Forskning i æteriske olier som hjælp ved anti-inflamatoriske sygdomme


Forskning i æteriske olier: anvendt ved inflammatoriske sygdomme

Du kan se forskningsresultater på Annada ApothecarySage Journal, ScienceDirect,
American Heart Association. Nogle af forskningsresultaterne er beskrevet tilbage i 1990-erne.
I nyere tid bliver æteriske olier brugt til kliniske formål over hele verden bl.a. forskellige typer inflammatoriske sygdomme
som allergi og visse gigttyper. Desværre ses den type forskning eller behandling meget sjældent i Danmark.
Jeg skriver kun det væsentlige: ikke forsøgsmåder & dosering, da forskningen ikke er direkte konvertibel til aromaterapien.
Trist at mus anvendes i en del forsøg. Forskere mener dog, at modificerede resultaterne kan overføres til mennesker.
En del forsøg foretages ”in vitro”/ på agar (et næringssubstrat) i petriskåle induceret med de aktuelle sygdomsbakterier m.m.
Inflammation: er et resultat af at bakterier og virus, der trænger ind i kroppen; immunforsvaret reagerer ved at øge de hvide
blodlegemer og kemiske stoffer for at beskytte kroppen. Betændelse (dansk) er et upræcist begreb, så derfor anvendes
inflammation i fagsproget, for at skelne mellem infektion: her er der bakterier eller virus til stede, og inflammation: som er
kroppens egen reaktion på en skade eller indtrængen af mikrober.
Inflammation ses som hudirritation med smerter: f.eks. hævelser/ ødemer, rødme, udslet, vabler og evt. akut eller kronisk
vævsnedbrydning. Den kan være så dominerende, at kroppen ikke kan mobilisere kraft til at bekæmpe inflammationen i vævet.
Note: Derfor er det vigtigt, at aromaterapeuter som arbejder med inflammation også arbejder med at stimulerer immunforsvaret
og at bekæmpe almene infektioner, da de direkte eller indirekte kan influere på inflammation.
Forsknings eksempler på anti-inflammatorisk aktivitet
I aromaterapi, kan flere æteriske olier anvendes som en hjælp i terapeutiske behandlinger ved inflammatoriske symptomer med
lesional neutrofil*3 ophobning, såsom gigt, aftøs stomatitis, lesionale bakterier eller svampe infektioner.
Tetræ og lavendel: undertrykker allergiske symptomer via undertrykkelse af histaminfrigørelse og cytokin produktion, forsøgt
”in vitro” og ”in vivo”/ på levende organismer. Eukalyptus og lavendel olier hæmmede carrageenan/ agar-induceret ødem.
Jeg vil mene, at andre æteriske olier, der indeholder de omtalte stoffer, også må/ kan have anti-inflammatorisk virkning. Jeg
har langt fra haft fat i alle relevante rapporter om inflammation og æteriske olier, kun en brøkdel.

Cedertræ/ Cedrus deodara/ udvundet ved vanddampdestillation af træ, er blevet undersøgt for dens orale antiinflammatorisk og
analgesiske virkning i doser på 50 og 100 mg / kg legemsvægt.
Den viste signifikant bedring på rottepoteødem og på kroniske faser af inflammation i adjuvans arthritiske hos rotter ved doser
på 50 og 100 mg / kg legemsvægt. Cedertræs hoved indholdstoffer: α-cedren, β-cedren, cedrol, widdrol, thujopsene og en
gruppe sesquiterpener, der bidrager til dens medicinske værdier.
Eukalyptus indeholder 1,8-cineol/ eucalyptol: Double-blind placebo kontrolleret forskningsforøg ved svær bronkial astma:
Langvarig systemisk terapi med 1,8-cineol viste en betydelig steroid-besparende effekt ved steroid-afhængig astma. Det var det
første bevis på en anti-inflammatorisk aktivitet hos monoterpen 1,8-cineol til astma og en anvendelse i et nyt rationalt
mucolytisk/ slimløsnede middel i øvre og nedre luftvejssygdomme.
Jeg kan forestille mig, at andre olier med 1,8-cineol kan have ovennævnte virkning i en eller anden grad.
Geranium/ rosengeranium: virker på carrageenan*1-induceret og kollagen II*2 -induceret inflammation på mus.
Den kan hæmme ødemer i fødder og ankler og hævelsen i væv myeloperoxidase aktivitet*3, og den undertrykker kollagen
induceret arthritis, der både er akut og kronisk inflammatoriske responderet.
Det konkluderes at gentagen anvendelse kan give en langvarig effekt ved inflammatoriske symptomer med lesional neutrofil*4
ophobning, såsom gigt, aftøs stomatitis*6, lesional bakterier eller svampe infektioner.

Laurbær
/ Laurus nobilis er blevet evalueret for antiinflammatoriske og analgesisk aktiviteter i mus og rotter.
Der var en dosisafhængig anti-inflammatorisk virkning i formalin-induceret ødem og en moderat sedativ effekt på anti-
inflammatoriske doser. Den analgesiske og antiinflammatoriske virkning var sammenlignelig med reference analgetika og
ikke-steroide anti-inflammatoriske lægemidler: morfin og piroxicam. Olien er værdig til yderligere undersøgelser.

Lavendel
/ Lavandula angustifolia blev anvendt i folkemedicinen til behandling af smertefulde og inflammatoriske tilstande.
Resultaterne af en undersøgelse bekræfter den traditionelle brug og opfordrer til yderligere undersøgelser for at bestemme den
aktive kemiske bestanddel. Da lavendel bl.a. indeholder linalool, er det formentlig et af de aktive stoffer/ UK.
Muskatelsalvie/ Salvia sclarea har viste en signifikant antiinflammatorisk virkning og moderat analgesisk virkningVirkningen
tilskrives tilstedeværelse af methyl chavicol, linalool, α-terpineol og linalyl acetat. Det indikeres, at oliens virkning er højere
ved den synergetisk virkning af dens bestanddele end som enkeltbestanddele.
Oregano har en mulig antiinflammatorisk virkning vha. Carvacrol, bedømt ved in vitro forsøg. Carvacrol inhiberede
produktionen af prostaglandin E2. Carvacrol reducerede signifikant øreødem på katte.
Resultaterne antyder, at carvacrol virker på forskellige farmakologiske mål, formodentlig blander sig i frigivelse og / eller
syntese af inflammatoriske mediatorer, såsom prostanoider og så den også øger helingsprocessen for mavesår.
Æteriske olier der indeholder cavacrol er bl.a. oregano, timian

Sommer sar
/ satureja hortensis L. har i folkemedicin vist sig at være en muskel-og knoglesmerte letter/ forløser. I forsøg har
de antydet, at den kunne hæmme ødemer relateret til inflammation, og at den virkede smertelindrende.
Hovedindhold: carvacrol, α-pinen, p-cymene, γ-terpinen og thymol methyl æter/ = flere anti-inflammatoriske komponenter

Tetræ
/ Melaleuca alternifolia har svampedræbende og bakteriedræbende effekt. Den anti-inflammatoriske virkning har været
sværere at fastslå. Forsøg på frivillige mennesker har vist, at olien kan være både en direkte aktiv mediator/opløser af den
baktericide virkning af de cirkulerende leukocytter. Den kan være effektivt til beskyttelse af organismen mod et overskud af
reaktivt oxygen produktion af leukocytter vha. en antioxidant og radikal indfangende aktivitet/ i den æteriske olie.
Timian thymol har en velkendt antibakteriel & antimykotisk effekt, det er også krediteret for en antioxiderende effekt.
Forsøgsresultatet viser, at den hæmmer elastase - den antiinflammatoriske aktivitet af molekylet. De to egenskaber gør, at
thymol molekylets virkninger er gavnligt til at styre de inflammatoriske processer, der er til stede i mange infektioner.
Elastase betragtes som en markør for inflammatoriske sygdomme.
Cavacrol minder i struktur om thymol.
Enkeltkomponenter
:
En blanding af oliesyre og d-limonen kan være en effektiv medicin for både dermal og subdermal skader relateret til
inflammation. De cykliske monoterpener: limonen og cineol er blevet undersøgt i rotter ved perkutan absorption af non-
steroide anti-inflammatoriske lægemidler. Linalool og linalyl-acetat er de vigtigste komponenter i mange æteriske olier, de er
kendt som at have flere biologiske aktiviteter bl.a. anti-inflammatoriske, der kan tilskrives disse monoterpen forbindelser.
I flere forsøg nævnes det, at virkningen blev forstærkes sammen med oliesyre. Nå vi i aromaterapien anvender æteriske olier,
så fortyndes de i basisolier med oliesyre.
Ordforklaring:
*1 Carrageenan/ agar (dansk): et kulhydrat, fra en rødalge; som anvendes i gelering og næringssubstrat til dyrkning af bakterier.
*2 Kollagen II: kollagen er et stof i bindevævet. Der er 28 typer kollagener. Type II ses hovedsagelig i bruskvævet.
*3 Lesional neutrofil: ødelæggende neutrofil aktivitet bl.a. i iskæmiske*5 hjertesygdomme. Neutrofiler ses bl.a. i hjerte-kar væv.
*4 Iskæmi: smerter ved funktionssygdomme/ typisk i bindevævet, med smerter ved bevægelse, i hvile og evt. i nekrotiske sår.
*5 Aftøs stomatitis: en stomatitis/ hvor der opstår blister i såret/ ofte et kronisk sår.
Ulla Kvintel

Source: http://www.ffda.dk/antiinflammatorisk.pdf

Wellbutrin motion & brief as filed.pdf

Case 2:08-cv-02431-MAM Document 511-2 Filed 09/26/13 Page 2 of 35 UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF PENNSYLVANIA Hon. Mary A. McLaughlin _______________________________________________ BRIEF AMICI CURIAE OF THE AMERICAN ANTITRUST INSTITUTE AND CONSUMERS UNION ________________________________________ Case 2:08-cv-02431-MAM Document 511-2 Filed 09/

Zahnarztpraxis im fürsthof

Großflecken 43 - 24534 Neumünster - 04321 42910 Merkblatt zur Vorbeugung von Nekrosen und Entzündungen der Kieferknochen während einer Behandlung mit Knochenhärtern (Bisphosphonaten) („Bisphosphonat-assozi erte Osteonekrosen“, „BP-ONJ“) Bisphosphonate sind Medikamente, die heute weltweit bei Millionen von Patienten zur Knochenhärtung angewendet werden. Die me

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf