Jfszk.hu

http://otdk.dyndns.org/page.php?MenuID=55 Támogatók
Szervezıbizottság
A XXIX. OTDK Biológia szekciójának eredményei: Eredmények
Pályamunkák
Állatélettan
Résztvevık
I. Kis Lóránd (témavezetı: Dr. Deli Mária, Dr. Varga Csaba) :
A hialuronsav, mint mukoadhezív komponens fokozza molekulák agyba juttatását a nazális beviteli úton Hasznos infók
II. Nagy Lajos István (témavezetı: Dr. Hegyi Péter, ifj. Dr. Rakonczay Zoltán) :
Az epesavak dózisfüggı módon befolyásolják a pancreas vezeték sejtek HCO3- szekrécióját III. Szabó Edina (témavezetı: Prof. Dr. Végh Ágnes, Kiss Attila) :
A nitrogén-monoxid, a szuperoxid és a peroxinitrit szerepe a prekondicionálás és az exogén peroxinitritantiarrhythmiás hatásában altatott kutyamodellben Végleges program
Különdíj Kunstár Éva , Szalai Zita (témavezetı: Dr. Varga Csaba) :
Nevezés
Antioxidáns rendszerek hatása indomethacin indukálta gyulladási folyamatokra Állatökológia
I. Soltész Zoltán (témavezetı: Peregovits László, Dr. Kövér Szilvia, Dr. Szentesi Árpád) :
A kiskunsági szikes puszta három gyalogcincér fajának (Coleoptera, Dorcadion) ökológiai vizsgálata II. Végh Attila (témavezetı: Dr. Hornung Erzsébet, Dr. Matty Berg) :
Szárazföldi ászkarák-testvérfajok (Trichoniscus spp.) taxonómiai, biogeográfiai és ökológiai kérdései III. Szalárdy Orsolya (témavezetı: Dr. Gallé László) :
Felhívás a
Hangyaközösségek tájléptékő mintázata három Tisza-menti habitatkomplexben támogatókhoz
Különdíj Dolezsai Anna (témavezetı: Dr. Bakonyi Gábor) :
Tagozatok
Génmódosított kukorica hatása a Folsomia candida (Collembola) fajra laboratóriumi körülmények között Regisztráció
Különdíj Babarczy Kristóf , Jászberényi Balázs (témavezetı: Kerényi Zoltán) :
Kétéltőek szaporodóhely-választása a Galga mentén Biokémia I
I. Bravics Balázs (témavezetı: Dr. Nagy László, Pap Attila) :
Retinoid X receptor hiányának vizsgálata egér peritoneális makrofágokban és csontvelıi eredető dendritikussejtekben Bejelentkezés
II. Egri Péter (témavezetı: Dr. Gereben Balázs) :
A kettes-típusú dejodáz enzim ubikvitinációjának vizsgálata Különdíj Nagy Gergely (témavezetı: Széles Lajos, Dr. Nagy László) :
A retinoid és D-vitamin receptor (RAR és VDR) közös célgénjeinek tanulmányozása humán monocita eredetődendritikus sejtekben Különdíj Vass Koppány Csaba (témavezetı: Tompa Péter, Kabai Péter) :
Az élesztı szekurin (Pds1p) szerkezeti jellemzése Biokémia II
I. Schnúr Andrea , Legány Nóra (témavezetı: Dr. Hegyi Péter, Dr. Farkas Klaudia, Dr. Ifj. Rakonczay Zoltán, Dr.
Varga Csaba) :Na+/H+ cserélık aktivitásának vizsgálata gyulladásos bélbetegségekben II. Huszár Krisztina (témavezetı: Fülöp Krisztina, Dr. Váradi András, Dr. Vellai Tibor) :
Az ABCC6 fehérje R1339C és R1357W PXE-t okozó mutánsainak vizsgálata Különdíj Zboray Katalin (témavezetı: Dr. Pál Gábor) :
Egy proteáz-inhibitor fehérje irányított evolúciója Biotechnológia
I. Lakatos Gergely (témavezetı: Dr. Kovács Kornél, Dr. Rákhely Gábor, Dr. Maróti Gergely) :
A HynSL stabil hidrogenáz enzim affinitás kromatográfiás tisztítása T. roseopersicina-ból II. Laczi Krisztián (témavezetı: Dr. Kovács L. Kornél, Dr. Rákhely Gábor) :
A különbözı domén összetételő Aspergillus niger glükoamilázok katalitikus jellemzése III. Papp Annamária (témavezetı: Dr. Barna Teréz) :
Célzott mutációval új enzimaktivitás létrehozása bakteriális béta-mannozidázon Különdíj Orsovai Ágnes (témavezetı: Dr. Barkács Katalin, Gorál Róbert) :
Ipari szennyvíz tisztításának hatásfoknövelése hozzáadott liofilizált baktériumkultúrával laboratóriumimodellrendszerben Különdíj Csanádi Eszter (témavezetı: Dr Rákhelyné Dr Perei Katalin) :
Klórozott aromás vegyületekkel szennyezett Garéi talaj bioremediációja Etológia
I. Tulogdi Áron (témavezetı: Dr. Haller József) :
Korai szociális izoláció hatására kialakuló abnormális agresszió II. Sümegi Zsófia (témavezetı: Dr. Topál József, Erdıhegyi Ágnes) :
Florisztika, faunisztika
I. Kálmán András Péter (témavezetı: Dr. Csabai Zoltán) :
Magyarország vízibogár-faunájának alapvetése – a fajok hazai elıfordulási jellemzıinek értékelése faunisztikai adatokalapján http://otdk.dyndns.org/page.php?MenuID=55 II. Takács Attila (témavezetı: dr. Molnár V. Attila) :
A Hejı-mente élıhelyeinek bemutatása és értékelése III. Dömötör Dóra (témavezetı: Dr. Bagi István) :
A Kulléri Nagyerdı újratérképezése és az elmúlt tizenöt év változásai Különdíj Kocsis Tamás (témavezetı: Dr. Szabó Sándor) :
A Boroszló-kerti-Holt-Tisza cönológiai felmérése Különdíj Görföl Tamás (témavezetı: Dr. Lanszki József) :
A fehérszélő törpedenevér és az alpesi denevér terjedése Magyarországon Genetika I
I. Balogh Dávid (témavezetı: Dr. Haracska Lajos, Pintér Lajos) :
Új fehérjék azonosítása a Rad6-Rad18 posztreplikációs DNS hibajavítási útvonalban II. Tóth Anna (témavezetı: Dr. Cserpán Imre, Dr. Maróy Péter) :
A humán akrocentrikus kromoszómák rövid karján lévı szegmentális duplikációk vizsgálata III. Juhász Szilvia (témavezetı: Dr. Haracska Lajos, Dr. Török Tibor) :
A homológ rekombináció és a nem homológ végeket összekapcsoló mechanizmusok arányának mérésére alkalmasriporter rendszer építése és alkalmazása humán sejtekben Különdíj Tomisa Bernadett (témavezetı: Dr. Maróy Péter) :
Ekdizon szerepe a győrőmirigy hipertrófia gátlásában ecetmuslicában Genetika II
I. Halmai Miklós (témavezetı: Dr. Unk Ildikó) :
II. Lırincz Péter (témavezetı: Dr. Csikós György) :
Mitıl nem döglik a légy? Az autofágia és a matuzsálem III. Bencsura Petra (témavezetı: Dr. Endre Gabriella) :
Evolúciós vizsgálatok Medicago fajok Rps13 géncsaládján III. Tax Gábor (témavezetı: Dr. Szabó Kornélia Ágnes, Dr. Boros Imre Miklós) :
A TNF-alfa gén szabályozó régiójában található polimorfizmusok szerepe az acne vulgaris patogenezisében Hidrobiológia I
I. Borza Péter (témavezetı: Dr. Erıs Tibor, Dr. Oertel Nándor, Dr. Török Júlia Katalin) :
Inváziós halfajok táplálék-forrásfelosztása a Duna litorális zónájában: a feketeszájú géb (Neogobius melanostomus)és a Kessler-géb (Neogobius kessleri) összehasonlítása II. Keresztes Zsolt Gyula (témavezetı: DR. V.-BALOGH KATALIN, DR. FODORPATAKI LÁSZLÓ) :
Huminanyagok fotolitikus bomlásának vizsgálata vízi környezetben III. Abonyi András (témavezetı: Dr. Padisák Judit) :
Két Tisza-menti holtág rétegzıdési sajátosságai Különdíj Vad Csaba Ferenc (témavezetı: Dr. Forró László, Dr. Török Júlia Katalin) :
Az ócsai Öregturján különbözı víztereinek hidrobiológiai állapotfelmérése kisrák együtteseik vizsgálatával Hidrobiológia II
I. Tóth Lívia (témavezetı: Dr. Stenger-Kovács Csilla) :
Kovaalga fajszám és diverzitás vizsgálatok eltérı rendőségő vízfolyásokon II. Ágyi Ákos (témavezetı: Dr. Vörös Lajos, Dr. Fodorpataki László) :
A fitoplankton fotoszintézisének vizsgálata folyamatosan változó fényviszonyok mellett Különdíj Tomor Barbara (témavezetı: Dr. Plutzer Judit) :
A vízimadarak szerepe a Cryptosporidium oociszták és Giardia ciszták terjesztésében Magyarországon Különdíj Németh Ildikó (témavezetı: Dr.Nagy Sándor Alex,Dr.Borics Gábor) :
In situ levéllebontási kísérlet síkvidéki vízfolyásokban Humánbiológia
I. Wolff Katalin (témavezetı: Dr. Gyenis Gyula) :
Zalavár-Kápolna Árpád-kori temetı: a régészet és a történeti antropológia eredményei II. Pintér Zoltán , Vida Ernesztina (témavezetı: Dr. Just Zsuzsanna) :
„Súlyos kérdések” – szegedi egyetemisták tápláltsági állapota Különdíj Ágota Annamária (témavezetı: Dr. Bodzsár Éva) :
A testi fejlettség és a vérnyomás közötti összefüggések Különdíj Szabó Gyöngyi (témavezetı: dr Molnár Erika, dr Kocsis-Savanya Gábor) :
Egy késı középkori temetı embertani leleteinek paleosztomatológiai vizsgálata Immunológia I
I. Kremlitzka Mariann Renáta (témavezetı: Dr. Erdei Anna) :
Immunkomplex-kötı receptorok megjelenése és szerepe emberi memória B-sejteken II. Csordás Gábor (témavezetı: Dr. Andó István, Dr. Márkus Róbert, Dr. Maróy Péter) :
Egy új vérsejtképzı szövet azonosítása és jellemzése Drosophila melanogasterben Különdíj Pázmándi Kitti Linda (témavezetı: Dr. Bácsi Attila) :
Az oxidatív stressz hatása a humán plazmacitoid dendritikus sejtek fenotípusos és funkcionális sajátosságaira Különdíj Schneider Andrea (témavezetı: Dr. Matkó János) :
Az ösztrogén (17β-ösztradiol, E2) gyors, nem-genomiális hatásai T- és B limfocitákon Immunológia II
I. Varga Rita Éva (témavezetı: Dr.Gogolák Péter, Dr. Rajnavölgyi Éva) :
TLR3 és TLR4 szerepének vizsgálata monocita eredető dendritikus sejtek aktivációjára II. Szarka Eszter (témavezetı: prof. Sármay Gabriella) :
Szintetikus citrullinált peptidek felhasználása a rheumatoid arthitis korai diagnosztizálásában Mikrobiológia I
I. Horváth Péter Ferenc (témavezetı: Dr. Pfeiffer Ilona) :
Mitokondriális genom polimorfizmus vizsgálata Lodderomyces elongisporus törzsekben http://otdk.dyndns.org/page.php?MenuID=55 III. Pfliegler Valter Péter (témavezetı: Dr. Sipiczki Mátyás) :
A fokozatos genom stabilizáció vizsgálata a Saccharomyces cerevisiae és Saccharomyces uvarum élesztıfajok fertilishibridjei és azok utódnemzedékeinek analízise során III. Kovács Laura (témavezetı: Dr. Vágvölgyi Csaba, Dr. Galgóczi László) :
Antimikrobiális fehérjét termelı Neosartorya fischeri izolátum vizsgálata Különdíj Bencsik Ottó (témavezetı: Dr. Papp Tamás, Dr. Szekeres András) :
Egy biológiailag aktív extracelluláris metabolit termelésének vizsgálata fonalas gombákban Mikrobiológia II
I. Krett Gergely (témavezetı: Dr. Borsodi Andrea, Palatinszky Márton) :
A Hévízi forrástó üledékében elıforduló baktériumközösségek faji diverzitásának vizsgálata tenyésztésen alapuló éstenyésztéstıl független molekuláris biológiai módszerekkel II. Nagy Gábor (témavezetı: Dr. Papp Tamás) :
Járomspórás gombák karotin-termelésének elemzése, a bioszintézis út molekuláris vizsgálata III. Petkovits Tamás (témavezetı: Dr. Papp Tamás) :
Járomspórás gombák filogenetikai és molekuláris taxonómiai vizsgálata Különdíj Radvánszkiné Mikuláss Kata (témavezetı: Dr. Alföldi Lajos, Dr. Kiss Antal, Dr. Boros Imre) :
A Bacillus megaterium 216 megacinimmmunitásért felelıs fehérje szerepének vizsgálata B. megaterium és E. coligazdában.
Mikrobiológia III
I. Ördögh Lilla (témavezetı: Dr. Vágvölgyi Csaba; Dr. Galgóczi László) :
Gyümölcslevek és nem antifungális szerek antifungélis hatása II. Varga Karolina (témavezetı: Mészáros Éva, Révész Sára) :
Klórozott alifás szénhidrogénekkel szennyezett területek kármentesítésének nyomon követése klasszikusmikrobiológiai módszerekkel III. Kriston-Pál Éva (témavezetı: Avasiné Dr Kucsera Judit) :
Villányi borok élesztıbiótájának vizsgálata Különdíj Lejtovicz Zsuzsanna (témavezetı: Dr. Makk Judit, Homonnay Zalán) :
A budapesti ivóvízhálózat tenyészthetı baktériumközösségeinek vizsgálata Különdíj Balázs Petra (témavezetı: Dr. Makrai László) :
A vörös vércse (Falco tinnunculus) és az egerészölyv (Buteo buteo) száj-garatüregében domináló aerobbaktériumflóra vizsgálata Molekuláris biológia I
I. Róna Gergely (témavezetı: Dr. Friedrich Péter, Bozóky Zoltán) :
A kalpainok sejten belüli lokalizációja és hatása a dUTPázra II. Draskovits Gábor (témavezetı: Dr. Pósfai György, Dr. Boros Imre) :
A járulékos genom szerepe az Escherichia coli baktérium hıadaptációs képességében Különdíj Pénzes Judit (témavezetı: Dr. Benkı Mária, Doszpoly Andor) :
Az atadenovírusok hüllı eredetének bizonyítására irányuló vizsgálatok Különdíj Szedlacsek Orsolya (témavezetı: Dr. Boros Imre, Dr. Pankotai Tibor) :
Az Ada2b gén promóternének analízise Drosophila melanogaster-ben Molekuláris biológia II
I. Kis Viktor (témavezetı: Dr. Csikós György) :
A nevesincs CG6783 gén szerepe az autofágiában és az endocitózisban II. Lisztes Erika , Ambrus Lídia (témavezetı: Dr. BíróTamás, Borbíró István) :
A tranziens receptor potenciál vanilloid-3 (TRPV3) aktivációja gátolja a humán szırtüszı növekedését III. Lakatos Dániel (témavezetı: Dr. Boros Imre, Zsindely Nóra) :
Drososphila transzkripciós ko-aktivátorok vizsgálata Különdíj Boratkó Anita (témavezetı: Dr. Csortos Csilla, Kása Anita) :
A PP2A regulátor alegységeinek vizsgálata tüdı artéria endothel sejteken Molekuláris biológia III
I. Horváth Judit Krisztina (témavezetı: Dr. Deák Péter, Dr. Boros Imre) :
Az APC/C komplex Cdc26 alegységének azonosítása és jellemzése Drosophila melanogasterben II. Nagy Zsuzsanna (témavezetı: Dr. Rusznák Zoltán, Kosztka Lívia) :
Melanoma malignum sejtek TASK-3 expressziójának gátlása shRNS vektorral végzett stabil transzfekcióval III. Éva Csaba (témavezetı: Dr. Tamás László) :
Egy Arabidopsis aldo-keto reduktáz enzimet termelı transzgénikus árpa elıállítása Neurobiológia I
I. Vıfély Gergı (témavezetı: Dr. Környei Zsuzsanna) :
Retinsav a posztnatális központi idegrendszerben: asztrogliasejtek retinsav termelése in vitro és in vivo II. Bohár Zsuzsanna (témavezetı: Dr. Párdutz Árpád, Prof. Dr. Toldi József) :
L-kinurenin hatásai a migrén nitroglicerines állatmodelljében Különdíj Popovics Petra (témavezetı: Dr. Kovács Magdolna, Dr. Molnár László) :
A hypophyseális inhibin-aktivin-follisztatin rendszer szabályozásának vizsgálata patkányban Különdíj Neubrandt Máté (témavezetı: Dr Jelitai Márta) :
Glutamát transzporterek az idegi elkötelezıdés során - EAAT4 glutamát transzporter vizsgálata - Neurobiológia II
I. Bercsényi Kinga (témavezetı: Dr. Lele Zsolt) :
A cadherin-13 szerepének vizsgálata az agykéreg embrionális fejlıdésében II. Plattner Viktor (témavezetı: Dr. Acsády László) :
Különbözı Eredető Óriás Serkentı Terminálisok Eloszlása és Konvergenciája Patkány SzomatoszenzorosThalamusában Különdíj Kovács Anita (témavezetı: Dr. Hernádi István, Dr. Nagy Géza) :
Monoaminok és metabolitjaik voltammetriás mérése karbonszálas mikro és karbonpasztás screen-printed elektródon Neurofiziológia
http://otdk.dyndns.org/page.php?MenuID=55 I. Takács Szabolcs (témavezetı: Dr. Papp András) :
A 3-nitropropionsav akut hatásainak vizsgálata patkány szomatoszenzoros rendszerén II. Völgyi Katalin (témavezetı: Dr. Juhász Gábor, Orbán Gergely) :
Az Aβ aggregáltsági fokának és fiziológiai hatásának új összefüggései III. Fiáth Richárd Balázs (témavezetı: Dr. Ulbert István) :
Kortikális lassú oszcillációk és a bajuszingerlés kapcsolata altatott patkányban Különdíj Veres Judit (témavezetı: Dr. Hájos Norbert, Zemankovics Rita) :
A gamma oszcilláció kialakulása a hippokampusz CA1 régiójában Növényélettan
I. Tóth Tünde (témavezetı: Dr. Kovács László, Dr Garab Gyızı, Dr. Erdei László) :
A fotoszintézis gátlása kadmiummal Synechocystis sp. PCC 6803 sejtekben. Az elsıdleges és másodlagos hatásokelkülönítése II. Horváth Edit , Sulyok Zita Katalin (témavezetı: Dr. Tari Irma, Gémes Katalin) :
SA-indukált reaktív oxigénformák sóstressznek kitett paradicsomban: akklimatizáció vagy programozott sejthalál III. Pap Mátyás (témavezetı: Dr. Janda Tibor, Dr. Padisák Judit) :
Fagyállóságot befolyásoló tényezık vizsgálata búzában Különdíj Molnár Réka (témavezetı: Dr. Farkas Ágnes) :
A medvehagyma (Allium ursinum L.) nektáriumszerkezete, nektárprodukciója, a nektár és a méz speciálismetabolitjai Növényökológia
I. Lengyel Attila (témavezetı: Dr. Csiky János, Dr. Botta-Dukát Zoltán) :
Indikátorértékek koncentráció-analízise és átlagolása a baranyai mezofil rétek példáján II. Németh Zoltán (témavezetı: Dr. Czóbel Szilárd) :
Gyomállományok komplex és manipulatív ökofiziológiai vizsgálata; az egyes klímaelemek hatása az ököfiziológiaiparaméterekre III. Lengyel Edina (témavezetı: dr. Stenger-Kovács Csilla) :
Egyensúlyi állapot és diszturbancia vizsgálatok a Torna-patak kovaalga közösségeiben Különdíj Pethı Zsolt (témavezetı: Péli Evelin Ramóna, Dr. Tuba Zoltán) :
Két pillangósvirágú növény (Cicer arietinum L., Trigonella foenum-graecum L.) emelt CO2 koncentrációra adottökofiziológiai válaszai Ökotoxikológia
I. Antal Otilia Tamara (témavezetı: Dr. Kósa Ferenc, Gácsi Mariann, Dr. Gyıri János) :
Cianobaktérium törzsek citotoxicitásának vizsgálata CHO-K1 sejteken II. Combi Zsolt (témavezetı: Dr. Mészáros Ilona, Oláh Viktor) :
A króm (VI) hatása különbözı Spirodela polyrrhiza ökotípusok növekedésére és antocián-felhalmozására Sejtbiológia I
I. Szatmári Zsuzsanna (témavezetı: Prof. Sass Miklós) :
Az autofágia szerepe az emlıs neuronpusztulásban II. Bakó Fruzsina (témavezetı: dr. Márián Teréz) :
A vesetok-parathymicalis nyirokcsomó metastasis modell kidolgozása és vizsgálata Különdíj Haskó János (témavezetı: Dr. Krizbai István, Dr. Rákhely Gábor) :
Melanóma sejtek transzendoteliális migrációjának vizsgálata in vitro vér-agy gát modellen Sejtbiológia II
I. Maruzs Tamás (témavezetı: Dr. Csikós György) :
Új pont az autofágia térképén - myoblast city (mbc) II. Horváth Attila (témavezetı: Dr. Vámosi György) :
Sejtmagreceptorok és ACTR koaktivátorok in vivo vizsgálata Különdíj Nagy Péter (témavezetı: Dr. Lippai Mónika) :
Különdíj Walter Fruzsina (témavezetı: Dr. Deli Mária, Dr. Varga Csaba) :
A tesmilifene, egy tamoxifen-származék kemopotencírozó szer, hatása agyi endotélsejtekre Taxonómia, populációbiológia
I. Mátrai Eszter (témavezetı: Dr. Kabai Péter, Vili Nóra, Dr. Csorba Gábor) :
A tigris (Panthera tigris) alfajok molekuláris taxonómiája III. Rigó Krisztina (témavezetı: Dr. Földvári Gábor) :
Gyíkfajok szerepe a kullancsok és az általuk terjesztett spirochéták fenntartásában III. Lendvay Bertalan (témavezetı: Dr. Kalapos Tibor) :
A jégkorszaki maradvány magyarföldi husáng diszperz populációinak összehasonlítása Különdíj Merényi Zsolt , Tamaskó Gabriella (témavezetı: Dr. Bratek Zoltán, Orczán Ákos Kund) :
A Kárpát – Pannon régió kis fehér Tuber-einek taxonómiai revíziója Természetvédelmi biológia
I. Breznai Judit , Schmidt Júlia , Kovács Attila , Csısz István (témavezetı: Dr. Barta Zoltán, Dr. Végvári Zsolt) :
Éjszakázóhely választás a hortobágyi darvaknál II. Kelemen András , Miglécz Tamás (témavezetı: Dr. Tóthmérész Béla, Dr. Török Péter) :
Alacsony diverzitású magkeverék vetésével történı természetvédelmi gyeprekonstrukció korábbi lucernások helyén Különdíj Baranyi Gabriella (témavezetı: Dr. Jordán Ferenc) :
Egy ragadozómadár élıhelyhálózatának elemzése: módszertani áttekintés Különdíj Herczeg Róbert , Tamási Kitti (témavezetı: Dr. Horváth Gyızı) :
Az északi pocok rekolonizációs mintázata a Kis-Balaton lápterületein Virológia
I. Mészáros Beáta (témavezetı: Dr. Csoma Eszter) :
Humán herpeszvírus 6 reaktiváció vizsgálata vesetranszplantáltakban http://otdk.dyndns.org/page.php?MenuID=55 II. Dandár Eszter (témavezetı: Prof. Dr. Benkı Mária, Doszpoly Andor) :
Adeno- és herpeszvírusok elıfordulásának felmérése ragadozók (Carnivora) mintáinak PCR-es vizsgálatával III. Bérczi Bálint , Madai Mónika (témavezetı: Dr. Jakab Ferenc) :
Magyarországi és horvátországi erdeiegerek (Apodemus) által hordozott Dobrava hantavírusok kimutatása ésgenetikai variabilitásának vizsgálata Különdíj Takács Irma , Pásti Emese (témavezetı: Dr. Boldogkıi Zsolt) :
Intelligens vírusok kifejlesztése idegi hálózatok jelölésére Különdíj Szalkai Teodóra (témavezetı: Dr. Ferenczi Emıke és Kaposi Tamásné) :
Magyarországon elıforduló Nyugat-Nílusi vírusfertızések jelentısége és szeroepidemiológiai vizsgálata Viselkedésökológia
I. Huszár Dóra (témavezetı: Dr. Barta Zoltán) :
A kooperáció evolúciójának egy elhanyagolt mechanizmusa: a vak kölcsönösség II. Szegedi Anikó (témavezetı: Dr. Rosivall Balázs) :
A hımérséklet és a költés idızítésének hatása a kelési aszinkróniára örvös légykapónál (Ficedula albicollis) Különdíj Gyuris Enikı (témavezetı: Dr. Barta Zoltán) :
Egyedi viselkedés verıköltı bodobácsoknál (Pyrrhocoris apterus) 2008 - 2009 tml, Blue Mushroom | Kapcsolat

Source: http://jfszk.hu/e107_files/downloads/otdk/XXIX_OTDK_biologia_eredmenyek.pdf

Microsoft word - curriculum vitae_hung-rong yen updated on oct 08, 2011.doc

Curriculum Vitae (Hung-Rong Yen) Name: Hung-Rong Yen (顏宏融) Birth date: October 19, 1972. Birth Place: Changhua County, Taiwan Citizenship: Taiwan, R.O.C. Office Address: Center for Traditional Chinese Medicine, E-mail: coloryen@adm.cgmh.org.tw Language: Taiwanese, Chinese, English Education and Post-Graduate Education: Sep 1990-Jun 1997 M.D., China Medica

Estudo sobre as principais festas bíblicas

Estudo sobre as principais festas bíblicas Tipo: Teologia / Autor: Autores diversos "As festas bíblicas são ordens sagradas do Senhor. Elas não são apenas judaicas; são, antes de mais nada, do Senhor, declaradas como estatuto eterno (Lv. 23:1-44). Essas festas não são um convite para que a Igreja volte à primeira aliança, mas para sustentar a mensagem que elas transmitem. Elas apo

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf