Minutes of meeting template

22. maj 2012, kl. 16.00 (Telefonkonference)

DSFN bestyrelsesmøde

Participant Ida Hageman, Kimmo Jensen, Gitte Moos Knudsen, Morten Meyer, Tine Bryan Stensbøl s og Petrine Wellendorph (indtil kl 16.45)
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 1. november 2011
2. Generalforsamling
3. Fremtidig bestyrelse
4. Sandbjerg 2013.
5. Efterårsmøde 2012.
6. FENS 2016
7. Hjemmeside
8. Sekretærbistand
9. FENS2012 - Local press activity
10. Evt.
Referat af bestyrelsesmøde d. 22. maj 2012

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra bestyrelsesmøde d 1/11 2011 godkendes uden bemærkninger. 2. Generalforsamling
GF skal varsles 5 uger i forvejen. Det besluttes at afholde GF mandag d. 3. september 2012 kl. 14.00. I konferencelokalet på NRU, Rigshospitalet, afsnit 9201. MM får besøg udefra af en forsker i neuroplasticitet. MM vil spørge om han kan komme i forbindelse med GF d. 3/9 og give en forelæsning. Det besluttes at holde bestyrelsesmøde kl.12 inden afholdelse af GF. Gitte bestiller mad. GMK spørger revisorerne om de genopstiller. 3. Fremtidig bestyrelse
Ifølge de nye ændrede vedtægter §5 så kan et bestyrelsesmedlem max. genvælges 2 gange, dvs. som bestyrelsesmedlem kan man sidde i bestyrelsen i 6 år. Gitte Moos Knudsen, Jens Bo Nielsen og Tine Stensbøl har alle siddet i bestyrelsen i 6 år eller mere, så de går ud af bestyrelsen. Leif Østergaard trækker sig. Kimmo Jensen, Ida Hageman og Morten Meyer genopstiller. Petrine Wellendorf er ikke på valg. Dvs. der skal vælges 4 nye medlemmer til bestyrelsen. Det diskuteres hvem der kan være fremtidige kandidater, også med henblik på formandsposten. Det besluttes at spørge forskellige kandidater der opfylder kriterierne om den faglige og geografiske fordeling af TBS repræsenterer industrien. JBN repræsenterer den basale Neuroforskning i Københavns området. GMK repræsenterer Klinisk Neurobiologi. LØ repræsenterer neuroforskningen i Aarhus Som repræsentant for Klinisk Neurobiologi foreslås: (GMK kontakter i rækkefølge) Som repræsentant for industrien foreslås: Niels Plath fra H. Lundbeck A/S vil gerne opstille til DSfN bestyrelsen Jesper Jørgensen fra NSgene (MM kontakter) Som repræsentant for basalforskningen i Kbh Nicolas Caesar Petersen (JBN har kontaktet) Som repræsentant for Aarhus området foreslås: (GMK kontakter i rækkefølge) 4. Sandbjerg Symposiet 2013
De 3 prisvindere af The Brain Prize 2012 er indenfor emnet hørenedsættelse. I 2011 blev prismodtagerne bedt om at komme med et oplæg til et opdrag på et fremtidigt Sandbjerg Symposium. Det diskuteres om det er relevant at bede prisvinderne af BP2012 at komme med opdrag til Sandbjerg Symposiet 2013. GMK´s bekymring er at emnet er for smalt til kun at omhandle hørenedsættelse. Det diskuteres om hvorvidt at emnet kan kobles op til et Som arbejdstitel for Sandbjerg Sympsoiet 2012 besluttes: Auditiv og visuel perception (50/50 Audio og Visuel) IH vil gerne stå som arrangør af Sandbjerg Symposiet 2013. LC fremsender retningslinjer for I forbindelse med udarbejdelse af programmet foreslås det at kontakte Høreapparat firmaer, fx The Brain Prize ser også gerne at en repræsentant fra DSfN i Organisationskomiteen af Hindsgavlmødet. MM overvejer om han vil repræsentere selskabet. 5. Efterårsmøde 2012
MM vil spørge gæst om han kan komme i forbindelse med GF d. 3/9 2012 6. FENS 2016
7. hjemmeside
Der er indgået en aftale med August Engkilde om udarbejdelse af ny hjemmeside. Han vil 8. Sekretærbistand
LC har besluttet at sige op fra jobbet som sekretærbistand, da hun i løbet af efteråret vil få yderligere opgaver i forbindelse med sin ansættelse. GMK har talt med Hans Skytte fra Ludvig og Sara Elsass Fonden om de eventuelt er interesserede i at hjælpe med at varetage sekretærbistanden for selskabet fremover. GMK IH får en ny akademisk medarbejder, som muligvis vi kunne varetage sekretærbistanden. 9. FENS2012 Local Press Activity
Det besluttes at sætte FENS opslag på forsiden af hjemmesiden og udsende en FENS mail med 10. Eventuelt
Næste møde Tele konference d. 28/6 kl. 9-10. TBS booker telekonference. Det besluttes at indhente et tilbud på tryk af kuglepenne og blokke med DSfN. Så selskabet kan brande sig selv. Sandbjerg Symposiet 2012 gik rigtig godt og der er kommet gode tilbagemeldinger. LC sender regning til The Brain Prize. Det foreslås at DSfN udbyder nogle rejselegater til SfN mødet. Hvor modtagerne efterfølgende skal komme med oplæg i DSfN regi. Det besluttes at udbyde 2 rejselegater til Post Doc´s op til 15.000.(skal have forsvaret Originale bilag refunderes efterfølgende op til kr. 15.000. Flyrejse, ophold, Kongres gebyr. Der gives ikke bidrag til Dagpenge. De to prismodtagere skal efterfølgende arrangere et DSfN arrangement hvor de fortæller Mødet blev hævet kl.17.30Action points:

Hvornår
Spørge fremtidige kandidater til bestyrelsen Kontakte gæst og spørge vedr. forelæsning d. 3/9 Lave udkast til Post Doc rejsestipendier Indhente tilbud på kuglepenne og blokke

Source: http://dsfn.dk/old/files/referater/2012-22maj_bestmode_ref.pdf

decisions.ch

D r i t t b e s c h w e r d e g e g e n a r z n e i m i t t e l r e c h t l i c h e Z u l a s s u n g e nDrittbeschwerde gegen arzneimittelrechtliche Zulassungennung über die Arzneimittel (VAM; SR 812.212.21), derArzneimittel-Zulassungsverordnung (AMZV; SR 812.212. 22) und in der Verordnung über die vereinfachte Zulassungund Meldepflicht von Arzneimittel (VAZV; SR 812.212.23)geregelt. Am En

Untitled

2010, Issue 3 Mindfulness Can Reduce School Anxiety in Kids In this issue of the Health Update, we bring you tips from theWorldCare Consortium hospitals on reducing school-related stress for kids, and on the health benefits of olive oil. You’ll also learn Starting a new school year can be a real stressorabout a new study on cancer treatment from a top cancer institute. for kids

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf