Microsoft word - pandemi info till personal.doc

Till allmänheten och anställda vid Landskrona
Information om Nya influensan
Det har i dessa tider knappast undgått någon att den nya influensan nu blivit
mer manifest. Dagligen rapporteras om allt fler som insjuknar runt om i
världen. Vad är då egentligen den nya influensan och varför sprids den som den
gör?
Den nya influensan har den egenskapen att den kan smitta mellan djur och
människa. Det är så den ursprungligen smittade och då mellan gris och
människa. När ni läser om den nya influensan som skrivs den enligt följande:
A (H1N1). A står för just det faktum att den kan spridas mellan djur och
människa. Den annars vanligt förekommande och säsongsbundna influensan
benämns med B och har den egenskapen att den enbart smittar mellan
människor.
Nya influensan kommer troligen under tidig höst att öka ytterligare varför
Landskrona Stad arbetar med att förbereda sig inför infektionen när den når
Sverige.
Fram till dags datum finns fastlagd statistik som visar att ålderskategorierna 10-
30 år är de som hittills blivit mest smittade. Varför frågar sig säkert en del?
Vetenskapen menar att den nya influensan, eller kombinationen utav den
(H1N1) endast funnits vid få tillfällen tidigare vilket innebär att få människor
blivit drabbade. Influensorna som i slutet på 50- respektive 60- talet benämndes
som Asiaten och Hong Kong hade likheter med den nya influensan. De som då
drabbades har idag ett visst skydd mot den nya influensan. Personer födda efter
slutet av 60- talet utgör därför en grupp som kan drabbas mer.
Hur farlig är den?
The European Centre of Disease Prevention and Controls (ECDC) utvärderar
riskerna med den nya influensan A/H1N1 som nu fått ordentligt fäste i Europa.
Med det större underlaget klarnar bilden av hur den slår i Europa, där
förutsättningarna delvis är annorlunda än i USA och Mexiko.
Landskrona stad
Tfn 0418-47 00 00
Bankgiro 868-6123
Fax 0418-47 38 01
Postgiro 12345-5
Org.nr 212000-1140
Besöksadress Kungsgatan 11

ECDC konstaterar att dödligheten verkar mindre än för en vanlig
säsongsinfluensa. (Sydsvenska Dagbladet 090722)
Vi vet idag att ca 123 000 människor runt om i världen drabbats. Den nya
influensan och dess största hot utgörs av det faktum att den troligen kommer att
drabba väldigt många och då främst personer i arbetsför ålder. Den kan med
andra ord slå hårt mot samhällsviktiga funktioner såsom äldreboende, sjukhus
etc. Det finns en oro för att så många som 50 % av befolkningen kan drabbas
under en och samma period vilket då medför problem att bibehålla en god och
säker vård. Förutsättningarna att klara det som åligger oss att utföra under
normala tider, är kanske inte möjliga att genomföra. Prioriteringarna blir
oerhört viktiga.
Vaccinationer
Räddningstjänsten har det specifika uppdraget att dels föreslå en
beredskapsplan, dels upprätta en lista med vilka personalgrupper inom
Landskrona Stad som först bör vaccineras.
Den allmänna uppfattningen är att hela Sveriges befolkning skall bli
vaccinerade men när i tiden detta kan genomföras vet vi inte i skrivande stund.
Det viktiga är dock att tillse att viktiga personalgrupper först blir vaccinerade så
att dessa hinner bygga upp ett försvar mot influensan.
Antivirusmedel
Alla har säkert hört talas om Tamiflu. Tamiflu är ett sk antiviralt medel, dvs det
har en viss effekt mot virusinfektioner. Det är dock viktigt att komma ihåg att
detta inte botar en virusinfektion däremot har den egenskapen att mildra
symtomen och sjukdomsförloppet. Den typen av läkemedel kan endast erhållas
via recept och är idag förskrivet att tillskrivas personer som kan tänkas vara
särskilt utsatta, t.ex. personer med nedsatt infektionsförsvar, personer med
hjärt/kärl och lungsjukdomar etc.
Länkar
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/skane
http://www.skl.se/startsida.asp?C=24

Source: http://www2.landskrona.se/kommun/pressmeddelanden/090722.pdf

Deri yaslanmasinintopikal ajanlarla onlenmesi.fh9

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla ÖnlenmesiDoç. Dr. Ümit Türsen**Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalý Yüzdeki yaþlanma lentigolar, dispigmentasyon, senil purpura, kýrýþýklýklar, ince çizgilenmeler ve kabalaþmada artýþgibi birçok deðiþiklikle deðerlendirilip primer fotoyaþlanma sonucu oluþabilir. Fasyal düzeltme için birçok topikalprepara

Sad079r5

CCC Heep Woh College 2012-2013 Monthly School Report February 2013 Social Worker Performance Appraisal Half Yearly Review On 1st February, Mr. Lo Chung Bill, Supervisor of School Social Worker, came to our school with social workers Ms. Wong Nga Man Rebakah and Mr. Leung Hon Sum Vincent. We had a meeting with Mr. Moy Ka Yiu, Vice-principal, Mr. Kwan Chi Ho, Guidance Master,

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf