Ovralid.net

En eftermiddag med Heidenstam 150 år
FREDAGEN den 13 mars 2008 klockan 15
LOKAL: Nationernas hus. Forumteatern
Sekelskiftets modernitet
Föredrag, musik, underhållning och prisutdelning MARTIN KYLHAMMAR: VERNER SEDD I KATES BLICK
HANS HENRIK BRUMMER: "NORDEN SKALL NU FÖRA KONSTENS RUNOR MED
DEN ÄRAN: KRING SEKELSKIFTETS KONSTKULTUR ÖSTGÖTA KAMMARKÖR under ledning av HANS LUNDGREN: DEN KLINGANDE,
FOLKLIGA NATIONALISMEN:
Stenhammar: “Sverige” (1904-1905) (Heidenstam) – kör Alice Tegnér: Ett av tävlingsbidragen: “Du ärorika fosterland” (1901) (Bernhard Elis Malmström) – kör Sjögren: “I drömmen är du mig nära” (1890) (Tor Hedberg) – sång och piano Peterson-Berger: “Jungfrun under lind” (1895) (Ernst von der Recke) – sång och piano P-B: “Gratulation” (eller något annat Frösöblomster) – piano solo Alfvén: “Min födelsedag” (1920) (folklig sång ur ”Andelig Dufvoröst” utgiven av Kolmodin 1734, arr för kör av Litet prat Alfvén, Ossiannilsson och Svenska flaggans dag Alfvén: “Sveriges flagga” (1916) (Ossiannilsson) – kör P-B: “Våren kom en valborgsnatt” (1895) (text av P-B) – kör KARIN JOHANNISSON: MODERNITET IN PÅ KROPPEN
Prisutdelning: KATE BANG-PRISET (100 000 KRONOR) TILL YNGRE FORSKARE ANDERS BURMAN: SEKELSKIFTESDRÖMMAR
Programmet är öppet för alla och gratis
Välkomna hälsar Stiftelsen Övralid i samarbete med Linköpings universitet:
landshövding Björn Eriksson, författarna Kerstin Ekman och Per Wästberg, professorerna Inge Jonsson och Martin Kylhammar, doktor Sten Gustafsson samt stiftelsens sekreterare Bo Törnqvist.
Öppnande: Verner sedd i Kates blick
Martin Kylhammar, professor vid Tema Kultur och samhälle, Linköpings
universitet
”Norden skall nu föra konstens runor med den äran” -kring sekelskiftets konstkultur Hans Henrik Brummer, professor, konstvetare, tidigare intendent på bland
annat Waldermarsudde
Östgöta Kammarkör under ledning av Hans Lundgren
PausVi bjuder på kaffe/te och tilltuggBokbord, försäljning och signering Modernitet in på kroppen
Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Kate Bang-priset utdelas för första gången Sekelskiftesdrömmar
Anders Burman, idéhistoriker vid Södertörns högskola
Björn Eriksson, landshövding
Symposiet har även en fortsättning på lördagen i form av ett vetenskapligt seminarium där yngre forskare träffa för att diskutera det svenska sekelskiftet 1900 och Nobelprisens kulturhistoria. Seminariet ger deltagare och åhörare en möjlighet att orientera sig i pågående forskning kring Heidenstam, hans tid, texter och teman.
För anmälan till och information om lördagens seminarium kontakta: Gustav Källstrand, telefon 013-28 10 00
e-post: guskaisak.liu.se
Seminarium kring Nobelprisens kulturhistoria
LÖRDAGEN den 14 mars 2008 klockan 10
Lokal: Nationernas hus

Inledare:Anna Gunder från Litteratursociologi i UppsalaJenny Westerström från Litteratursociologi i UppsalaGustav Källstrand från Tema Q i LinköpingRebecca Lettervall från idéhistoria på SödertörnHillevi Ganetz från genusvetenskap i Uppsala Seminariet är öppet för alla intresserade och en riktad inbjudan till yngre forskare kommer att sändas ut.

Source: http://www.ovralid.net/userfiles/file/pdf/13mars2008.pdf

erp.somuden.es

MSDS#: NKP90803-DDP Material Safety Data Sheet DIAMOND D SELF CURE DENTAL ACRYLIC Page 1 of 5 Section Identification Product Name: DIAMOND D SELF CURE DENTAL ACRYLIC NKP090803- DDP Chemical Name: N/A Family: Acrylic Polymer Manufacturer: NATIONAL KEYSTONE 616 Hollywood Ave, Cherry Hill, NJ 08002 Product Use: Dental Polymer Emergency Phone Number

Microsoft word - chemo therapy.doc

After years of telling people chemotherapy is the only way to try (‘try’, being the key word) to eliminate cancer, Johns Hopkins is finally starting to tell you there is an alternative way to prevent it and treat it. 1. Cancer Update from Johns Hopkins: 2. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf