Microsoft word - cv_100118.doc

Hans Larsson
Meritförteckning

Kontaktuppgifter
Mobil: 070-495 32 49
E-post: hans@begripliginfo.se
Hemsida: www.begripliginfo.nu

Hans är utbildad språkkonsult i svenska och har lång erfarenhet av att arbeta som
teknikinformatör och språkkonsult. Han sätter sig snabbt in i nya ämnesområden och
system och utformar begriplig och välstrukturerad information för dess syfte och
målgrupp.
Som person är Hans resultatinriktad och analytisk och har mycket god förmåga att skapa
förtroende och positiva relationer. Han har ett lättsamt och prestigelöst sätt och har lätt
för att samarbeta med andra människor.
Arbete
• Expertinfo AB: Teknikinformatör och språkkonsult • Hans Larsson Språkkonsult: Språkkonsult och teknikinformatör 2006- • Semcon AB: Teknikinformatör och språkkonsult • Explicon: Språkkonsult och teknikinformatör
Branscher och roller
Hans har tagit uppdrag inom företag i många olika branscher, bland annat järnväg,
medicin- och bioteknik, flyg, bank/finans och försäkring samt inom myndigheter och
kommuner. Han har tagit uppdrag som teknikinformatör, språkkonsult, skribent, redaktör,
textgranskare, översättare, korrekturläsare, projektansvarig och kvalitetsansvarig.
Uppdrag för Hans Larsson Språkkonsult (urval)
o Redigera befintliga och skriva nya installations- och användarmanualer för o Ett antal uppdrag med att bearbeta text till lättläst svenska, både för webb o Språkgranska och redigera information om TSS och deras produkt CCIS o Redigera och korrekturläsa handboken om det nya strandskyddet och vara o Skriva installationsmanualer för ett trådlöst inpasseringssystem. o Skriva, uppdatera och strukturera olika typer av tekniska manualer. o Språkgranska, skriva om och anpassa handläggares brevmallar och o Skriva och redigera lättläst handlarinformation om att sälja öl och tobak i o Översätta en webbsajt inklusive onlinehjälp från engelska till svenska.
Uppdrag i tidigare anställningar (urval)
o Göra en förstudie samt planera och ta fram underhållsinstruktioner, i både text och bild, för produktionslinjen Nexium i.v. o Skriva och uppdatera tekniskt utbildningsmaterial för laserritare (text och o Skriva utbildningsmaterial och skrivregler, granska dokument och ge o Uppdraget inleddes med en omfattande förstudie. • Amersham Biosciences (nuvarande GE Healthcare) o Ta fram en xml-baserad manual och hjälptext för programvara. o Kvalitets- och metodansvarig för dokumentationsmetoden Information o Skriva och omarbeta tekniska manualer och centrala policydokument • Språkkonsult i svenska, 100 p Stockholms universitet. C-uppsats: Begripligt • Fil. kand. i svenska och pedagogik, Stockholms universitet • Praktisk svenska och Nusvenska B, 40p Uppsala universitet • Skriva lättläst svenska, grund- och fortsättningskurs, Centrum för lättläst 2008 • Valideringsutbildning för projektledare, Pharmacon Quality Group • GMP (Good Manufacturing Practice) och ER/ES (Electronic Record/Electronic Signature) för Medicinteknikbranschen, Pharmacon Quality Group
Programvaror och språk
Programvaror
• Formatting Solutions och FS-XML (Information Mapping). • Franska, tyska, danska, norska: goda kunskaper
Information Mapping
Som anställd på Explicon/Translator Teknikinformation och Semcon var Hans skribent
och metodansvarig i dokumentationsmetoden Information Mapping. Han har cirka 10 års
erfarenhet av att använda metoden.

Source: http://www.begripliginfo.nu/CV_Hans_Larsson.pdf

– lernschwerpunkte (detaillierte kenntnisse erforderlich)

Facharztprüfung Innere Medizin – Lernschwerpunkte UNTERLAGEN ZUR PRÜFUNGSVORBEREITUNG FACHARZTPRÜFUNG INNERE MEDIZIN THEMENKATALOG Erstellt vom Prüfungsausschuss in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft Gültig für die Prüfungen FAP Innere Medizin Facharztprüfung Innere Medizin – Lernschwerpunkte ERLÄUTERUNG ZUM THEMENKATALOG Der vorliegende Themenkatalog w

Microsoft word - 2013 - new patient form history.doc

Patient Registration YOU ARE ALREADY FLAWLESS, WE HELP YOU STAY THAT WAY! Name__________________________________ Birthdate __________________ Age ______ Sex M / F Address______________________________________________________________________________ Patient’s Employer __________________________________________Occupation ______________________ Primary Doctor ___________________________

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf