Lasseg.fi

Finansministern och folkpensionerna

För någon tid sedan kom Finansminister Jyrki Katainen med ett för företagsvärlden till synes gott
budskap, företagen skulle nu inte behöva betala folkpensionsavgiften på sina anställdas löner . Detta
som ett led i att hjälpa företagen under den pågående globala finanskrisen.
Som företagare tror jag inte att företagen nu behöver stöd med så lång verkningstid som detta paket i
praktiken skulle innebära . Därtill är folkpensionsavgifterna bundna till företagens avskrivningar
varför detta stöd skulle gynna företagen olika. Finansministern bör nu i stället inrikta sig på att ge
garantier till bankerna, så att dessa snabbt vågar låna ut pengar till förmånliga räntor till alla de i
övrigt friska företag, som hamnat och kommer att hamna i likviditetskris under våren och sommaren.
Därtill tycker jag i princip väldigt illa om finansieringsbudskapet som sådant, det ger en mycket
illavarslande signal till pensionärerna. Vi skall komma ihåg att folkpensionen är en del av
befolkningens grundtrygghet. När det basunera ut att man skall stöda företag med
folkpensionspremien, ställer sig många folkpensionärer frågan om detta kommer att inverka på våra
futtiga folkpensioner i framtiden? Samma fråga ställer sig säkert de arbetspensionärer som vid förra
krisen blev av med den lilla folkpensionsdel som hört som grundpott till deras arbetspension. Själv är
jag medveten om att folkpensionspremierna betalas direkt till statskassan varifrån även
utbetalningarna sker. Därför kan det tyckas som om det inte drabbar någon, det återstår att se,
historien visar tyvärr på annat.
Det är den osunda principen om att statsmakten ”spelar” med befolkningens grundtrygghet som jag
reagerar negativt mot. Alla har vi som är lite äldre i minnet hur det var när statsmakten gav sig på
arbetspensionerna under åttiotalets kris. Det var då man skapade arbetslöshetspensionen utan att ha
den finansierad. Därför finansierades arbetslösheten med införtjäna arbetspensioner och det kostade
arbetspensionärerna nästan tjugosex (26 !) miljarder euro. (Att återställa det brutna indexet skulle
endast kosta 2,7 milj./år). Nu har man troligtvis insett att pengarna togs från fel håll, delvis därför har
nu arbetslöshetspensionen slopats, de sista pensionerna betalas ut år 2012. Det var smart av staten att
välja denna form av finansiering, hade staten valt den riktiga betalaren, arbetslöshetskassorna, så
skulle staten automatiskt varit med och finansierat ca sextio procent av kalaset.
Vi måste få en lag i detta land, som säger att införtjäna pensionspengar skall vara vars och ens
egendom. Pengarna som är fonderade, skall finnas verifierbara på personens socialskyddsnummer.
Dessa pengar kan ju gärna förvaltas som nu, men kapitalet skall inte och får inte användas som
spelbrickor i konjunktursvackor och för arbetsmarknadspolitik. Till företagsunderstöd som i dag
verkligen behövs, skall statsmakten använda andra pengar, inte pensionärernas. Pensionsbolagen som
förvaltar våra pensioner kan däremot gärna gå in som ägare eller låna ut pengar till bolag på helt
normala och traditionella affärsmässiga grunder, det är en av deras uppgifter.

Source: http://www.lasseg.fi/writings/se/finansministern_och_folkpensionerna.pdf

The safety of fracturing fluids – a quantitative assessment

The Safety of Fracturing Fluids – A Quantitative Assessment by Steve Coffman, member of the Committee to Preserve the Finger Lakes -- August 4, 2009 In response to a FOIL request to New York State’s Department of Environmental Conservation, the Committee to Preserve the Finger Lakes received a list of 48 toxic substances (as defined by the DEC or EPA) permitted for use in hydraulic fra

Microsoft word - resume - christopher neuman.doc

CHRISTOPHER NEUMAN Toronto, Ontario 123-456-7890 christopher.neuman@rogers.com Additional information and recomendations: www.linkedin.com/in/christopherneuman PRESIDENT / CEO WITH 12 YEARS OF FULL P&L RESPONSIBILITY Expert in: Marketing ~ Product Identification & Review ~ Start-Up & Turnaround Management Entrepreneurial Marketing and Operations Management Executive s

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf