De-ijssel-coatings.nl

POLTIX REPARATIE SET

OMSCHRIJVING
Poltix Reparatie Set bestaat uit een voorversnelde onverzadigde polyesterhars, tube verharder, glasmat, mengbeker en spatel. VOORNAAMSTE KENMERKEN EN GEBRUIKSDOEL
 Geschikt voor kleine reparaties van polyester producten zoals boten, tanks, silo’s, carrosserie KLEUREN EN GLANS
BASISGEGEVENS (BIJ 20˚C EN 50% R.V.)
: min. 24 uur, zie aanvullende informatie max. onbeperkt, mits schoon, vetvrij en geschuurd : niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats Vlampunt (DIN53213) : basis component 31 ºC verharder component 52 ºC (benzoyl peroxide) RENDEMENT
Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de vorm van het object, de conditie en het profiel van het oppervlak, de methode van applicatie, de weersomstandigheden en het ONDERGROND CONDITIE EN TEMPERATUUR
: droog en vrij van vet, verontreinigingen, oude verflagen en losse delen, geschuurd met korrel P120 en behandeld met Double Coat Ontvetter; Gedurende de applicatie en de verharding is een minimale temperatuur van 15 ºC toegestaan. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3 oC boven het dauwpunt zijn. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voor het gebruik de componenten intensief mengen. : 100,0 basis : 2 verharder (gewichtsdelen) Maak slechts een hoeveelheid aan welke binnen de verwerkingstijd kan POLTIX REPARATIE SET
Spuitopening n.v.t. Spuitdruk n.v.t. Reiniging Double AANVULLENDE INFORMATIE
 Overschilderen van met Poltix Reparatie Set gerepareerde materialen Meng hars en verharder in de juiste verhouding. Breng dit met behulp van een kwast aan op het te repareren oppervlak. Leg in de natte hars de glasmat en druk deze aan met de kwast door middel van een tamponnerende beweging. Strijk eventueel met behulp van de spatel de lucht uit het mengsel. Herhaal deze bewerking totdat de gewenste sterkte is bereikt. Gebruik als verharder uitsluitend de bijgeleverde verharder. De verharder bevat peroxides. Bij het mengen van de basis met de verharder zal een exotherme reactie de temperatuur doen stijgen. Maak nooit een grotere hoeveelheid Poltix Reparatie Set aan dan binnen de verwerkingstijd kan Breng Poltix Reparatie Set niet aan op een oppervlak dat is behandeld met ééncomponenten
VEILIGHEIDSINFORMATIE

Dit product bevat oplosmiddelen. Tref bij de verwerking daarom de vereiste veiligheidsmaatregelen en draag zorg voor voldoende ventilatie en/of persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het product veiligheid informatie blad. datum: december ’10 281-00000 Disclaimer De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

Source: http://www.de-ijssel-coatings.nl/write/Bestanden/TIB%20NL/281.pdf

Microsoft word - cv-ralf mueller-2012-06

Ralf Müller, M.D. Specialist for Anaesthesiology, Intensive Care & Emergency Medicine Stachelbauerweg 4/2 8062 Kumberg Austria Phone: +43 664 633 70 10 Fax: +43 1 804 805 311 02 Email: office@ralfmueller.at URL: www.ralfmüller.at Curriculum Vitae 1 Personal Data Surname Müller Full Names native: German excellent: English, IELTS-Test 2010: 7,0 traces: Spanish, Greek

Microsoft word - nvpo.doc

PRISE EN CHARGE DES NAUSEES ET VOMISSEMENTS POST-OPERATOIRES Validation par Dr E. AHLSCHWEDE Dr. MOULLIER chef de service d’anesthésie M. LAURENCIN président COMEDIMS DIFFUSION: services de chirurgie et de gynécologie – obstétrique, service d’anesthésie 1. OBJECTIFS : Traitement et prophylaxie des nausées et vomissements post-opératoires (NVPO).

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf