse vergoedingen die voortvloeien uit de aansluiting. Het slopen, schoren en beplanken: De voorziene en nodige slopingswerken voor de realisatie van het project worden met de grootste zorg uitgevoerd met inachtneming van de nodige veiligheidsvoorschriften. Vallen nog ten laste van de bouwpromotor: - het onderhoud van de werken tot aan de voorlopige oplevering. - het verwijderen van puin en afval voor de voorlopige oplevering van de werken. 2. DE GRONDWERKEN – UITGRAVINGEN – GRONDOPRUIMING De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen en tevens het aanleggen van sleuven, riolen en eventuele draineringswerken mogelijk te maken. In de aannemingssom zijn begrepen: - alle uitgravingen in het algemeen - het uitbreken en wegvoeren van oud metselwerk en beton - stutwerken of schoorwerk, de beschoeiingen, enz. Funderingen: De wijze van uitvoering van de fundering wordt bepaald door het studiebureel stabiliteit, aangeduid door de bouwpromotor, in functie van de aard der gronden. 3. DRAAGSTRUCTUUR EN GEVELS Gewapend beton: Het geraamte in gewapend beton, al dan niet geprefabriceerd, zal uitgevoerd worden volgens de plannen die het voorwerp geweest zijn van een studie door het gespecialiseerd bureau van de stabiliteitsingenieur. Metselwerk: Al de metselwerken zullen goed pas en recht geplaatst worden volgens de afmetingen en de vorm aangeduid op de plannen. De volgende metselwerken zijn voorzien: - deels ondergronds metselwerk in snelbouwstenen en/of beton - deels opgaand metselwerk in snelbouwstenen en/of beton - gevelmetselwerk in gevelsteen te bepalen door het architectenbureau Alle metselwerk in de kelderverdieping, van de private kelders en alle metselwerk dat zichtbaar blijft, zal gevoegd worden. Uitwendige bekleding: De uitspringende balkons en het gedeelte van de gevel aangeduid op de plannen zijn elementen die qua materiaal, kleur en textuur volgens de richtlijnen van de architect aangebracht zullen worden. Gevel Het bovenste deel van de gevel aangeduid op de plannen wordt uitgevoerd in gevelsteen volgens keuze architect, het onderste deel in blauwe wandsteen. Opvoeging van ramen De uitvoering van dit werk zal gebeuren met een soepele voeg door een gespecialiseerde firma. 4. BLAUWE HARDSTEEN Voorzien aan de inkomdeuren van het gebouw en voor de raamdorpels voor zover deze niet meegaand met het raam of met de gevel uitgevoerd worden. De blauwsteen is van het type “Petit-Granit”. Al de stenen worden met zorg afgewerkt en samengevoegd, zulks conform de schetsen, profielen en tekeningen. Alleen de architect beslist ter zake. 5. GEWAPEND BETON De betonstudie is conform aan de voorschriften van de NBN B 15-001 en wordt toevertrouwd aan een gespecialiseerd bureau welke de uitsluitende verantwoordelijkheid draagt voor de inplanting en dimensionering van de dragende betonconstructie. De betonsamenstelling wordt bepaald door de verantwoordelijke ingenieur. De wapeningen worden uitgevoerd volgens de plannen van de ingenieur. De coëfficiënten van overbelasting en spanning worden door de verantwoordelijke ingenieur bepaald. De bekistingen zijn strak om alle vervormingen te voorkomen die door het aanstampen of trillen mochten veroorzaakt worden. Na verharding van het beton worden de bekistingen verwijderd, dit mits de toelating van de ingenieur en onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Voorziene werken in beton volgens studie ingenieur: de funderingsbalken, funderingsplaten, de balken en kolommen, de betontrappen, betonwanden en de liftwanden voor zover in beton. 6. VLOERPLATEN De vloerplaten worden uitgevoerd in volle gewapende betonplaten, predallen of holle gewelven volgens voorschriften van de ingenieur. De uitvoering van predallen gebeurt in twee fasen die één monoliet geheel vormen. 7. BORSTWERINGEN De terrasleuningen en/of borstweringen worden uitgevoerd volgens ontwerp architect. 8. DE DAKAFWERKING Er wordt onderscheid gemaakt voor wat de samenstelling van de verdichting en de isolatie betreft tussen: - de toegankelijke platte daken – dakterrassen - de niet-toegankelijke daken, tenzij voor onderhoud - hellende daken Het dakterras: Dak met betegeling of beplanking, toegankelijk als terras met een meerlaagse dakdichting uitgevoerd door een gespecialiseerde firma waarin drukvaste isolatieplaten geplaatst worden en waarop een stenen of een houten bevloering geplaatst wordt. Het gewoon ontoegankelijk plat dak: Een meerlaagse dakdichting waarin hardschuimplaten ingewerkt worden en waarvan in de afwerkingslaag leischilfers zijn toegevoegd. Het dak vertoont een voldoende helling ter voorkoming van stilstaand water. De uitvoering gebeurt door een gespecialiseerde firma die de nodige waarborgen biedt. Het hellend dak: Dak met rood-bruine platte pannen volgens keuze architect. Te plaatsen op onderdak in asbestvrije menuiserite door middel van tengel- en pannenlatten. 9. DE ISOLATIE Thermische: voldoet aan het EPB-decreet zoals ingevoerd op 01 januari 2006 betreffende de eisen inzake thermische isolatie van woongebouwen: - In de spouw worden harde isolatieplaten geplaatst. Deze platen zijn rot- en vorstbestendig en absoluut vochtwerend. Ze worden niet aangetast door ongedierte - In de dakconstructie worden glaswolflensdekens aangebracht. Ze worden aangebracht volgens het gabariet van de kamers - Op het ontoegankelijk plat dak worden isolatiepanelen in polyurethaan voorzien Akoestische: de dek- of chapevloeren: plaatsing volgens het principe van de "vlottende deklaag", d.m.v. het aanbrengen van een akoestische isolatielaag type plastifoam of gelijkwaardig. Vochtigheidsisolatie: aan de funderingsbasis van iedere muur in opstand zal een roofing of zware polyethyleenfolie met generfd oppervlak geplaatst worden. Het materiaal is ondoordringbaar voor water, scheurt niet, heeft een hoge scheur- en drukweerstand en is chemisch inert. Dit voor de isolering van funderingsmuren op niveau van het gelijkvloers alsook van alle slagen van de terrasdeuren en de ramen in contact met de buitengevel, alsook in de achtergevel tussen betonbalken en paramentwerk buitengevel en overal waar nodig om het gebouw perfect droog te houden. 10. CHAPEWERKEN De cementchappe wordt geplaatst volgens het principe van de vlottende chappevloeren en ligt onafhankelijk van de draagconstructie door middel van een tussenlaag in contactgeluidisolatie en randstroken. Deze zijn te voorzien in alle bewoonbare plaatsen. 11. PVC - LOOD - ZINK - GIETIJZER De ingewerkte afvoerbuizen voor het regenwater worden uitgevoerd in P.E met aangepaste diameter. De zichtbare regenwaterafvoeren zijn in koper met bijhorende bevestigingsbeugels om de ca. 2 meter. Deze kunnen ook uitgevoerd worden in zinkkopertitaan. Loodwerk: de aannemer zal lood van voldoende dikte (min. 1 mm) aanbrengen om de dichtheid van de blootgestelde plaatsen te verzekeren. 12. HET RIOOLNET De binnenrioolbuizen van de sanitaire installatie zijn buizen van het type P.E. die Benor gekeurd zijn (of gelijkwaardig). De bevestiging van deze buizen gebeurt door middel van beugels, stevig verankerd aan het betonnen plafond van de kelderverdieping. De leidingen vertonen een voldoende helling en hebben een adequate doorsnede teneinde een vlugge lozing van het afval- en huishoudwater te verzekeren. De buizen zijn uitgerust met de nodige toezichtstukken, ellebogen, verbinding- en verloopstukken. De verluchtingen van de standpijpen zijn uitgevoerd tot boven het dak. Buitenriolering in volle grond wordt uitgevoerd met buizen in PVC met Benor-garantie die rechtstreeks uitmonden in de stadsriool conform de gemeentelijke verordeningen. 13. DE GEMENE DELEN De afwerking van de gemene delen maakt deel uit van een afzonderlijke decoratiestudie, die op te maken is door te architect. De vloer in de kelderverdiepingen is in gepolierde beton. De inkomhal wordt luxueus afgewerkt volgens detailplan architect. De liftdeuren worden afgewerkt met een lakverf of in RVS. De houten buitenramen worden aan de buitenzijde behandeld met een dekkende buitenbeits, kleur volgens keuze architect. Er zijn geen schilderwerken voorzien in de privatieven, kelders, parkings, enz. De inkomhall gelijkvloers wordt tevens voorzien van een verlaagd plafond met plafondverlichting of ingebouwde verlichting. Alle armaturen gemene delen zijn voorzien. De kasten rond de elektrische tellers, het ensemble van brievenbussen, de sasdeur, de bellenplaat, ingewerkte vloermatten, enz. worden op maat gemaakt volgens detailtekeningen van de architect. 14. TRAPPEN De trappen worden volledig betegeld, zowel naar de bovengronds als naar de ondergrondse verdiepingen toe. In het duplex appartement wordt een houten trap voorzien met een balustrade. C. DE AFWERKING VAN DE APPARTEMENTEN --------------------------------------------------------------------- De hiernavolgende voorzieningen gelden voor zover de beschreven ruimtes voorhanden zijn. Dit kan verschillen naargelang het type appartement. 1. PLEISTERWERKEN - SPUITPLAMUUR De plafonds en alle muurdelen (bv. buitenmuren, binnenmuren, kolommen, balken…) worden zorgvuldig afgewerkt met 1 laag gipsmortel of spuitplamuur in functie van de technische voorschriften ter zake. De verticale en uitspringende hoeken worden beschermd met gegalvaniseerde hoekijzers tot plafondhoogte. De muren en plafonds van het trappenhuis (gemeenschappelijke hallen en de overlopen) worden eveneens afgewerkt met één laag gipsmortel of spuitplamuur. De afwerkinglaag bestaat uit decoratief spuitwerk en/of bekleding. In de kelder wordt geen pleisterwerk voorzien. De binnenmuren in de kelder worden meegaand gevoegd. 2. DE MUURBEKLEDING Wandtegels zijn voorzien in de badkamers, douchecellen en tussen de kasten van de keukens. Het zijn faïencetegels: 15/15, 20/20, 15/30, particuliere handelswaarde 50 €/m², exclusief BTW en plaatsing, 1ste keus te kiezen bij de leverancier aangeduid door de promotor, voor zover nog niet geplaatst. - keuken: ongeveer 60 cm boven werkblad, tussen boven- en onderkasten - badkamer en douche: tot op ongeveer 2m hoogte (te eindigen met een volle tegel), voorkant badkuip en/of douche wordt ondervuld en uitbekleed. Eventuele schuine kanten worden niet uitbekleed. 3. VLOERBEKLEDING Naar keuze voor zover nog niet geplaatst (te kiezen bij de leverancier door de promotor) en volgens beschikbare plaatsen: Keramische tegels: De keuken, badkamer, douchekamer, berging en wc hebben een bevloering met keramische tegels: particuliere handelswaarde 50 €/m², exclusief BTW en plaatsing (gelijmd). Parket of natuursteen: Parket of natuursteen, volgens keuze cliënt, in de living en de hall: particuliere handelswaarde 100 €/m², exclusief BTW en inclusief plaatsing. Slaapkamers: Parket, volgens keuze cliënt, met een particuliere handelswaarde van 75 €/m², exclusief BTW en inclusief plaatsing. Plinten: Bij keramische vloeren of parket zijn de plinttegels in overeenstemming met de vloer. In de badkamers sluiten de faiencetegels onmiddellijk aan op de vloer (dus zonder plint). Venstertabletten: In natuursteen met een dikte van 2 cm. Voorzien daar waar nodig aan de vensters met borstwering. 4. HET SCHRIJNWERK Buitenschrijnwerk: De ramen en deuren zijn vervaardigd uit hout (Afzelia of gelijkwaardig). De kleur wordt bepaald door de architect in functie van het totaalconcept van het gebouw. Op alle buitendeuren zijn cilindersloten voorzien. De plaatsing van het buitenschrijnwerk zal gebeuren volgens de regels van de kunst. Aan de buitenzijde zullen deze ramen en deuren opgespoten worden met een elastische kit. Aan de binnenzijde worden de dagkanten van de ramen en deuren gepleisterd. Eventuele kleinhouten worden vast boven op het isoleerglas aangebracht. Alle buitenramen zijn voorzien van een dubbel isolerende beglazing. Binnenschrijnwerk: In zijn geheel beschouwd zijn al de binnenschrijnwerken later te schilderen door de koper zelf. De binnenkasten en de bekledingen van de deuren zullen zijn in, hetzij RND, hetzij in multiplex WBP om later te schilderen en de deuren zullen voorzien zijn van drie scharnieren, een paar alu. deurkrukken, type Colombo of gelijkwaardig, met rozas, sleutelrozas en sleutel. De inkomdeuren van de appartementen zijn vlakke effen branddeuren (RF 1/2 h) met vijfpuntsluiting. Als slot is een high security veiligheidscilinder voorzien, met een security-card en in combinatie met inkomdeur gemene delen, brievenbus en eventuele kelderbergingen. Tevens voorzien van een van buiten niet afschroefbare slotplaat. De deurtrekker (buitenkant) is een metalen trekker, de kruk binnenkant een halve metalen kruk. Er zijn geen kasten noch meubilair voorzien, het meubilair dat op de plannen werd getekend dient louter ter illustratie. 5. KEUKEN De keukenkasten zullen uitgevoerd worden volgens de detailtekeningen van de keukenfirma, met inbegrip van al de bijhorigheden, zoals aansluitstukken, plinten, enz. De meubelen zelf zullen geprefabriceerd zijn in MDF met groef (te schilderen door te koper). Al de scharnieren van de deuren zullen regelbaar zijn en de deuren van de kasten zullen zelfsluitend zijn. Het werktablet zal bedekt worden met een blauwsteentablet. Detailplannen van de keukens zullen eveneens alle huishoudtoestellen bevatten zoals: - keramische kookplaat - ingebouwde vaatwasmachine - conventionele oven met grill - micro golfoven - frigo met diepvriesvakje - geïntegreerde dampkap compatibel met gemeenschappelijk afzuigsysteem - inox spoeltafel van het type "Franke" of dergelijke met 2 spoelbakken en een chroom mengkraan met mobiele hals. 6. DE SANITAIRE INSTALLATIE De sanitaire installatie zal uitgevoerd worden door een gespecialiseerde firma in overeenstemming met de in voege zijnde reglementen. De afvoerleidingen: Worden uitgevoerd in buizen van het type P.E. (of gelijkwaardig) en hebben een aangepaste diameter. Waterleidingen: Worden uitgevoerd in VPE (vernette polyethyleen) kunststofbuizen omgeven door een bescherm-mantelbuis. Plaatsing volgens de normen en de voorschriften van de leverende firma. Het distributiesysteem voor koud en warm sanitair water omvat naast de kunststofleidingen ook de aansluitgarnituren en collectoren. Sanitaire toestellen: Kleur wit. In de berging zijn de voorzieningen (toe- en afvoerleidingen) aanwezig voor de wasmachine. De lave-main in het closet heeft geen warm water. Eveneens inbegrepen in de prijs: de plaatsing van de onderstaande opgesomde toestellen en hun aansluiting aan warm en koud water volgens de keuze van het toestel. Toestellen volgens onderstaande opsommingen (of gelijkwaardig) voor zover voorkomend op het plan, waarvan afbeeldingen in bijlage: - 1 ligbad VM Murcia 180x80x48: - Inbouwbad inclusief potenstel - Badkraan Exafill E met ingebouwde bedieningsgreep - Handdouche Starck met handdouche, houder en doucheslang - Eengreepsmengkraan met keramische cartouche Talis S Variarc - papierhouder chroom messing Capanolli Comfort of gelijkwaardig - Comfort Stopkraan Kraanwerk - Hoekkraan Chroom met Rozet - Geberit wastafelsifon kunststof Chroom - Deknudt spiegel met gepolierde kanten gemonteerd op profielen of gelijkwaardig - Comfort Handdoekring in Chroom - Tub in Acryl Hypo Texel 80*80*6cm - Uniflex douchesifon 90mm in Chroom met reukafsluiter - HGRH 13261000 Ecostat 1001 Sl douchethermostaat ½, ecostop, temperatuurbegrenzer, terugslagkleppen MTC cartouche, verchroomd - HGR Unica’C croma 100 multi set bestaande uit douchebaar 60 cm, flexibel isiflex 160 cm en zeephouder in Chroom 7. LUCHTVERVERSING De ventilatie van het gebouw voldoet aan de EPB-regelgeving, zoals ingevoerd sedert 01 januari 2006. De installatie bestaat uit een samenstelling van kanalen en buiten- en binnenroosters plus één of meerdere extractiegroepen op het dak welke er voor zorgen dat het gebouw op een goede en wettelijke manier wordt voorzien van verse lucht en dat het afblazen van bedorven lucht gegarandeerd is. Het systeem is zo opgevat dat de rookgassen van de individuele chauffageketels en lokalen der badkamers, toiletten, bergingen, keukens, doucheruimten worden geventileerd. De extractie gebeurt d.m.v. ventilatie-groepen en/of extractoren. Indien door de koper een droogkast geplaatst wordt, dient deze van het type met ingebouwde condensatie te zijn. 8. VERSIERING VAN DE INKOMHALL De inkomhall wordt uitgevoerd volgens de detailplannen van de architect en met aanwending van voorname materialen. De tweede sasdeur, toegang gevend naar de traphal, wordt opgeleverd met een automatische deurpomp. Tussen de eerste deur inkom en de tweede sasdeur wordt een vloermat voorzien. 9. ELEKTRICITEIT Algemeen: De installatie voldoet aan de laatste technische voorschriften en is conform aan de voorschriften van de stroomleverende maatschappij. De toebehoren, zoals schakelaars, stopcontacten, enz. zullen ingebouwd zijn, van een geruisloos schommeltype in witte kunststof, van het merk Niko, Ticino of gelijkwaardig, geruisloos type. De installatie is zonder inbegrip van lampen, kappen of armaturen. Een buizennet voor de aansluiting van telefoon en TV-distributie is voorzien in de living en hoofdslaapkamer. De volledige installatie is voorzien van een schakelschema, schakelkast met automatische zekeringen, verliesstroomschakelaar en wordt door een erkend organisme gekeurd. Alle leidingen, stopcontacten en schakelaars worden overal ingebouwd met uitzondering van de zones in cv-lokalen, bergingen, garages en kelders waar zij in opbouw zijn. De sectie van de leidingen voldoet aan de Belgische normen. Gemene delen: Verlichte drukknoppen in de gemene delen, trapzalen en parkings zijn ingesteld op minuterie. Een videofoon bedient vanaf de inkom alle respectievelijke appartementen, evenals de elektrische deuropener. De armaturen volgens het bestek van de architect. Aansluiten, plaatsen, keuren en openen van de tellers zijn niet voorzien. Berging in kelder: In de eventuele bergingen horend bij de appartementen zijn elektrische voorzieningen aanwezig, namelijk 1 lichtpunt en 1 stopcontact verbonden met de privatieve teller. Voor de typeverdiepingen, privatieven (volgens de plaatsen voorkomend in het appartement): Leefruimte 1 lichtpunt in salon – 1 bediening 1 lichtpunt in eetplaats – 1 bediening 5 stopcontacten 1 telefoonvoorziening (ledige buis) 1 TV-distributievoorziening (ledige buis) Keuken 1 lichtpunt aan plafond – 1 bediening 1 voeding onderkastverlichting – 1 bediening 1 stopcontact voor koelkast 1 stopcontact voor oven 1 stopcontact voor microgolf 1 voeding kookplaat 1 stopcontact voor vaatwas 1 stopcontact voor dampkap 3 stopcontacten op werkblad WC 1 lichtpunt – 1 bediening Hall – nachthall 2 lichtpunten – 3 bedieningen 1 videofoon binnenpost Slaapkamer 1 2 lichtpunten – 2 bedieningen 3 stopcontacten 1 telefoonvoorziening (ledige buis) 1 TV-distributievoorziening (ledige buis) Slaapkamer 2 1 lichtpunt – 2 bedieningen 3 stopcontacten Slaapkamer 3 1 lichtpunt – 2 bedieningen 3 stopcontacten Badkamer 1 centraal lichtpunt aan plafond – 1 bediening 1 lichtpunt boven spiegel – 1 bediening 2 stopcontacten Douchekamer 1 lichtpunt – 1 bediening 1 stopcontact Berging in appartement 1 lichtpunt – 1 bediening 1 stopcontact 1 stopcontact voor wasmachine 1 stopcontact voor droogkast 1 stopcontact voor CV installatie 1 verdeelbord met differentieelschakelaars en automaten Voor de duplex appartementen, privatieven (volgens de plaatsen voorkomend in het appartement): Inkom 1 lichtpunt – 2 bedieningen 1 stopcontact 1 videofoon binnenpost Salon 1 lichtpunt – 2 bedieningen 4 stopcontacten 1 telefoonvoorziening (ledige buis) 1 TV-distributievoorziening (ledige buis) Eetplaats 1 lichtpunt – 1 bediening 2 stopcontact Keuken 1 lichtpunt aan plafond – 1 bediening 1 voeding onderkastverlichting – 1 bediening 1 stopcontact voor koelkast 1 stopcontact voor oven 1 stopcontact voor microgolf 1 voeding kookplaat 1 stopcontact voor vaatwas 1 stopcontact voor dampkap 3 stopcontacten op werkblad WC 1 lichtpunt – 1 bediening Berging in appartement 1 lichtpunt – 1 bediening 1 stopcontact 1 stopcontact voor wasmachine 1 stopcontact voor droogkast 1 stopcontact voor CV installatie 1 verdeelbord met differentieelschakelaars en automaten Trap naar mezzanine – nachthall 1 lichtpunt – 2 bedieningen 2 lichtpunten – 4 bedieningen 1 stopcontact Slaapkamer 1 2 lichtpunten – 2 bedieningen 3 stopcontacten 1 telefoonvoorziening (ledige buis) 1 TV-distributievoorziening (ledige buis) Badkamer 1 1 lichtpunt aan plafond – 1 bediening 1 lichtpunt boven spiegel – 1 bediening 2 stopcontacten WC 1 lichtpunt – 1 bediening Slaapkamer 2 1 lichtpunt – 2 bedieningen 3 stopcontacten Slaapkamer 3 1 lichtpunt – 2 bedieningen 3 stopcontacten Douchekamer 1 lichtpunt – 1 bediening 1 stopcontact 10. BUITENDEURLUIDSPREKER EN DEUROPENER Een volledige videofooninstallatie bedient alle appartementen. De videofoon met drukknoppen en naambordjes wordt decoratief ingewerkt in het inkomsas van het gebouw. Belinrichting: per appartement: 1 drukknop aan de videofoon, 1 drukknop aan de inkomdeur van het appartement. Ieder appartement heeft een drukknop die het elektrisch slot van de tweede sasdeur inkom van het gebouw aandrijft. 11. TELEFOON Mogelijkheid voor de aansluiting op het telefoonnet. 12. RADIO EN TV In ieder appartement bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten op het radio- en TV-distributienet. 13. DE CENTRALE VERWARMING De installatie zal strikt individueel zijn met een ketel op aardgas die tegelijkertijd de verwarming en de productie van het warm water zal mogelijk maken. Aansluiting, plaatsing, keuring en opening van de gas- en waterteller is ten laste van de koper. Ketel: De centrale verwarming geschiedt met een ketel van Buderus of Wiessman op aardgas, welke geplaatst wordt in de CV-ruimte. De ketel is van het veilige "gesloten" type aangesloten op een CLV-toevoer (combinatie lucht ventilatie) en voorzien van alle vereisten en toebehoren zoals thermostaat, aquastaat, gasbrander en alle wettelijk bepaalde veiligheidsuitrustingen. De omloop wordt uitgevoerd met collectoren en kunststofleidingen, systeem buis in buis, met vernette polethyleen. De ketel staat ook in voor het aanmaken van warm sanitair water. De warmteregeling van de ketel gebeurt automatisch door een klokthermostaat in de living. Radiatoren: De radiatoren zijn plaatradiatoren van het merk Henrad of gelijkwaardig en zijn voorzien van een thermostatische kraan en een purgeerkraantje. De radiatoren moeten volgende gewaarborgde temperaturen leveren bij een buitentemperatuur van -10°C en bij een constante basisverwarming van de naburige appartementen van minstens 5°C: 14. WARM WATER Het warm water wordt geproduceerd door de ketel hierboven beschreven. De aansluitingen - vanaf de generator tot aan de sanitaire toestellen - worden uitgevoerd door de installateur van de sanitaire installatie. 15. KOUD WATER Een individuele koudwaterverdeling is aanwezig voor elk appartement. Deze behelst de aansluiting van al de sanitaire toestellen. 16. DE LIFT Een elektromechanische personenlift bedient de verschillende verdiepingen aangeduid op de plannen en voldoet aan de NBN-52-014. De afwerking van de lift gebeurt met aangepaste materialen en is uitgerust met telescopische deuren, automatische knopstuurinrichting, bevelknoppen, stop, alarmbel en indirecte verlichting, enz… alles volgens de in voege zijnde wettelijk bepaalde veiligheidsvoorschriften. 17. DE SCHILDERWERKEN Het buitenschrijnwerk zal aan de buitenzijde door de promotor behandeld worden. De kleur zal bepaald worden door de architect. De schilderwerken voor de bovengenoemde gemeenschappelijke delen (hall, trap, enz.) zijn voorzien. De kosten hiervan zijn ten laste van de promotor. De schilderwerken in privatieve delen zijn ten laste van de koper. 18. HET BEHANGWERK Ten laste van de koper. 19. DE OPLEVERING Bezemschoon, met verwijdering van puin en afval. D. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ------------------------------------------------------------ ART. 1. PRINCIPES De panden worden verkocht sleutel op de deur, volgens de plannen en tekeningen van de architect en conform het verkoopslastenboek die de koper erkent ontvangen te hebben. Waar het verkochte goed, bij aankoop, in de meeste gevallen nog niet voltooid is, gebeurt de verkoop aan de hand van de hiernavolgende documenten: 1. De plannen, gehecht aan de basisakte en in voorkomend geval, de gewijzigde plannen gevoegd bij de notariële verkoopakte. 2. De "Korte Technische Omschrijving" of verkoopslastenboek die, summier, de uit te voeren werken en de te gebruiken materialen omschrijft. 3. De notariële basisakte met bijhorend reglement van mede-eigendom. ART. 2. PLANNEN EN TEKENINGEN Alle op de tekeningen of in de technische omschrijving genoemde maten zijn plus minus maten. De secties en inplanting der kolommen en balken kunnen wijzigen en worden vastgesteld door de ingenieur. Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige leidingen al of niet vermeld op de plannen. De aanduiding van de meubilering op de plannen is enkel ten titel van inlichting, met uitzondering van hetgeen hierboven beschreven werd. De verschillen die er zouden kunnen zijn, in min of meer, zullen aanzien worden als veroorloofde afwijkingen In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijking beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen. ART. 3. WIJZIGINGEN Alle in het hierbij gevoegde verkoopslastenboek opgesomde werken, die op schriftelijk bevel van de koper niet worden uitgevoerd, zullen op krediet van zijn rekening komen, op basis van de aan de promotor aangerekende kostprijs. Daarentegen zullen alle supplementaire werken die eveneens op schriftelijk bevel van de koper worden uitgevoerd op het debet van zijn rekening worden ingeschreven. Indien de koper wijzigingen verlangt aan de oorspronkelijke plannen van de privatieve delen, ofwel andere materialen wenst dan deze beschreven in het hem ter hand gestelde verkoopslastenboek, dan zal hij deze veranderingen bijtijds aan de promotor dienen aan te vragen, zodat het vastgestelde werkschema en de planning niet zou worden verstoord. Het oorspronkelijk ontwerp opgesteld door E&L voldoet aan de EPB-regelgeving. Alle planwijzigingen dienen vooraf voorgelegd te worden aan de EPB-verslaggever ter conformiteit. Het definitief ontwerp dient te voldoen aan de opmerkingen van de EPB-verslaggever. Indien de promotor oordeelt dat hij de gewenste wijzigingen van de koper kan aanbrengen, dan zal hij aan de koper een kostprijsberekening en supplementaire uitvoeringstermijn voorleggen. Dit document zal vóór de aanvang van de gewenste wijzigingen voor akkoord door de koper dienen ondertekend te worden. Vanzelfsprekend zal de opleveringsdatum verlengd worden met de tijd nodig voor de uitvoering van deze supplementaire werken. Vóór de voorlopige oplevering is het de koper niet toegelaten werken te laten uitvoeren door derden of door zichzelf. De bouwpromotor behoudt zich het recht voor detailwijzingen aan te brengen indien deze hem door de ter zake bevoegde overheid zouden worden opgelegd of door de architect, de ingenieur, de EPB verslaggever, de veiligheidscoördinator, het W.T.C.B. of door de regels van de kunst zouden worden ingegeven. Samenvoeging van meerdere privatieven (appartementen) is soms mogelijk, middels het bekomen van de nodige stedenbouwkundige vergunning hiervoor en toelating van de architect en ingenieur. ART. 4. MATERIALEN De bouwheer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan onderhavige technische verkoopsbeschrijving aan te brengen of bepaalde materialen en voorzieningen te vervangen door gelijkaardige, zonder nadeel te berokkenen aan de voorziene kwaliteit. Huidige beschrijving vervangt of vervolledigt de aanduidingen op de plannen. Opmerkingen: Zijn niet in de huidige onderneming inbegrepen: de verlichtingstoestellen van de privatieve gedeelten en de telefooninstallaties. Zijn eveneens niet inbegrepen de kosten voor opstarten en verbruik van de verwarming van de privélokalen van de koper vóór de oplevering indien deze verwarming als doel heeft het drogen van deze lokalen te bevorderen de kosten voor signalisatie, van aansluitingen, van het plaatsen en openen van de private en gemeenschappelijke tellers voor water, gas, elektriciteit alsook de aansluitkosten voor radio-, TV-distributie, telefonie, het behangpapier en de schilderwerken van de privatieve gedeelten. Geen enkel meubel noch inbouwkast zal voorzien zijn. De bezoeker, toekomstige koper of koper hebben geen toegang tot de werf indien niet vergezeld van een afgevaardigde van de verkoper of de bouwheer, mits voorafgaandelijke afspraak. Zelfs in dit geval zal elk bezoek tot op de dag van de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen plaatsvinden volgens de richtlijnen van de veiligheidscoördinator op hun eigen risico, waarbij zij geen verhaal kunnen uitoefenen tegen de verkoper, de bouwheer, de ingenieur, de architect, de veiligheidscoördinator of de aannemer in geval van een gebeurlijk ongeval of schade tijdens een bezoek aan de werf. De huidige beschrijving vervangt of vervolledigt de aanduidingen op de plannen. De vaste of losse meubels, alsook de installaties die gebeurlijk op zekere verkoopsplannen zouden voorkomen, zijn slechts figuratief aangebracht en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in bovenstaande beschrijving. De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door de temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen, waarvoor noch de bouwheer, noch de ingenieur, noch de architect, noch de aannemer kunnen verantwoordelijk worden gesteld. ART.5. BOUWTAKS De bouwtaks is ten laste van de koper. ART. 6. WEDERZIJDSE VERBINTENISSEN VAN PARTIJEN a) De bouwheer is er toe gehouden het verkochte pand te leveren overeenkomstig de art. 1581 en vsv. van het Burgerlijk Wetboek eensdeels en de basisakte anderdeels. b) De koper is verplicht het aangekochte goed te aanvaarden zij het dan onder alle waarborg naar rechte. c) De kopers zijn ertoe gehouden het gebouw te onderhouden zowel privatief als gemeenschappelijk, volgens het WTCB onderhoudsboekje van gebouwen, die opgenomen is in het algemeen reglement van de mede-eigenaars. d) Indien eventueel zou overeengekomen worden dat bepaalde werken door de koper zelf worden uitgevoerd, dan dient de koper hiervoor zelf de veiligheids-coördinator en de EPB verslaggever van het gebouw aan te stellen en te vergoeden. Gelezen en goedgekeurd, Bijlage(n): 3p. afbeeldingen sanitaire toestellen.

Source: http://immobis.websites.whoman2.be/Documents/Lastenboek%20Rembrandt%20pdf.pdf

nedvesfal-szigeteles.hu

ROVARKÁRTEVŐK ELLENI FAVÉDŐ KONCENTRÁTUM Professzionális és házilagos alkalmazásra egyaránt Fafúró bogarak megsemmisítésére ill. támadásuk megelőzésére • Nagyon hatásos összetétel-formula (0.2% permethrin az oldatban is) • Oldószermentes (Nem gyúlékony, nincs illékony szerves összetevő, • Sűrű koncentrátum (Tasakonként 25 liter oldat

Abstrakt forskningsdag i palliation dspam, aarhus 6

Forskningsdag i palliation ABSTRACTS Karen Marie Dalgaard ” At leve med uhelbredelig sygdom - at begrænse dødens invasion og fremme livsud- foldelsen i tid og rum” Dorthe Goldschmidt ”Organiseringen af specialiseret palliativ indsats i hjemmet” Lene Jarlbæk ” Kræftpatienters anvendelse af opioider; i et farmako-epidemiologisk perspektiv” Anna Thit Johnsen

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf