Microsoft word - kortfattad handledning i bokföring 120808.doc

1. Samla alla verifikat på ett ställe.
Skaffa Dig en låda. Där lägger Du alla blivande verifikat, t ex kvitton i plånboken, inkommande fakturor, dagsrapporter, kopior på utfärdade fakturor, bekräftelse på gjorda betalningar via internetbanken och andra dokument som har med Ditt företag att göra. Huller om buller spelar ingen roll. Det enda viktiga är att pappren ifråga kommer i lådan och ingen annan stans! Och lådan skall inte innehålla någonting annat än bokföringsmaterial och viktiga bolagshandlingar. Tips: Töm plånboken regelbundet på kvitton! Acceptera inte att kassören lägger kvittot i påsen med grejor. Då hittar Du det aldrig. 2. Töm lådan regelbundet.
Bokföringen är först och främst till för att Du skall veta hur Din verksamhet går. Som en biprodukt får Du också momsrapporter och arbetsgivardeklarationer samt uppfyller de lagliga krav som ställs på Dig. Tag för vana att göra bokföringen minst en gång per vecka. Då har Du dessutom chans att komma ihåg vad som hänt. 3. Undvik autogiro
Autogiro är ett sätt att få en kostnad utan att få något verifikat. Det ställer bara till trassel och merarbete. Ett absolut minimikrav på autogiro är att den som gör det skickar ut ett besked om sin avsikt och att beskedet innehåller en specifikation av vad det dragna beloppet avser. Detta besked läggs i lådan! 4. Töm lådan och boka alla verifikat.
Sortera upp innehållet i lådan efter vilken serie de skall bokföras i.
A-serien.
Löpande utlägg under månaden som betalats vid inköp kontant eller med kort,
flyttning av pengar mellan olika konton, löner. Aviserade Autogiro.
Kvitton. Sätt upp varje kvitto på ett A4-papper. Skriv kvittots datum i övre högra
hörnet. Bokför enligt principen och var noga med att få rätt datum.
(kontant, kort, eget utlägg = avräkningskontot)
Märk verifikaten i A-serien med de nummer de får vid bokföringen.
B-serien.
I B-serien finns Dina kundfakturor.
Normalt fakturerar Du via bokföringsprogrammet och då sker bokningen automatiskt.
Om Du fakturerar för hand (rekommenderas ej) är bokföringsprincipen

C-serien.
Här bokas betalningarna från Dina kunder.
Gå in på Internetbanken och leta via kontoutdraget upp alla inbetalningar från BG (om
de inte postas till Dig för då ligger dom i lådan). Skriv ut BG-utdragen. Sortera i
datumordning.
Gå in i bokföringsprogrammet, sök upp fliken där man registrerar betalningar från
kunder (normalt under kundfakturor). Ändra datum till verkligt betalningsdatum enl
BG. Bocka av. Märk BG-utdraget med rätt C-nummer.
Om Du bokar betalningarna för hand (rekommenderas ej) så är principen

D-serien.
Här registrerar Du alla inkommande fakturor från leverantörer på datumet för
fakturan. REGISTRERA ALLTID FÖRFALLODAG SOM BETALNINGSDAG.
Avser fakturan ett abonnemang eller liknande över mer än en månad och beloppet inte
är oväsentligt så periodisera kostnaden! Exempel telefon-/internetabonnemang,
bilskatt.
Märk varje faktura med fakturadatum och vilket nummer det fått i D-serien. Om Du bokar leverantörsfakturorna manuellt istället för via bokföringsprogrammets specialrutin (rekommenderas ej) så är principen
E-serien.
Här registrerar Du alla betalningar av leverantörsfakturor.
Tag för vana att när Du bokfört (och därmed granskat) alla fakturor så betalar Du dem
på vars och ens förfallodag innan Du sätter in dem i D-pärmen.
Anm. Om pengarna i företaget inte räcker att betala alla fakturor så har Du för lite
pengar (rörelsekapital) i bolaget. Gör upp en plan för att öka rörelsekapitalet.
När Du betalat alla fakturor – ta en utskrift från internetbanken av gjorda betalningar.
Använd utskriften som underlag för bokföring av betalningarna. Märk utskriften med
E-nummer (t ex E 46 – 52).
Om Du bokar betalningar till leverantör manuellt (rekommenderas ej) istället för
bokföringsprogrammets specialrutin så är principen
5. Stäm av bankkontot.
Om Du samlat alla verifikat löpande under månaden och inte slarvat bort något så är detta en enkel match. Du jämför helt enkelt alla transaktioner på Ditt bankkonto med alla transaktioner på bankkontot enligt bokföringen. De skall överensstämma – på öret! 6. Gör momsrapport och deklaration av skatt och arbetsgivaravgifter.
Först när ovanstående 5 steg är avklarade kan Du göra momsrapporten och
deklarationen av skatt och arbetsgivaravgifter. Bokföringprogrammet hjälper Dig med
momsrapporten. Via Resultat och balansräkning får Du fram siffrorna till
deklarationen av skatt och arbetsgivaravgifter.
OBS 1. När momsrapporten är gjord och bokad skall det i slutet av månaden stå noll i
bokföringen både på ingående och utgående moms. Momsrapporten bokas alltid per
den sista i den månad rapporten avser.

OBS 2. När skatt och arbetsgivaravgifter är deklarerade och bokade skall det stå noll
på skuldkontona för skatt och för sociala avgifter. Deklarationen bokas alltid i den
sista i den månad deklarationen avser.
Detta är en första preliminär utgåva som vi hoppas skall vara till hjälp. Höör den 8 augusti 2012 Per Mikael

Source: http://www.tidservice.eu/wp-content/uploads/2012/08/Kortfattad-handledning-i-bokf%C3%B6ring-120808.pdf

Layout

Oxytocin, der kleine Tausendsassa unter den Hormonen Darf‘s ein bisschen mehr sein?Alles eine Frage der Chemie: Schmet-terlinge im Bauch, Glücksgefühle ohne Ende – da haben Verstimmungen und Depressionen keine Chance. In Zeiten großen Glücks schüttet der Körper ver-mehrt das Hormon Oxytocin aus. tids beschreibt die amerikanische Psy-chologin Professorin Diane Witt von wie folgt: „E

Instructions and information for sinus surgery

ENT ASSOCIATES Michael J. Brown, M.D. Jeffrey C. Nau, M.D INSTRUCTIONS AND INFORMATION FOR SINUS SURGERY ABSOLUTELY, DO NOT TAKE ASPIRIN, MOTRIN, IBUPROFEN, ADVIL, EXCEDRIN, ALEVE NAPROXEN, NUPRIN, ALKA-SELZER, OR SIMILAR NON- TYLENOL PAIN RELIEVERS FOR 2 WEEKS BEFORE AND AFTER SURGERY UNLESS APPROVED BY YOUR SURGEON. THESE INCREASE THE RISK OF BLEEDING! DO NOT TAKE OVER-THE-COUNTER

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf