Referentiewaardenboekje

Namens de wetenschappelijke staf van Atal-Medial hebben wij het genoegen u de zevende druk van dit referentiewaardenboekje aan te bieden.
De analyses zijn onderverdeeld in 4 groepen:Chemie, Hematologie en StollingFaeces en urineLiquorToxicologie De bepalingen zijn alfabetisch gerubriceerd; indien relevant zijn referentiewaarden naar leeftijd beschreven.
Niet opgenomen zijn de allergenen en die antilichaambepalingen waarvan de referentiewaarden "niet aantoonbaar" zijn De referentiewaarden onder de groep "toxicologie" zijn verstrekt door de Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen.
Wij hopen dat u veel gemak heeft van dit boekje en houden ons aanbevolen voor aanvullingen en opmerkingen.
Deze kunt u richten aan KAM-dienst@medial.nl Telefoonnummers:Call center (opvragen uitslagen): 023 890 87 99 Alfa1-antitrypsine kwantitatiefα-1 antitrypsine kwantitatief Hepatitis B antistoffen titerHepatitis B antistoffen (na vaccinatie) titeras-HBs (immuniteit) Anti Mullarian HormoneA.M.HMIS (mullerian inhibiting substance) 2-5j: <1605-9j: <24010-12j: <32013-15j: <170>16jr <85 Cefalinetijdactivated partial thromboplastin time as Citrullineantistoffen tegen Cyclische gecitrullineerde peptiden as TTG Gluten Tissue Transglutaminase as Transglutaminase as <1 d.: 1-125 1-2 d.: 1-200 2-3 d.: 1-250 3-7 d.: 1-200 7 d.-4 w.: 1-100 mannen: 30-50j: <584 51-70j: <704 >70j: <854 Tannerstadium 1: 0.2-2.4Tannerstadia 2-3: 0.5-4.1Tannerstadium 4: 2.0-7.6Tannerstadium 5: 3.3-10.020 - 30j: 7.6-17.430 - 40j: 4.1-14.440 - 50j: 2.7-11.750 - 60j: 1.9-9.260 - 70j: 1.1-7.3>70j: 0.7-5.4 V: <20j:Tannerstadium 1: 0.4-1.8Tannerstadia 2-3: 0.6-4.8Tannerstadium 4: 1.6-6.2Tannerstadium 5: 2.1-10.320 - 30j: 1.9-10.330 - 40j: 1.2-7.940 - 50j: 0.8-6.050 - 60j: 0.5-4.660 - 70j: 0.4-3.4>70j: 0.3-2.4 eo: <2.0 baso: <1.0neutr: 5.0-20.0 lymfo: 2.0-10.0 mono: <2.0 8d-0.5j :eo: <2.0 baso: <0.2neutr: 1.0-8.5lymfo: 4.0-13.5mono: 0.1-1.0 0.5-3j:eo: <0.8 baso: <0.2neutr: 1.0-9.0lymfo: 1.5-8.0mono: 0.1-1.0 3j - 6j:eo: <0.8 baso: <0.2neutr: 1.5-9.0lymfo: 1.0-6.5mono: 0.1-1.0 7 - 15j:eo: <0.5baso: <0.2neutr: 1.5-8.0lymfo: 1.0-5.0mono: 0.1-1.0 >15j:eo: <0.5baso:<0.2neutr: 1.5-7.5lymfo: 1.0-3.5mono: 0.1-1.0 Mononucleosis Infectiosa Paul Bunnell Pfeiffer 8 d-0.5j: 3.0-4.50.5j-6j: 3.5-5.37j-15j: 3.8-5.6M >15j: 4.5-5.5V >15j: 4.0-5.0 >15d-6m: 14-650>6m-1j: 100-180>1j-5j: 10-1005j-14j: 14-80M:>14-16j: 14-80>16j-19j: 10-170>19j: 25-275 V:fol. fase: 4-13mid. cyclus: 5-22lut. fase: 2-8post menop: >25 <48uur: 1.78-3.076-12d: 1.58-2.90<2j: 1.35-2.302-5j: 1.15-2.205-10j: 1.00-2.05>10j: 0.70-1.45 concentratieverloop; groeihormoondeficiëntie onwaarschijnlijk indien (na stimulatie): >20 2w-0.5j: 0.30-0.420.5-3j: 0.35-0.423j-7j: 0.30-0.427j-15j: 0.35-0.50M >15j: 0.40-0.50V >15j: 0.35-0.45 8d-6j: 6.0-9.07j-15j: 6.5-10.0M >15j: 8.5-11.0V >15j: 7.5-10.0 PF4/heparineanti- Platelet factor 4Heparine geïnduceerde trombocytopeniePF4-heparine ELISAT040 1j-2j: 0-182j-3j: 0-263j-4j: 0-344j-7j: 0-647j-9j: 0-709j-12j: 0-11612j-15j: 0-155>15j: 0-150 2w-3m: 0.07-0.503m-6m: 0.07-0.786m-1j: 0.14-0.851j-2j: 0.14-0.992j-3j: 0.14-1.993j-5j: 0.14-1.925j-8j: 0.14-2.208j-16j: 0.14-3.17>16j: 0.60-3.20 1j-3j: <1403j-6j: <1606j-9j: <2609j-12j: <31012j-18j: <230>18j: <120 2w-3m: 2.41-7.243m-6m: 2.01-10.406m-1j: 2.41-14.001j-2j: 2.41-12.802j-3j: 4.02-12.003j-5j: 4.82-12.405j-8j: 4.82-13.208j-16j: 4.82-14.40>16j: 7.00-16.00 1-4m: 1.8-6.74- 6m: 1.8-7.06-12m: 2.0-7.71-1.5j: 2.5-8.21.5-2j: 2.9-8.52-3j: 3.2-9.03-4j: 3.5-9.44-6j: 3.7-10.06-9j: 4.0-10.89-12j: 4.0-11.512-18j: 3.7-12.8>18j: 4.9-11.4 1-4m: 0.38-2.14-6m: 0.34-2.16-12m: 0.34-2.31-1.5j: 0.38-2.41.5-2j: 0.45-2.62-3j: 0.52-2.83-4j: 0.63-3.04-6j: 0.72-3.46-9j: 0.85-4.19-12j: 0.98-4.812-18j: 1.06-6.1>18j: 1.50-6.4 1-4m: 0.14-0.704-6m: 0.15-0.806-12m: 0.15-0.971-1.5j: 0.15-1.071.5-2j: 0.15-1.132-3j: 0.14-1.203-4j: 0.13-1.264-6j: 0.13-1.336-9j: 0.13 1.429-12j: 0.15-1.4912-18j: 0.18-1.63>18j: 0.20-1.10 1-4m: 0.03-0.364-6m: 0.03-0.236-12m: 0.03-0.431-1.5j: 0.03-0.621.5-2j: 0.03-0.792-3j: 0.03-1.063-4j: 0.03-1.274-6j: 0.03-1.586-9j: 0.03-1.899-12j: 0.03-2.1012-18j: 0.04-2.30>18j: 0.08-1.40 2w-3m: 0.10-0.683m-6m: 0.13-0.816m-2j: 0.13-1.112j-3j: 0.25-1.113j-5j: 0.30-2.215j-11j: 0.34-2.3611j-16j: 0.34-2.97>16j: 0.50-3.00 V (foll/lut): <150ovulatiepiek: <1200post menop: <10 V (foll/lut): 5-200ovulatiepiek: <3000post menop: <10 8d-0.5j: 6.0-17.00.5-3j: 4.0-16.03j-6j: 4.0-15.07j-15j: 4.0-14.0>15j: 4.0-10.0 V: fol fase: 2-13 mid cycl: 14-100lut. fase: 1-12post.men:>10 2m-5m: 0.6-2.05m-9m: 0.7-2.59m-15m: 0.6-2.715m-24m: 0.6-3.12j-5j: 0.2-2.15j-10j: 0.2-1.610j-16j: 0.2-0.6>16j: 0.08-0.75 2m-5m: 0.1-1.35m-9m: 0.1-1.09m-15m: 0.2-1.215m-24m: 0.1-1.42j-5j: 0.1-1.05j-10j: 0.09-0.910j-16j: 0.07-1.2>16j: 0.08-0.80 2m-5m: 0.5-1.65m-9m: 0.6-2.29m-15m: 0.4-2.115m-24m: 0.4-2.32j-5j: 0.3-1.65j-10j: 0.3-1.810j-16j: 0.2-1.2>16j: 0.16-0.76 2m-5m: 1.5-6.05m-9m: 1.4-5.19m-15m: 1.3-4.615m-24m: 0.9-5.52j-5j: 0.5-2.45j-10j: 0.3-2.010j-16j: 0.4-2.1>16j: 0.54-1.54 2m-5m: 2.3-6.55m-9m: 2.4-6.99m-15m: 1.5-6.715m-24m: 1.4-8.02j-5j: 0.9-4.55j-10j: 0.7-4.210j-16j: 0.8-3.5>16j: 0.90-2.26 <0.5j: 75-1100.5-2j: 70-853j-6j: 70-907j-15j: 75-95M >15j: 80-100V >15j: 80-100 45-54j: 0-17255-64j: 0-26365-74j: 0-349> 75j: 0-738 V: foll. fase: 90-700mid. cycle: 250-1500lut. fase: 150-950post menop.: 0-150 neuronale nucleaire antistoffenNeuronale antistoffen V:foll. fase: 0.6-4.7mid. cycle: 2.4-9.4lut. fase: 5.3-86.0post menop: 0.3-2.5 41-50j: 0.1-2.551-60j: 0.1-3.561-70j: 0.1-4.5>71j: 0.1-6.5 10d-15j: 30-85M >15j: 30-90V >15j: 25-85 Cystic FibrosistaaislijmziektemucoviscidoseZweettest <0.1 (=selectief)>0.2 (=niet selectief) 2- 4j: 0.5-1.34-16j: 0.7-1.7>16j: 0.8-1.8 M: ≥50j: 129-567V: 20-49j: 1-34V: ≥50j: 1-22 Tannerstadium 1: 0.0-0.8Tannerstadium 2: 0.0-7.3Tannerstadium 3: 0.6-23.4Tannerstadium 4: 4.3-29.0Tannerstadium 5: 7.6-27.0M: 20-49j: 7.6-31.4M: ≥50j: 4.6-31.0 V: <20jTannerstadium 1: 0.0-0.4Tannerstadium 2: 0.0-0.8Tannerstadium 3: 0.2-1.4Tannerstadium 4: 0.4-1.8Tannerstadium 5: 0.5-2.0V: 20-49j: 0.2-1.8V:≥50j: 0.1-1.6 >6d-3m: 0.72-11.00>3m-1j: 0.73-8.35>1j-6j: 0.7-6.0>6j-11j: 0.60-4.84>11j-20j: 0.51-4.30>20j: 0.27-4.20 ristocetine cofactor activiteitvWF activiteit A.D.H. (24 uurs urine)Vasopressine (24uurs urine) 5-10j: 0.27-0.75 10-17j: 0.75-1.37 17-21j:0.15-0.42 >21j: 0.11-0.33 6-8j: <2.88-12j: <2.3>12j: <2.0 8-30d: 10-171-6m: 17-336-12m: 33-671-4j: 67-1334-8j: 133-2008-16j 200-333>16j: 333-714 1-4w:7.6-16.41-3m:2.3-10.03-6m:2.0-4.86-12m: 1.4-4.51-10j: 1.0-4.511-18j: 1.0-5.018-30j: 1.7-5.731-40j: 1.8-6.241-50j: 2.0-7.251-60j: 2.1-8.961-70j: 2.2-9.9 anti-neuronale antistoffen (liquor)neuronale nucleaire antistoffen (liquor) toxisch:>2.5somspiegeltherap.:1.0-4.0toxisch: >4.0 0.25-0.50: stat. epilept0.12-0.25: anxiol1.00-1.50: eclampsie, tetanustoxisch: >5.00 (portie urine)Nicotine metabolieten (portie urine) analgetisch: 150-200anti inflamm.: 200-300toxisch: >400 TramalTranodalUltramZaldiar (combi met paracetamol) DepakoteNatriumpropylacetaatNatriumvalproaatOrfirilPropymal

Source: http://www.medial.nl/images/files/Referentiewaardenboekje%20versie%207.pdf

Microsoft word - redlands benefit summary 2013 _3_

Redlands USD The following outline of your group’s outpatient prescription drug benefit is provided for your information. This document contains specific coverage and exclusion information related to your prescription benefit provided by Redlands USD and administered by Express Scripts, Inc. For more information about these drugs or others, you can reach us by calling 1-877-586-3115 or by

konamike.net

[Unit 17 Drug Reduces HIV Transmission to Babies] Unit 17 Drug Reduces HIV Transmission1 to Babies Scientists from the United States and Uganda have found a new andsimple way to prevent pregnant2 women from passing the AIDS virus totheir babies. American health officials say the new drug is less costly3 andmore effective than the current treatment4 being used in developingcountries5. Health

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf