(microsoft word - pr\346diken - s\370ndag 26.nov. 2006.doc)

Prædiken søndag den 26. november 2006
– Han har omsorg nok til at sende det bedste. – Han er det rigtige. (He is the real thing) Tema: GUD er …………
Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han som er og
som var og som kommer, den Almægtige.
– Du kan ikke se ham, men du ved han er der. - Han gør det at rejse til en oplevelse. Ingen er vel i tvivl om, at ovenstående er typisk amerikansk. Dog vil jeg sige, at trods vor eventuelle aversion mod alt, hvad der er ”amerikansk”, har denne lille beretning noget at sige os om hvem Gud er og Hans almagt og omsorg for os mennesker. Som en tilføjelse til ovenstående citater kunne man måske endog føje chokoladefirmaet Freja´s slogan (bedst kendt her- hjemme som Marabu): ”Ingen over – ingen ved siden”.
Dagens tema har følgende ordlyd: Gud er. ……. Når man støder på et sådant udsagn, kan det vel ikke undres, at man tænker sine tanker om hvad præsten egentlig har tænkt Jesus brugte jo også billeder når han skulle, beskrive blandt andet, Himlenes Rige for mennesker. Han brugte lignelserne for Vil han mon komme med nogen uigenkaldelige teser om at gøre begreberne forståelige for sin samtid. hvem eller hvad Gud er? Eller kommer julesangens linier ”Præsten holdt en tale, men han sagde ingenting” til sin fulde Hvad gør vi, når vi skal beskrive Gud overfor vore medmen- Jeg skal af gode årsager undlade at svare på ovenstående Har vi billeder eller lignelser nok at tage af? Vidste du at navnet Gud forekommer 2925 gange i vor nu- Årsagen til at jeg har valgt dette tema, ligger nogle år tilbage værende autoriserede bibeloversættelse? Og lægger vi synonyme navne som Herren, Faderen, Den Almægtige og andre til, kan vi mangedoble antallet. Jeg var den gang optaget med at skrive en afhandling om vor Navnet Gud er det første, der møder os i vor Bibel og et af Ved et ophold på vort teologiske seminar i den anledning fik jeg kendskab til en amerikansk side på Internettet med titlen Men nu er det jo ikke nok, alene at bruge billeder for at for- Desperate Preachers com. (Desperate prædikanter.) klare eller beskrive Gud overfor andre mennesker. Her kunne man finde idéer og tanker i andre prædikanters Vi har brug for personlige overbevisninger og egne erfarin- Jeg slog op på emnet Gud og blandt de mange prædikener Hør blot hvad der skete, da Jesus spurgte disciplene om jeg kunne hente inspiration fra, var netop de citater jeg indledet Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han Jeg synes de er så fantastiske, når man skal beskrive hvem sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og Det gavner jo så lidt, hvad jeg kan læse mig frem til, hvis ik- andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.« ke jeg samtidig forstår at tilegne mig det som en personlig erfa- Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds Tænk bare på hvad der skete for Peter og de andre disciple I et af de første år i min tjeneste som præst blev jeg stillet på en prøve, som virkelig sagde ”spar to”. Gud er – dette var denne søndags tema. Vi havde i de såkaldte ”gode gamle dage” et stævne for Men det får først betydning når du og jeg bærer vor egen er- ”Studerende Unge”. Emnet for bibeltimerne var: ”Den Treenige Gud”. Jeg var indbudt til at tale om Sønnen, og sagde med nog- le betænkeligheder ja til indbydelsen. De to andre præster, der Den svenske forfatter Carl Olof Rosenius skriver i en af sine skulle tale om henholdsvis Faderen og Helligånden, var erfarne præster med flere års erfaring. Men jeg sprang ud i det, læste bøger og kommentarer om emnet, og mente selv jeg havde fået følger mig en ven, jeg hører hans røst. I samtalen efter mit indlæg skete der noget, som jeg aldrig Rosenius taler her, for mig at se, om hvordan Gud er med os En af de unge studenter sagde: ”Det var et godt foredrag du over alt. Og det var jo netop dette, som vor kirkefader, John gav os. Måske kunne jeg have gjort det næsten lige så godt. Wesley kom til at bruge som et af sine valgsprog: ”Det bedste Men nu vil jeg spørge dig rent ud: ’Hvem er Jesus Kristus for Hvis vi skal prøve på at danne os et billede af Guds væsen, Det var noget at en tankevækker, som siden har været til stor kunne det være med følgende syv korte sætninger, som den amerikanske metodistpræst Pat Cook bruger når han skal for- Han underviser os i, hvad der er Hans vilje med os. Han giver os kraft til at overvinde det onde. En af vor tids kendte salmedigtere, Holger Lissner skriver i Han er min Gud, ham vil jeg prise, min faders Gud, ham vil jeg hylde. (2 Mos 15,2) Da har du den bedste ballast med dig ud i dagligdagen, og da ”Det bedste af alt er, at Gud er med mig.”

Source: http://www.metodistkirken-odense.dk/fundanemt/files/Gud_er...Praediken_20061126.pdf

Bullphys12_08toc

Contents Vol. 72, No. 12, 2008 Simultaneous English language translation of the journal is available from Allerton Press, Inc. Distributed worldwide by Springer. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics ISSN 1062-8738. Diffraction of Optical Waves by Nonlinearly Induced Cylinders A. P. Sukhorukov

alavin.com

FOR IMMEDIATE RELEASE Contact: Andrew Lavin A. Lavin Communications 212-290-9540 alc@alavin.com ANTI-INFLAMMATORY DRUGS (COXIBS) INTERFERE WITH ASPIRIN’S CLOTTING ABILITY ACCORDING TO BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV STUDY BEER-SHEVA, ISRAEL -- December 23, 2009 -- A new study conducted at Ben-Gurion University of the Negev (BGU) reveals that Celebrex and other anti-infla

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf