Aktiv-rehab.no

FORHÅNDSVISNING AV IKKE INNLEVERT RAPPORT Helse Sør Øst Forskningsgruppe - Artrose Hovedkonklusjon for 2009: 26 vitenskapelige artikler (+12 i pipleline),en god etablert infrastruktur for forskningen innen hånd, kne og hofte artrose, aktive samarbeid med nasjonale kliniske forskningsmiljø, samt videreutvikling av etablerte og 2 ny internasjonale samarbeidspartnere. Målene for forskningsaktiviteten i 2009 er oppnådd. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Diakonhjemmet har i 2009 gjennom sitt forskningssamarbeid innen artrose vist en betydelig forskningsproduksjon og en videretutvikling av etablerte i til egg til nye forskningssamarbeid. Da NIFU-Step 2008 evalueringen ikke var tilgjengelig ved forrige rapport viser vi til deres konklusjon: “. Despite the short time interval, the group has published 71 articles in international scientific journals with peer review. This must be described as more than satisfactory. A contributing factor to this has been the connection to international research networks and cooperation between Ul evål University Hospital, Diakonhjemmet Hospital, Martina Hansen Hospital, Rikshospitalet University Hospital and Akershus University Hospital. The research group has contributed to building a vibrant research environment in the Oslo region”. o En disputas (Lars-Petter Granan, Ortopedisk avdeling) o En levert doktorgrad (Sverre Løken, Ortopedisk avdeling) o 5 doktorgrader som er i sluttspurten og som skal levere 2010 (Stig Heir (Martina Hansen), Barbara Christensen (Diakonhjemmet), Ingrid Eitzen, Britt Elin Øiestad, Linda Fernandes, Philip Wilkens og Berthe Bø, al e Ortopedisk avdeling) o 3 pågående doktorgradsstudier [Hilde Apold (Ortopedisk avdeling), Jan Harald Røttingen (AHus), Rikke Moe (Diakonhjemmet)] • Ullensaker undersøkelsen: Oppstart av den store epidemiologiske studien innen artrose ledes av postdoc stipendiat Nina Østerås, etablert styringsgruppe med Universitetet i Oslo (Dag Brusgaard), Helse Sør Øst Artrose gruppen og representant fra Ullensaker kommune (al mennlege Unni-Berit Skjervheim). Godkjenning av REK og Datatilsynet, klar for utsending og kliniske undersøkelser. o Håndartose kohort: Alle artiklene er enten akseptert el er publisert i denne doktorgradstudien (Barbara Christensen):skal leveres i 2010. o Hofteartrose studier: Hovedfunnene fra randomisert studie er submitted, case-control studie er submitted, Intervensjonsprogrammet i studien er "in press", og siste manuskript i dette doktorgardsstudiet er "in manuscript". Stipendiat nr 2 er på plass (Ida Svege) for å gjennomføre langtidsoppfølgingen av 109 pasienter, datainnsamling ferdig gjennomført i 2010. o Kneartrosestudier: Første artikkel nonimert til beste artikkel i Am J Sport Med med prisutdeling i USA 2009. Artikkel nr 2 er in revision, og de to siste artiklene i denne studien er in manuscript. o Menisk–Artrose-studier. Oppstart av ny doktorgradsstudie (Silje Stensrud) innen degenerative meniskskader med endepunkt artrose, en klinisk randomisert studie på effekt av trening versus kirurgi. Nytt forsknings og finansierinsg-samarbeid med Syd Danske Universitet, Odense. o Bruskstudier: Translasjonsforskning gjennomføres; basalforskning innne focale bruskskader, evaluering av rehabiliteringsprogram, samt klinisk randomisert studie av ulike kirurgisk teknikker (postdoc stipendiat Asbjørn Årøen). Datainnsamling ful føres i 2010. 2 abstracts er al erede innsendt til konferanser i 2010 (ESSKA). http://forskningsprosjekter.ihelse.net/visningprosjektrapport.aspx?reportId=5937&key=00. 12.02.2010 • Metodeutvikling innen MR og dGEMRIC: Nytt samarbeid med Charles Mamisch fra Universitetet i Bern, Sveits og Harvard Medical School, til tolkning av MR og dGEMRIC bilder og som del av forskningsteamet. Ny doktorgradsstudie innen radiologi med Runa Kvakestad som stipendiat ved Louisenberg sykehus. • Artrose skoler ved Diakonhjemmet og ved NAR, Hjelp24NIMI, og disse skal videreutvikles i 2010 med samarbeid både med svenske miljø og i planlagt ny RCT i 2010. • Artrosesamarbeid i regionen: Rikshospitalet, Martina Hansen, Sykehuset Asker og Bærum, Ahus, og Louisenberg sykehus • 2 nye internasjonale samarbeidspartnere i 2009: Syddanske Universitet Odense, Danmark, og Charles Mamisch fra Universitetet i Bern, Sveits og Harvard Medical School. • Videreutvikling av Diakonhjemmets internasjonale samarbeid og store nettverk innen artrose gjennom Tore Kvien • Ortopedisk senter sitt internasjonale pågående samarbeid og nettverk: University of Minnestota (LaPrade), University of Delaware (Lynn Snyder-Mackler),Syd Danske Universitetet (Ewa Roos), Kiel Universitet og Sidney Universitet (Rob Herbert). • Kontak med bruker organisasjonene – spesielt Revmatikerforeningen Dimmen Sigbjorn, Nordsletten Lars, Madsen Jan Erik Parecoxib and indomethacin delay early fracture healing: a study in rats. Clin Orthop Relat Res 2009 Aug;467(8):1992-9. Epub 2009 mar 25 PMID: 19319614 Dimmen Sigbjorn, Engebretsen Lars, Nordsletten Lars, Madsen Jan Erik Negative effects of parecoxib and indomethacin on tendon healing: an experimental study in rats. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2009 Jul;17(7):835-9. Epub 2009 mar 19 PMID: 19296084 Dimmen S, Nordsletten L, Engebretsen L, Steen H, Madsen J E The effect of parecoxib and indometacin on tendon-to-bone healing in a bone tunnel: an experimental study in rats. J Bone Joint Surg Br 2009 Feb;91(2):259-63. PMID: 19190065 Moksnes H, Risberg M A Performance-based functional evaluation of non-operative and operative treatment after anterior cruciate ligament injury. Scand J Med Sci Sports 2009 Jun;19(3):345-55. Epub 2009 mai 28 PMID: 18510592 Eitzen I, Holm I, Risberg M A Preoperative quadriceps strength is a significant predictor of knee function two years after anterior cruciate ligament reconstruction. Br J Sports Med 2009 May;43(5):371-6. Epub 2009 feb 17 PMID: 19224907 Risberg M A, Moksnes H, Storevold A, Holm I, Snyder-Mackler L Rehabilitation after anterior cruciate ligament injury influences joint loading during walking but not hopping. Br J Sports Med 2009 Jun;43(6):423-8. Epub 2009 mar 8 PMID: 19273473 Risberg May Arna Arthroscopic surgery provides no additional benefit over physiotherapy and medication for the treatment of knee osteoarthritis. Aust J Physiother 2009;55(2):137. PMID: 19534013 Risberg May Arna, Holm Inger The long-term effect of 2 postoperative rehabilitation programs after anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized control ed clinical trial with 2 years of fol ow-up. Am J Sports Med 2009 Oct;37(10):1958-66. Epub 2009 jun 25 PMID: 19556470 Iwasa Junji, Engebretsen Lars, Shima Yosuke, Ochi Mitsuo Clinical application of scaffolds for cartilage tissue engineering. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2009 Jun;17(6):561-77. Epub 2008 nov 20 http://forskningsprosjekter.ihelse.net/visningprosjektrapport.aspx?reportId=5937&key=00. 12.02.2010 PMID: 19020862 Engebretsen Lars, Forssblad Magnus Why knee ligament registries are important. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2009 Feb;17(2):115-6. PMID: 19048231 Granan Lars-Petter, Bahr Roald, Lie Stein Atle, Engebretsen Lars Timing of anterior cruciate ligament reconstructive surgery and risk of cartilage lesions and meniscal tears: a cohort study based on the Norwegian National Knee Ligament Registry. Am J Sports Med 2009 May;37(5):955-61. Epub 2009 feb 26 PMID: 19251674 Koga Hideyuki, Engebretsen Lars, Brinchmann Jan E, Muneta Takeshi, Sekiya Ichiro Mesenchymal stem cel -based therapy for cartilage repair: a review. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2009 Nov;17(11):1289-97. Epub 2009 mar 31 PMID: 19333576 Nakamura Norimasa, Miyama Takahide, Engebretsen Lars, Yoshikawa Hideki, Shino Konsei Cel -based therapy in articular cartilage lesions of the knee. Arthroscopy 2009 May;25(5):531-52. PMID: 19409312 Øiestad Britt Elin, Engebretsen Lars, Storheim Kjersti, Risberg May Arna Knee osteoarthritis after anterior cruciate ligament injury: a systematic review. Am J Sports Med 2009 Jul;37(7):1434-43. PMID: 19567666 Løken Sverre, Ludvigsen Tom C, Høysveen Turid, Holm Inger, Engebretsen Lars, Reinholt Finn P Autologous chondrocyte implantation to repair knee cartilage injury: ultrastructural evaluation at 2 years and long-term fol ow-up including muscle strength measurements. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2009 Nov;17(11):1278-88. Epub 2009 jul 2 PMID: 19572120 Wijdicks Coen A, Griffith Chad J, LaPrade Robert F, Spiridonov Stanislav I, Johansen Steinar, Armitage Bryan M, Engebretsen Lars Medial knee injury: Part 2, load sharing between the posterior oblique ligament and superficial medial col ateral ligament. Am J Sports Med 2009 Sep;37(9):1771-6. Epub 2009 jul 16 PMID: 19609007 Griffith Chad J, LaPrade Robert F, Johansen Steinar, Armitage Bryan, Wijdicks Coen, Engebretsen Lars Medial knee injury: Part 1, static function of the individual components of the main medial knee structures. Am J Sports Med 2009 Sep;37(9):1762-70. Epub 2009 jul 16 PMID: 19609008 Engebretsen Lars, Risberg May Arna, Robertson Ben, Ludvigsen Tom C, Johansen Steinar Outcome after knee dislocations: a 2-9 years fol ow-up of 85 consecutive patients. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2009 Sep;17(9):1013-26. Epub 2009 jul 16 PMID: 19609504 Hjermundrud Vegar, Bjune Tonje Kvist, Risberg May Arna, Engebretsen Lars, Arøen Asbjørn Full-thickness cartilage lesion do not affect knee function in patients with ACL injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2009 Sep. Epub 2009 sep 4 PMID: 19760401 Granan Lars-Petter, Forssblad Magnus, Lind Martin, Engebretsen Lars The Scandinavian ACL registries 2004-2007: baseline epidemiology. Acta Orthop 2009 Oct;80(5):563-7. PMID: 19916690 Coobs Benjamin R, Wijdicks Coen A, Armitage Bryan M, Spiridonov Stanislav I, Westerhaus Benjamin D, Johansen Steinar, Engebretsen Lars, LaPrade Robert F An In Vitro Analysis of an Anatomical Medial Knee Reconstruction. Am J Sports Med 2009 Dec. Epub 2009 des 4 PMID: 19966100 Heir Stig, Nerhus Tor K, Røtterud Jan H, Løken Sverre, Ekeland Arne, Engebretsen Lars, Arøen Asbjørn Focal Cartilage Defects in the Knee Impair Quality of Life as Much as Severe Osteoarthritis: A Comparison of Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score in 4 Patient Categories Scheduled for Knee Surgery. Am J Sports Med 2009 Dec. Epub 2009 des 30 http://forskningsprosjekter.ihelse.net/visningprosjektrapport.aspx?reportId=5937&key=00. 12.02.2010 PMID: 20042546 Hoff Mari, Dhainaut Alvilde, Kvien Tore K, Forslind Kristina, Kälvesten Johan, Haugeberg Glenn Short-time in vitro and in vivo precision of direct digital X-ray radiogrammetry. J Clin Densitom 2009 Jan-Mar;12(1):17-21. Epub 2008 des 12 PMID: 19070523 Haugen I K, Slatkowsky-Christensen B, Lessem J, Kvien T K The responsiveness of joint counts, patient-reported measures and proposed composite scores in hand osteoarthritis: analyses from a placebo-control ed trial. Ann Rheum Dis 2009 Jun. Epub 2009 jun 8 PMID: 19508966 Slatkowsky-Christensen B, Mowinckel P, Kvien TK Health status and perception of pain: a comparative study between female patients with hand osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 2009 Jul. Epub 2009 jul 6 PMID: 19585382 Hagen Kåre B, Smedslund Geir, Moe Rikke H, Grotle Margreth, Kjeken Ingvild, Kvien Tore K The evidence for non-pharmacological therapy of hand and hip OA. Nat Rev Rheumatol 2009 Sep;5(9):517-9. PMID: 19710674 Landewé R B M, Günther K P, Lukas C, Braun J, Combe B, Conaghan P G, Dreinhöfer K, Fritschy D, Getty J, van der Heide H J L, Kvien T K, Machold K, Mihai C, Mosconi M, Nelissen R, Pascual E, Pavelka K, Pileckyte M, Puhl W, Punzi L, Rüther W, San-Julian M, EULAR/EFORT recommendations for the diagnosis and initial management of patients with acute or recent onset swel ing of the knee Ann Rheum Dis 2010 Jan;69(1):12-9. Slatkowsky-Christensen B, Haugen I, Kvien T K Distribution of joint involvement in women with hand osteoarthritis and associations between joint counts and patient-reported o Ann Rheum Dis 2010 Jan;69(1):198-201. LaPrade Robert F, Johansen Steinar, Agel Julie, Risberg May Arna, Moksnes Havard, Engebretsen Lars Outcomes of an anatomic posterolateral knee reconstruction. J Bone Joint Surg Am 2010 Jan;92(1):16-22. Magnussen Robert A, Granan Lars-Petter, Dunn Warren R, Amendola Annunziato, Andrish Jack T, Brophy Robert, Carey James L, Flanigan David, Huston Laura J, Jones Morgan, Kaeding Christopher C, McCarty Eric C, Marx Robert G, Matava Matthew J, Parker Richard Cross-cultural comparison of patients undergoing ACL reconstruction in the United States and Norway. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2010 Jan;18(1):98-105. Eitzen Ingrid, Eitzen Thomas J, Holm Inger, Snyder-Mackler Lynn, Risberg May Arna Anterior Cruciate Ligament-Deficient Potential Copers and Noncopers Reveal Different Isokinetic Quadriceps Strength Profiles in Am J Sports Med 2010 Jan. Epub 2010 jan 28 Holm Inger, Oiestad Britt Elin, Risberg May Arna, Aune Arne Kristian No Difference in Knee Function or Prevalence of Osteoarthritis After Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament With 4-Str Am J Sports Med 2010 Jan. Epub 2010 jan 23 Kvien TK Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs and Coxibs In:Rheumatiod arthritis (eds Hochberg MC, Silman AJ, Smole JS, Weinblatt ME, Weisman MH). Philadelphia:Moseby Elsevier 2009;295-9 Flugsrud GB, Nordsletten L, Reinholt FP,Risberg MA, Rydevik K, Uhlig T. Artrose – etiologi og konsekvenser for hofter, knær og hender. Tidsskrift for norsk legeforening. Innsendt juni 2009 Øiestad BE, Holm I, Aune AK, Gunderson R, Myklebust G, Engebretsen L, Fosdahl M, Risberg MA. Knee function and prevalence of knee osteoarthritis after anterior cruciate ligament reconstruction. Prosp study 10 years fol ow http://forskningsprosjekter.ihelse.net/visningprosjektrapport.aspx?reportId=5937&key=00. 12.02.2010 In revision Am J Sport Med Des 2009 Eitzen I, Moksnes H, Snyder-Mackler L, Engebretsen L, Risberg MA A multi-factorial functional test battery can improve the prognostic accuracy in the decision for surgical or non-operative mana Accepted Knee Surg Sport Traumatol Artrosc Dec 2009 Fernandes L, Storheim K, Nordsletten L. Effect of patient education and supervised exercise versus patient education alone in patients with hip osteoarthritis. A single In revision Cartilage & Osteo Dec 2009 Fernandes L, Storheim K, Nordsletten L Development of a therapeutic exercise program for patients with osteoarthritis of the hip. A case report. In Press Physical Therapy, Dec 2009 Lars-Petter Granan Development of a national knee ligament registry Disputert: November 2009 Hovedveileder: Lars Engbretsen eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen. Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest Alle henvendelser rettes eRapport. http://forskningsprosjekter.ihelse.net/visningprosjektrapport.aspx?reportId=5937&key=00. 12.02.2010

Source: http://aktiv-rehab.no/userfiles/HelseSorost%20Artros2009.pdf

wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de

Ernst Mutschler, Gerd Geisslinger, Heyo K. Kroemer, Monika Schäfer-Korting Ergänzungen zu „Mutschler Arzneimittelwirkungen“, 8. Auflage, 2001 Zweite Ergänzung Juli 2003 Sehr geehrte Leserinnen und Leser der „Arzneimittelwirkungen“,wie bei der Veröffentlichung der ersten Ergänzungen und Korrekturen zur 8. Auflage der „Arzneimittelwirkungen“ am Jahresbeginn 2003 versproc

chpw.org2

Pharmacy and Therapeutics Committee Decisions March 19, 2010 Drug/Therapeutic Class P&T Decision Bepreve® (bepotastine besilate ophthalmic solution) • Non-formulary Medications – Treatment of Allergic Conjunctivitis Effient® (prasugrel) – Platelet Aggregation Inhibitor • Formulary Multaq® (dronedarone) – Treatment of Arrhythmias • Non-formulary

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf