1055648.lacl.210x210.bs.nlve

1055648.LACL.210x210.BS.NLVE 01-02-2007 09:04 Pagina 1 zachter en makkelijker uit te scheiden. Op deze manier verloopt de stoelgang makkelijker en worden de normale bewegingen van de darm hersteld. Pas als Duphalac®Lactulosesiroop in de dikke darm is aangekomen en is afgebro-ken door bacteriën kan het effect hebben. Het kan 24 tot 48 uurduren voordat het gewenste effect optreedt.
Wie is de registratiehouder van Duphalac®
Lactulosesiroop?

Informatie voor de gebruiker
Solvay Pharmaceuticals B.V.
C.J. van Houtenlaan 36 Vragen en antwoorden over Duphalac® Lactulosesiroop
In deze bijsluiter leest u hoe u dit geneesmiddel het beste kunt gebruiken. Ook als u Duphalac® Lactulosesiroop al eerder heeft gebruikt, is het zinvol de bijsluiter te lezen: er kan nieuwe Gooi de bijsluiter niet weg voordat de behandeling is voltooid.
Duphalac® Lactulosesiroop staat in het register ingeschreven Wat is de samenstelling van Duphalac® Lactulosesiroop?
Een mililiter Duphalac® Lactulosesiroop bevat 667 mg lactulose,het actieve bestanddeel, opgelost in water. Naast de werkzame stof lactulose bevat het kleine hoeveelheden lactose Waarvoor wordt Duphalac® Lactulosesiroop gebruikt?
en galactose. Dit zijn twee natuurlijke suikers.
Duphalac® Lactulosesiroop kan gebruikt worden als er sprake is van een vaak terugkerende of langdurige moeilijke stoelgang(obstipatie). Duphalac® Lactulosesiroop kan bijvoorbeeld Hoe is de verpakking van Duphalac® Lactulosesiroop uitge-
gebruikt worden bij pijnlijke ontlasting of als de normale darm- beweging hersteld moet worden. Veranderingen in de darmbe- Duphalac® Lactulosesiroop is verkrijgbaar in een verpakking weging kunnen veroorzaakt zijn door te weinig drinken, te weinig van 200 ml stroop bij drogist en apotheek.
beweging, door andere voeding, een operatie of medicijnen.
Indien bij gebruik van Duphalac® Lactulosesiroop na 3 dagen Tot welke groep geneesmiddelen hoort Duphalac®
geen verbetering optreedt in de stoelgang moet u uw arts raad- Lactulosesiroop?
plegen. Deze kan besluiten de oorzaak van uw klachten te Dit geneesmiddel hoort tot de groep geneesmiddelen die de werking van de darmen op een natuurlijke wijze bevorderen en
zorgen voor een zachtere en beter uit te scheiden Wanneer mag ik Duphalac® Lactulosesiroop niet gebrui-
darminhoud. Hierdoor wordt de stoelgang verbeterd.
ken?
Duphalac® Lactulosesiroop bevat een kleine hoeveelheid
Hoe werkt Duphalac® Lactulosesiroop?
galactose. U mag de siroop niet gebruiken wanneer u een In het lichaam wordt Duphalac® Lactulosesiroop niet verteerd en galactose-arm dieet moet volgen of als bekend is dat u overge- niet opgenomen. Het komt onveranderd in de dikke darm aan.
voelig bent voor lactulose. Evenals andere laxantia De dikke darm bevat veel bacteriën, een aantal daarvan breekt mag de siroop niet worden gebruikt bij plotseling optredende Duphalac® Lactulosesiroop af. De afbraakprodukten zijn in de natuur voorkomende zuren.
Deze zuren zorgen voor het gunstige effect van Duphalac® Wanneer moet ik voorzichtig zijn met Duphalac®
Lactulosesiroop bij diverse aandoeningen. Zo zorgen ze voor Lactulosesiroop?
een natuurlijk, bevorderend effect op de beweging van de De siroop bevat een kleine hoeveelheid lactose en galactose.
Wanneer u geen lactose of galactose kunt verdragen, moet u Omdat er meer water wordt vastgehouden, is de ontlasting 1055648.LACL.210x210.BS.NLVE 01-02-2007 09:04 Pagina 2 hiermee rekening houden. Wanneer Duphalac® geen enkele verbetering optreedt in de stoelgang, moet u uw Lactulosesiroop wordt gebruik bij verstopping levert dit geen problemen op voor gebruikers met suikerziekte (diabetes). Als diarree optreedt wordt aanbevolen minder Duphalac®Lactulosesiroop in te nemen. Kan ik Duphalac® Lactulosesiroop gebruiken bij zwanger-
schap of het geven van borstvoeding?

Wat moet ik doen als ik teveel Duphalac® Lactulosesiroop
Gebruik dit geneesmiddel, als u zwanger bent of borstvoeding heb gebruikt?
geeft, alleen na overleg met uw arts. Voor zover bekend, kunt Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behan- u zonder gevaar voor de vrucht of de baby Duphalac® deling nodig is als teveel Duphalac® Lactulosesiroop is ingeno- Lactulosesiroop volgens voorschrift gebruiken tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding.
Bekend is dat u bij overdosering met Duphalac®Lactulosesiroop last kunt krijgen van buikpijn en diarree. Neem altijd de verpakking mee, de arts kan dan meteen zien om Kan ik Duphalac® Lactulosesiroop gebruiken als ik
deelneem aan het verkeer of machines bedien?
Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op
het rijgedrag of op het bedienen van machines.
Wat moet ik doen als ik Duphalac® Lactulosesiroop een
keer vergeten ben te gebruiken?
Wacht tot u de volgende dosis zou nemen. Neem niet meer
Kan ik Duphalac® Lactulosesiroop gebruiken samen met
andere geneesmiddelen?
Duphalac® Lactulosesiroop heeft voor zover bekend, geen
invloed op andere geneesmiddelen. U kunt dit middel zonder
Heeft Duphalac® Lactulosesiroop bijwerkingen?
bezwaar gebruiken met andere geneesmiddelen. Als u al Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten: geneesmiddelen gebruikt is het verstandig uw arts of apotheker zogenaamde bijwerkingen. Tijdens de eerste dagen van de behandeling kunt u last hebben van winderigheid of een opge-blazen gevoel, misselijkheid, braken en duizeligheid. Dezeklachten verdwijnen meestal na een paar dagen. Bij een te hoge Hoe moet ik Duphalac® Lactulosesiroop gebruiken?
U kunt Duphalac® Lactulosesiroop het beste innemen bij het Waarschuw uw arts indien bij u een bijwerking optreedt die ontbijt. U kunt de siroop vermengen met water, vruchtesap, niet wordt vermeld in de bijsluiter.
koffie, yoghurt en dergelijke.
Aanbevolen wordt om tijdens het gebruik veel te drinken.
Hoe moet ik Duphalac® Lactulosesiroop bewaren?
Bewaar geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen.
Hoeveel Duphalac® Lactulosesiroop moet ik gebruiken?
Bewaar Duphalac® Lactulosesiroop bij kamertemperatuur Hoeveel siroop u moet gebruiken is afhankelijk van de aard (15-25° C) in de originele verpakking.
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking.
Aanvangsdosis (gedurende 3 dagen):Volwassenen: Heeft u nog meer vragen?
Raadpleeg dan uw drogist, arts of apotheker. Zij beschik- ken over de uitgebreide medische informatie. Ook is Vemedia B.V. gaarne bereid vragen te beantwoorden.
Deze bijsluiter is voor het laatste aangepast in februari 1997.
Als regel kan na enkele dagen de dosering worden verlaagd.
Wanneer na drie dagen gebruik van Duphalac® Lactulosesiroop 1055648.LACL.210x210.BS.NLVE 01-02-2007 09:04 Pagina 3

Source: http://www.vemedia.nl/docs/leaflets/Duphalac/bijsluiter_duphalac_02_2007.pdf

yasminsautter.de

Yasmin Sautter - Jahrgang 1957 - Seit 1998 freiberufliche Unternehmensberaterin. Ausbildung und Studium Diplom-Psychologie: Schwerpunkt Beratung und Training, Universität Hamburg Berufliche Weiterqualifikation und Ausbildung- Systemische Beratung und Therapie, Institut für systemische Studien, Hamburg- Systemische Prozess- und Projektberatung, TEMAprojekte, Hamburg- Mediation (Konfl

Microsoft word - psd - yellow fever and travel immunisations - merged form february 2012.doc

CHURCH LANGLEY MEDICAL PRACTICE YELLOW FEVER PRE-VACCINATION FORM (PATIENT SPECIFIC DIRECTION) (ALSO RABIES, TICK BORNE ENCEPHALITIS, MENINGITIS ACWY) Please complete this form and return to the surgery prior to attending for vaccination. The yellow fever certification must be issued 10 days prior to travel for it to be valid. DATES OF TRIP Date of departure / / Return date / / C

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf