Web.abo.fi

Recreational use of erectile dysfunction medication is related to
decreased confidence in erections in young males

Center of Excellence in Behavior Genetics, Department of Psychology, Åbo
Akademi University, Turku, Finland

Recreational use of erectile dysfunction medication (EDM) may decrease confidence in erection in young males, a Finnish study shows. The results suggest that recreational users of EDM may be vulnerable for becoming psychologically dependent on using in order to induce erection.
The research which is to be published in the International Journal of Impotence Research, found that 2,6% of the 4428 young males that participated in the research had used EDMsuch as Viagra or Cialis for recreational purposes during the previous four weeks. The number of men reporting medicinal use was lower (0,9%). Recreational users of EDM had significantly lower confidence in their ability to gain and hold erections compared to non-users. Also, a higher frequency of using EDM was associated with lower confidence levels in this group. However, the recreational users reported better erectile functioning during their first intercourse compared to men who used EDM for medicinal purposes. This suggests that the two groups are qualitatively different and the result is not due to recreational users actually experiencing erectile problems but not being willing to report them as such. In fact, their erectile functioning was at a comparable level with those who had not used EDM at all during the previous four weeks.
In the study, researchers from the Åbo Akademi University in Finland studied 4428 volunteers with a mean age of 30 years. The participants responded to an anonymous questionnaire concerning their sexual behavior. The results are a part of a large project looking at genetic effects on human sexuality and aggressive behavior financed by the Åbo Akademi Foundation.
The results suggest that there is a need for longitudinal follow-up studies of young men who start using EDM for recreational purposes. Santtila, Sandnabba, Jern, Varjonen, Witting and von der Pahlen (2007). Recreational use of erectile dysfunction medication may decrease confidence in ability to gain and hold erections in young males. International Journal of Impotence Research. Advance online publication.
http://www.nature.com/ijir/journal/vaop/ncurrent/abs/3901584a.html Dr Pekka SanttilaCenter of Excellence in Behavior GeneticsDepartment of PsychologyÅbo Akademi University+358 2 215 3632pekka.santtila@abo.fi Erektiolääkkeiden huvikäyttö alentaa luottamusta ylläpitää
erektiota nuorissa miehissä

Käyttäytymisgenetiikan huippututkimusyksikkö, Psykologia, Åbo Akademi, Turku
Erektiolääkkeiden huvikäyttö voi vähentää nuorten miesten luottamusta erektioihinsa, suomalainen tutkimus osoittaa. Tulokset viittaavat siihen, että erektiolääkkeiden huvikäyttäjät voivat tulla psykologisesti riippuviksi lääkkeistä saadakseen erektion. Tämän International Journal of Impotence Research –tiedelehdessä julkaistavan tutkimuksen mukaan 2,6% tutkimukseen osallistuneista 4428 nuoresta miehestä oli käyttänyt jotakin erektiolääkettä (kuten Viagra tai Cialis) huvittelumielessä viimeisten neljän viikon aikana. Näitä lääkkeitä lääketieteellisistä syistä käyttäneiden osuus oli alempi (0,9%). Erektiolääkkeiden huvikäyttäjien luottamus kykyynsä saada ja ylläpitää erektioita oli merkittävästi heikempi kuin vastaajien, jotka eivät olleet käyttäneet erektiolääkkeitä. Lisäksi erektiolääkkeiden tiheämpi käyttö oli yhteydessä heikentyneeseen luottamukseen erektioihin tässä ryhmässä. Huvikäyttäjät raportoivat kuitenkin, että heillä oli vähemmän erektio-ongelmia ensimmäisessä yhdynnässään verrattuna vastaajiin, jotka käyttivät erektiolääkkeitä lääketieteellisistä syistä. Tämä viittaa siihen, että nämä kaksi ryhmää ovat laadullisesti erilaisia ja että tulos ei johdu siitä, että huvikäyttäjät olisivat haluttomia myöntämään todellisia erektio-ongelmiaan. Heidän erektio-ongelmiensa taso oli sitä paitsi samalla tasolla niiden vastaajien kanssa, jotka eivät olleet lainkaan käyttäneet erektiolääkkeitä viimeisten neljän viikon aikana. Tutkimuksessa tutkijat Åbo Akademin psykologian laitokselta tutkivat 4428 vapaaehtoista miestä, joiden keski-ikä oli 30 vuotta. Osallistujat vastasivat nimettömään seksuaalista käyttäytymistä koskevaan kyselyyn. Tulokset ovat osa laajempaa tutkimusta, joka koskee geneettisiä vaikutuksia ihmisten seksuaaliseen ja aggressiiviseen käyttäytymiseen ja sitä rahoittaa Stiftelsen för Åbo Akademi. Tulosten perusteella on tärkeää seurata pitkäaikaistutkimuksissa nuoria miehiä, jotka alkavat käyttää erektiolääkkeitä huvittelumielessä. Santtila, Sandnabba, Jern, Varjonen, Witting and von der Pahlen (2007). Recreational use of erectile dysfunction medication may decrease confidence in ability to gain and hold erections in young males. International Journal of Impotence Research. Advance online publication.
Artikkelin voi löytää netistä osoitteesta: http://www.nature.com/ijir/journal/vaop/ncurrent/abs/3901584a.html Tutkijoihin voi ottaa yhteyttä osoitteessa: Pekka Santtila, FDKäyttäytymisgenetiikan huippututkimusyksikköPsykologiaÅbo AkademiTurku+358 2 215 3632pekka.santtila@abo.fi Unga mäns användning i rekreationssyfte av läkemedel avsedda för
behandling av erektionsstörningar leder till minskad tilltro till den egna
erektionsförmågan

Spetsforskningsenheten i beteendegenetik, Psykologiska institutionen, Åbo Akademi
Unga mäns användning i rekreationssyfte av läkemedel avsedda för behandling av erektionsstörningar kan leda till minskad tilltro till egna erektionsförmågan, visar en finsk studie. Resultaten visar också att dessa män kan bli psykologiskt beroende av erektionsläkemedel för att kunna lita på den egna erektionsförmågan.
Forskningsresultaten, som kommer att publiceras i ”International Journal of Impotence Research”, visar att 2.6% av de 4 428 unga män som deltog i studien hade använt erektionsläkemedel som t ex Viagra eller Cialis i rekreationssyfte under de närmast föregående fyra veckorna. Antalet män som rapporterade användning pga medicinska orsaker var lägre (0.9%).
De som använt dessa läkemedel i rekreationssyfte hade en signifikant lägre tilltro till sin förmåga att få och hålla kvar en erektion än de som inte använde sig av dessa läkemedel. Dessutom framkom att de som oftare använde sig av dessa läkemedel hade en lägre tilltro till den egna förmågan jämfört med de som mera sällan brukade läkemedlen.
Det framkom också att de som använde sig av erektionsläkemedel i rekreationssyfte hade haft en bättre erektionsförmåga i samband med sitt första samlag i jämförelse med de som angav medicinska orsaker. Detta innebär således att dessa båda grupper är kvalitativt olika och att de som rapporterade rekreativ användning inte gjorde detta för att dölja att de skulle vara i behov av dessa läkemedel av medicinska orsaker. I själva verket var deras erektionsförmåga på samma nivå som för de som inte använt sig av dessa läkemedel under de närmast föregående fyra veckorna.
I denna studie studerade forskare från Åbo Akademi i Finland 4 428 frivilliga män med en medelålder på 30 år. Deltagarna svarade på en anonym enkät rörande sitt sexuella beteende. Studien är en del av ett större forskningsprojekt som undersöker genetiska effekter på sexuellt och aggressivt beteende och som finansieras av Stiftelsen för Åbo Akademis forskningsinstitut.
Dessa resultat visar också att det finns ett behov av longitudinella uppföljningsstudier rörande unga mäns användning av erektionsmedicinering i rekreationssyfte. Santtila, Sandnabba, Jern, Varjonen, Witting and von der Pahlen (2007). Recreational use of erectile dysfunction medication may decrease confidence in ability to gain and hold erections in young males. International Journal of Impotence Research. Advance online publication.
http://www.nature.com/ijir/journal/vaop/ncurrent/abs/3901584a.html Pekka Santtila, FDSpetsforskningsenheten i beteendegenetikPsykologiÅbo AkademiÅbo+358 2 215 3632pekka.santtila@abo.fi

Source: http://web.abo.fi/fak/hf/kaksostutkimus/press_release.pdf

tearosecafe.it

20052 monza mi itpiazza duomo 4www.tearosecafe.itinfo@tearosecafe.itcolazione della nonna caffèlatte, biscotti assortiti e dolce del giorno a scelta continental breakfast succo, piccoli croissant, pane, burro e marmellata, yougurt naturale, caffè o cappuccino organic breakfast spremuta d’arancia, fette biscottate, marmellata senza zucchero, yogurt naturale, caffè al ginseng tearose brea

Microsoft word - chimica farmaceutica.doc

CHIMICA FARMACEUTICA Docente: Prof. Romano Silvestri Chimica Farmaceutica generale. Definizione, caratteristiche e metodi di sviluppo dei farmaci. Momenti dell’azione di un farmaco: fasi farmaceutiche, farmacocinetiche e farmacodinamiche. Interazioni Farmaco recettore. Legami intermolecolari: Legami idrogeno ed interazioni idrofobiche; ruolo dell’acqua. Aminoacidi e Proteine: Stru

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf